Bugun...
Site Haritaları Twitter Sayfamız Facebook Sayfamız
SON DAKİKA
[22:23] KIRGINLIK YOK, KÜSKÜNLÜK YOK! -- [18:56] YAZ DÖNEMİNE KADAR GEÇİCİ DÜZENLEMELER DEVAM EDECEK -- [18:51] BELMEK KURSİYERLERİ HARİKA ESERLERE İMZA ATIYOR -- [16:08] Mahkum Çocukları İçin Muhteşem Proje -- [15:15] YEMLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR -- [13:39] Kardeşine Bir Kitap da Senden Olsun -- [13:00] Özlü MHP'yi Ziyaret Etti -- [12:52] "2023'e kadar 500 bin ton bazalt ihracatı yapmak istiyoruz" -- [12:48] “FINDIK ÜRETİCİSİ MAĞDUR EDİLİYOR” -- [12:40] SÜRÜCÜLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI --
Yazarlar
ATATÜRK'ÜN TÜRK HALKINDAN SAKLANAN VASİYETİ VE MEHDİ
MAHFİ

MAHFİ

27.01.2017 - 10:17
26879 kez okundu
0 bekleyen yorum
24 onaylı yorum

Atatürk Ehli beyte mensup 12 imamdan biri midir?

Mustafa Kemal Atatürk’ün hem anne hem baba tarafından Seyyid ve Ehli Beyt’ten olduğunu Genelkurmay Başkanlığı, bazı büyük medya patronları ve birçok üst düzey bürokrat biliyor. Ama milletimiz bu önemli bilgileri bilmiyor. Mustafa Kemal meyve veren bir ağaçtır, normaldir, meyve veren ağaç taşlanır. 

Atatürk’ün Ehli Beyt’e mensup 12 imamdan biri olma olasılığı kuvvetle muhtemeldir. Peygamberimiz bir sahih hadisinde şöyle buyurmuşlardır: 12 imam gelmedikçe yer yüzünde İslamiyet silinmeyecektir. Bu 12 imamın en büyük özelliği dinde içtihat-yenileme yapabilme ve dini ilk indiği gibi insanlara anlatma ve İslam dinini yeniden canlandırma görevleri olmasıdır. Bahsettiğimiz hadisin yorumu şu olsa gerektir ki 12 imam yer yüzüne tekrar tekrar gelecek ve İslam dinini ayakta tutacak, bozulmadan korunmasını sağlayacaktır. İslam dinini korumakla ve dini gerçek hüviyetine kavuşturmakla görevli son kişiler ise Hz. Mehdi ve ardından gelecek olan Hz. İsa olacaktır. Onlar zamanında İslam dini yer yüzüne egemen kılınacak tüm dünyada barış ve adalet hakim olacak ve onlardan sonra da – Allah daha iyi bilir- kıyamet koparılacaktır. İşte Atatürk, Mehdi yeryüzüne gelmeden önce ona bir devlet oluşturmuş ve insanların dini doğru anlamaları için de dinde Türkçeleştirme hareketleri yapmıştır.

ATATÜRK’ÜN VASİYETİ NEDEN TÜRK HALKINDAN ÖZENLE SAKLANIYOR?  

Kenan Evren 1988 yılında Atatürk’ün vasiyetini açıp okudu ve kendi kendine karar vererek “Türk halkı bu vasiyeti öğrenmeye hazır değil” diyerek vasiyeti ortadan kaldırttı. Acaba Kenan Evren’i bu kadar rahatsız eden, Türk Halkından gizlenen bu vasiyetin içinde hangi bilgiler vardı? Atatürk ölmeden bir ay önce hazırlattığı vasiyetinde Herkes Peygamberin sünnetini, Peygamberin dediklerini birebir yerine getirsinler” diyor. “Kuran’a da tam uyulsun” diyor. Atatürk peygamberimize derin bir hayranlık duyuyor ve onu da şu sözlerle ifade ediyor: “benim senin ismimiz unutulur, onun ismi ebediyete kadar unutulmaz” diyor. Atatürk bir sözünde, "Bütün dünyanın Müslümanları, Allah'ın Peygamberi Hz. Muhammed'in gösterdiği yolu takip etmeli.” diyor. “Tüm Müslümanlar Hz. Muhammed'i örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli. İslamiyet'in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli diyor. Burada Atatürk tüm dünya Müslümanlarına sesleniyor ve açık açık İslam Birliği’nden bahsediyor. Eğer dünya müslümanlarından bahsetmese “Türkiye Müslümanları” derdi. Bakın, bütün dünya Müslümanlarına bir Müslüman lider olarak sesleniyor. Kurtuluş yolunu gösteriyor. İslam Birliği’nin yolunu gösteriyor.

 

Bir de açıklanmayan vasiyeti var Atatürk’ün. Atatürk vasiyetinde Hz. Mehdi’den açıkça bahsediyor. Akdeniz tarafında yaşayan biri Atatürk’ün vasiyetini gören, bu kişi rütbeli, saygı değer biri. Bizzat kendisi vasiyeti görüp okumuş. Atatürk vasiyetinde Hz. Mehdi’den Hz. İsa’nın nüzulünden, İslam Birliği’nden bahsediyor. Atatürk’ün ileri görüşlülüğünü herkes bilir. Ama Atatürk’ün gerçekten özel bir insan olduğunu herkes tam olarak kavrayamamış olabilir. Atatürk Hz. Hızır gibi çok farklı biri ve Atatürk; Hz. Mehdi’ye zemin hazırlamak için özel yaratılmış insandır. Atatürk yobazlığın belini kırarak, Hz. Mehdi’ye zemin hazırlamıştır.

Hiç kimse unutmasın ki; Asil Türk Milleti Müslümandır ve Müslüman kalacaktır.

İslami özünden uzaklaştırıldığı oranda maalesef emperyalizmle uzlaşan ve her yönden tutsaklaşan Müslüman Türk Milleti, yine İslam’la dirilip yeni destanlar yazacaktır. Atatürk’ün gizlenen vasiyeti de bu talihli gelişmelere işaret etmekte ve manevi uyarılar taşımaktadır.

İşte Atatürk’ün saf ve sağlam inancı:

“Efendiler: Mazharı nübüvvet ve risalet olan Fahri-alem Efendimiz, bu kütle-i Arap içinde ve Mekke’de dünyaya gelmiş bir vücudu mübarekti.” (Nutuk c. 3 sh. 1240)

(Allah tarafından Peygamber kılınmakla onurlandırılan insanlık aleminin övünç kaynağı Hz. Muhammed Efendimiz Arap toplumu içinde ve Mekke’de dünyaya gelen mübarek ve müstesna bir şahsiyetti.)

“Ey arkadaşlar! Tanrı birdir, büyüktür; adeti ilahiye’nin tecelliyatına bakarak diyebiliriz ki: insanlar iki sınıfta, iki devirde mütalaa olunabilir. İlk devir, beşeriyetin sabavet, şebabet devridir. İkinci devir, beşeriyetin rüşt ve kemal devridir.” (Nutuk c. 3 sh. 1241)

(Arkadaşlar, Allah birdir, büyüktür. Yeryüzündeki ve insanlık tarihindeki ilahi kanun ve prensiplerin seyrine bakarak diyebiliriz ki: insanlığın iki sınıf ve sürece ayrıldığı düşünülüp değerlendirilebilir:

• Birincisi insanlığın bebeklik ve gençlik dönemidir.

• İkincisi, insanlığın ergenlik ve olgunluğa erişgenlik dönemidir.

“Allah, Hz. Adem Aleyhisselamdan itibaren bilinen ve bilinmeyen pek çok sayıda nebiler ve resuller göndermiştir. (Hz. Muhammed Efendimize kadarki dönem beşeriyetin, sürekli bir ebeveyne muhtaç bebeklik ve çocukluk dönemine benzemektedir)

Ancak, Hz. Peygamberimiz vasıtasıyla (ve Kur’anı-ı Kerimin muhkem ayetleriyle) en son ve en mükemmel dini hakikatleri ve medeniyet prensiplerini verip öğrettikten sonra, artık insanlara yeni din ve peygamber gönderme ihtiyacı kalmamış demektir. Kıyamete kadar farklı dönemlerdeki ve farklı ülkelerdeki insanlar; Kur’an-ı Kerimin temel prensipleri ve Hz. Peygamber Efendimizin genel öğretileri doğrultusunda, çağının ve şartlarının ihtiyaçlarına uygun prensip ve projeleri, yöntem ve yönetim şekillerini, kendi akılları, anlayışları ve bilimsel arayışlarıyla bulabilecek bir olgunluk seviyesine ulaşmış kabul edilmiştir.

İşte bu sebepledir ki, Cenabı Peygamber Efendimiz, hatemül-Enbiya (en son nebi) ve Kitabı (Kur’an-ı Kerim), Kitabı Ekmel (en mükemmel kanun ve kurallar kaynağı)dır.” (Bak. Nutuk c.3 sh. 1241. Devlet Kitapları ME Basımevi İST. 1971)

Şimdi Mustafa Kemal’in Allah inancı, Peygamber itikadı, Kur’an’a bağlılığı ve İslam’a bakış açısı işte aynen böyle olduğu;

Atatürk’ün vasiyetinde geçtiği öğrenilen bazı bilgiler:

- İsrail’in kurulacağı

- ABD Başkanının genç yaşta suikasta uğrayacağı

- SSCB’nin dağılacağı

- Mehdi ve Hz. İsa’nın Türkiye’den çıkacağı

- İnsanlığın yeniden İslam’la huzura kavuşacağı

Kurtuluş Savaşı sırasında Pakistan, Afganistan ve Hindistan Müslümanlarının, toplayıp Rusya üzerinden Müslüman Türk Kardeşlerine gönderdikleri paralarla İş Bankası kurulup TCDD Yolları, Atatürk Orman Çiftlikleri gibi kurumlar oluşturulup toplanan gelirler Anadolu’daki öğrencilerin eğitiminde kullanılması hedeflenmiştir. Atatürk bu kurumlar için Türk milletini vasi tayin etmiştir.

Papa 16. Venedik’in Anıtkabir’e giderek Atatürk’ün huzurunda eğilmesi de büyük Türkiye için bir mesaj niteliğindedir.

Atatürk’ün özel kasalarda ve özenle saklanılan tarihi vasiyetinin açıklanacağı talihli günler yakın görülmektedir.

Vasiyette geçen dini öngörülerden bazıları:

• Hz. İsa’nın yeryüzüne gönderileceği ülke Türkiye, şehir İstanbul ve yer Ayasofya camisidir.

• Katoliklerin, Ortodoksların, Protestanların amacının Ayasofya’yı Kilise yapmak olduğunu anlayan Atatürk 1934 yıllarında imza kararıyla müze yapılmasını isteyip böylece koruma altına almış ve vasiyetinde cami olmasını istediğini belirtmiştir.

 “Türk Milletinin dini İslam, Kitabı Kur’an, Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselamdır”

Uzay sanayini ilgilendiren madenlerin Güneydoğu bölgesindeki yerleriyle beraber belirtmiştir. Atatürk Kürt halkı üzerinden bazı fesatlıkların körükleneceğini de söylemiştir.

Kürtler kardeştir demiş ve ayrımcılığı reddedip, herkesin temel insan hak ve hürriyetlerinin verilmesi gerektiğine dikkat çekmiştir.

Mustafa Kemal’in;

a) Hem yalnızlığından

b) Hem zaman darlığından

c) Hem çevresinde kaliteli ve iyi niyetli insan azlığından

d) Hem de, o dönemde dünyayı avucuna almış ve Türkiye’yi de maalesef kuşatmış bulunan Yahudi, sabataist ve masonların kıskacı altına alınmaktan dolayı, aslında gerekli ve önemli olan, bütün bu tarihi devrim ve değişimlerin:

-Bazılarının zamanla ve özellikle Atatürk’ten sonra, katılaştırılıp hedefinden saptırılarak yozlaştırılması ihtimaline karşı yeterli tedbirler alınamamış.

- Bir kısmı, geçici şartlar ve konjonktürel ihtiyaçlar için yapıldığı halde, bunların katı ve kalıcı kurallar halinde topluma dayatılmasını önleyecek teoriler ve alternatif projeler hazırlanamamış.

- Masonik mihrakların, Yahudi ve sabataist takımının ve bazı azınlık ve azgın tabakanın, bu devrim ve değişimleri “Müslümanlıktan resmen kopma ve İslami olan her şeye düşman olma” mantığıyla yorumlayıp uygulamasına yol açacak boşlukların bırakılmış, olması da elbette bir talihsizliktir. Hatta onun sözü: “Batmakta olan bir gemide bulunsanız; herhalde “Yetiş Ey gazi” demezsiniz. Elbette “Medet ya Rabbi” diyeceksiniz. Bundan daha tabii ne olabilir?”

28 Kasım 1938’de yani Atatürk’ün ölümünden 18 gün sonra ikindi vakti saat 15:00’te Ankara 3. Sulh Hukuk TRK Mahkemesinde açılan bu vasiyetten iki tane zarf çıktığı bilinmektedir. Biri herkes tarafından bilinen 6 maddelik vasiyet; diğeri ise 50 yıl sonra açılsın diye Ankara/Ulus’taki Ziraat Bankası kasalarına anahtar uydurulur diye tedbiren kaynakla kapatılan vasiyetidir. Acaba, açıklanması kasıtlı olarak geciktirilen bu tarihi vasiyette de, Atatürk’ün Bazı devrimlere hangi maksat ve mazeretlerle ihtiyaç hissettiği geçiş süreci tamamlandıktan ve Cumhuriyet oturduktan sonra hangi yeni dönüşüm ve düzenlemelere girişeceği ve asil milletimizin manevi temellere ve İslami değerlere neden ve nasıl sahip çıkması gerektiği mi belirtilmektedir?


Facebook Yorumları
HALKIN KÜRSÜSÜ
26879 kez okundu
0 bekleyen yorum
24 onaylı yorum
  SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,00

salih erdal

21.02.2020 - 08:42:27

Size gerçekleri söyleyeceğim ama inanmazsınız. Neyse.... Öyle ilahi milahi işlerini bir kere geçin isa mehdi daha çok beklersiniz. Atatürk'de dinlerle asla işi olmayan bir insandır. gökten geldiğine inanılan dediği şeyleri unutmayın. bir akılsız bir şey atar ve herkes inanır. Atatürk gerçek bir Türk. Kimliği Türk amacı Türklüğü yüce kılmaktı herhangi bir dini değil. Yani dinler ayrı bir boyut kavim ayrı. insanlara inanç dayatamazsınız kardeşim. kese kese insanları müslüman yapmışlar servetlerine konmuşlar. az dininizi araştırın. bütün dinler uydurma olabilir. veya bir kısmı uydurma olabilir... annen baban müslüman diye müslüman olma. kandırılma araştır. ve ayrıca Atatürk Dindar değildi. Bana göre en doğrusuda bu. bir yerlerimle güldüm bu yazıya. hangi cahil yazmışsa ne din okumuş ne kuran nede atatürkü
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,00

MUHAMMED EL MEHDİ .

4.01.2020 - 20:52:28

HZ MEHDİ GELDİĞİNDE İSLAMI DEVLET ŞERİATI KANUN VE MALI'DA HER FERDE HER İHTİYAÇ SAHİBİNE EŞİT MİKTARDA DAĞITACAKTIR öyleki bir devlet başkanı ile sıradan işsiz tahsilsiz okuyamayan ihtiyaç sahibi vatandaşa kadar eşit düzeyde maaş alacaktır GAYRİ MÜSLİM DEVLETLERE TEBLİĞ YAPILACAK İSLAMI KABUL ETMEYEN HERKES MÜSLÜMAN OLMAYAN HERKES ÖLDÜRÜLECEKTİR.(başka bir mehdimi bekliyordunuz).
Katılıyorum   Katılmıyorum
%72,92

Ertuğrul inanclı

7.11.2019 - 10:27:40

Yazı yazmak ve insanlari inandırmak çok kolay. Bu teknikler yıllardır uygulanıyor. Bilinçaltı teknikler yeni birşey değil. Yazdığınızda onaylanmış belge sunun ! Bende sizin tezinizi çürütecek çok belge şahit mektup ve resimler var ve bunlar arşivlerden onaylanmış olanlar ! Atatürk koruma kanunu önce kalkması gerekiyor. Sonra belgeler halka açık sunulması gerekiyor. Bizim derdimiz atatürk ile rant kazanmak değil,o sizlerin işiniz ! Bizim derdimiz inançlı Allah a kul olmak ve doğuları söylemek ! Ülke yüz şekil ile yönetilir lakin insanlara saygı duyan bir sistem sadece islam ile doğru olur. Islamiyete öğrenmek ve önemlisi yaşayabilmek önemli ve onun için ki islam kuralları şart ! Müslüman gibi giyinmek ,yemek içmek,konuşmak,hareket etmek gerekir ! Anlamak istiyen zaten anlıyor ! Niyetiniz halis olsun inşallah
Katılıyorum   Katılmıyorum
%90,59

Barbaros Osmanoğlu

19.09.2019 - 20:09:58

*ALLAH CC*NN DEDİĞİ OLUR.
Katılıyorum   Katılmıyorum
%75,56

Erdala cevap

23.06.2019 - 21:36:47

11.10.2018de erdal adıyla yazan şahıs... Ne içiyosan söyle biz içmeyelim.. Neyin kafası bu mal
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,00

Oguzhan Demir

4.1.2019 - 14:15:06

vasiyet kimde oldunu biliyorum. vaziyet ortaya cikmadan aydinlik olmicak.
Katılıyorum   Katılmıyorum
%82,05

Özlem

3.1.2019 - 19:21:08

Atatürk islam birliğinden yana değil, Turan birliğinden yanaydı. Yaşasaydı zaten amacı Türkî devletleri birleştirmek olacaktı. Herkes vasiyet ile alakalı bir şeyler yazıp çiziyor gülüyorum ben buna be .. En çokta yobazciklarimiz hilafet geri gelecekmiş Atatürk öyle yazmış demezler mi . Adamlar sabah akşam söver ama sanki Atatürkçü muş gibi Atatürk hilafet istemiş derler :) gelelim mehdi olayına, evet Atatürk bu mehdi meselesini öne atmıştır. Mehdi gelecek diye değil, mehdi bekleniyor anlamında dile getirmiştir . Onun mehdinin geleceğine inanması değildir olay . Bugün herkes bi mehdi bekler olmuş olmadimi ? Siyonistler ve evengelistler isa mesihi bekliyor , daha doğrusu isa mesihin siluetini gökyüzünden aşağıya indirecekler aha isa mesih geldi deyip tevratta vaadedilen topraklara konmak için armegeddon savaşı çıkaracaklar. Atatürk eğer yaşasaydı Israil devleti dahi kurulamazdı. Atatürk buna karşıydı, ülkede mason localarını dahi Turkiyeye zarar vermektedir diye kapatmıştır yahudiler tarafından ölüm tehdidi almıştır. Hatayi alacağım, 12 adaları alacağım deyip mücadele vermiştir. Hatay bize geçti ölümünden bir kaç ay sonra Atatürk göremedi. Atatürk hep Turan birliğinden bahsederdi kim takar Arabini ?? Sif Turan birliği kurmak için iranda Şah dan toprak alan şahsiyettir Atatürk .Bu saatten sonra çok zor aramıza Ermenistan girdi .. Başımızda Atatürk gibi bir lider yok hiç bir zamanda olmayacak Türk birliği kurmak için .
Katılıyorum   Katılmıyorum
%70,45

Engin Guler

25.12.2018 - 09:16:01

İde ortada olmayan vasiyeti uzerine yazmis cizmissiniz. Peki var olan video kayitlari nasil olacak. Gokten indigi zannedilen dogmalarla diye baslayip fahri kainat efendimize hakaretle devam eden bir gercek var hemde varsayim degil, kayitli delilli.
Katılıyorum   Katılmıyorum
%69,57

Bozkurt

20.12.2018 - 13:17:36

Erdal bey atatürk değil, senin sevdiğin islamcı fetollah gülen israille işbirliği yapiyor ve müslüman halkına darbe yapiyor. Sen bi git irana bak gör imamhatipler neler yapiyor ve halkı islamdan uzaklaştırıyor. Eğer fetö türkiyede iktidar olsaydı aynı şeyi yapardı. Atatürkdöneminde de islam adına ingilizler türkiyeye casus imamhatipler soktular ve atatürk onları yendi. Her namaz kılan müslüman olmaz. Siz kuran dediği gibi iki yüzlü munafiklere uymuşsunuz. En düzgün müslüman atatürktür. Malesef atadan sonra gelen hainlerin yanlış işleri atatürkün adına halka anlatılıyor. Ata, koruduğu türkiye, casuslarla feth etdiler ve propagandacı yobazlarla yönetiyorlar. Neden? Çünkü islam birliği yolu türk birliğinden geçiyor ve buna göre atatürkün kurduğu türkçülüğü, islamcılığa karşı getdiler ve bundan yana atatürkü ve türk birliğini unutulmaya koydular ve bunu yaşadığımız zaman hem türk ülkelerden hem islam ülkelerdwn uzak düştük ve türkiyede istikrar bitdi ve yobazlıkla uğraşmak zamanında ingiliz ve yahudi ve fetö gibileri tüm türkiyenin inançını, sanayisini ve devlet mensuplarını ve ekonomisini casuslarla ele geçirdiler. Hele siz yobazlığa devam edin. Başınıza fetöcü cemaatçılar islam adına gelsinler. Ama binu bilin gençler atanın yolunu allah yolunda
Katılıyorum   Katılmıyorum
%80,33

sedat

5.12.2018 - 10:16:52

hayatımda bu kadar saçma sapan gerçeğin 180 derece zıddı bir inanış daha duymadım
Katılıyorum   Katılmıyorum
%48,15

Erdal

11.10.2018 - 22:39:46

Bir millet kendi kuyusunu hazirliyan.ve suyu gustererek su olan derenin aslinda ates oldugunu gurmeyerek CAYİR cayir yanip sonra cikip.onu oraya atana tsk etmekle ne kadar ahmak oldugunu hic dusunmezlermi aklini .yahu kurani elinizden aldi bati kanunu verdi islami. Aldi fransiz ahlaksizligini verdi.bin yilik sanli tarihi bir gecede kaldirdi.kendi uyduruk destanlarini yazdi.yani biz savastigimiz bir milletin ahlaksiz kanununu alacaktiysak o zaman niye savastik.yani simdi yunan ulkemizi isgal ederken askerlerrinin basinda sapka vardi.sapka o dunem kafirligin semboluydu bunu zorla millete dayattirdi.millet yook dedi yunan bu sapkayla babami dedemi katletti.babam dedem bunu giymemek icin carpisti.yok dedi sapka giymesen yunana benzemesen ilerliyemezsin.kuran la devlet bir arada olmaz .dinsiz bir devlet musluman olan bir millet.olmaz diyen istiklal mahkemelerinde sorgusuz sualsiz asildilar.o kadar ileri gittilerki sapka giymeyen kabul etmeyeni asiyorlardi devlet arsivlerinde belgeleri var kimse yalandir diyemez.kendi milletine buyle bir zulum yapan ve dusmanina benzeten .dunyada benzeri yoktur.kurdugu cumhuriyetin basbakanini ingiliz secer.isadamlari hepsi yabanci neredeyse geneli.generalleri nedense hepsi yahudilerin aglama ducarlarinda agliyor medyasi ve medyanin icindekiler yuzde doksan bes hepsi mason .ne kadar uretecek ekecek bicecek amerika ingiliz belirleyecek.buyle bir cumhuriyet .ve bununla uvunen bir millet .atanin vasiyeti de ben size suyleyim.İlerde kurulacAk bir israilin genislemesi icin planlar programlar vardi.atayi basa getirenler israili kurmayi hedefleyenlerdi .ve hedwfini basardilar . ama inaalah tamamlamiyacaktirlar.bir zamam gelir atayi onlara verecez israili yahidilerin basina yikacaz.
Katılıyorum   Katılmıyorum
%62,96

Göksel Özusta

17.9.2018 - 21:35:17

Hz İsa - Atatürk - Frigya - Anıtka1 - AXAray - mescid-i AXA - 19 19
Katılıyorum   Katılmıyorum
%44,64

H. Talha Elbastım

28.3.2018 - 17:29:52

Şimdi Atamıza daha çok bağlandım
Katılıyorum   Katılmıyorum
%65,71

salih

2.2.2018 - 09:55:22

arkadaslar:öncelikle islam dini yanı Allah adına konuşuyorsak doğruluğu %100 olan bizatihi Mevlanın kendi sözleri olan Ayetlerden konuşmak,bahsetmek durumundayız!Ne yukarıdaki yazıda,nede yorumcu arkadaşlarda bu yok!Bu nedenlede yazılan sözde hadislere itibar edemeyiz,çünkü Kurandan referans almamış belliki,alsaydı mutlaka yazarlardı.Alamaz ayrıca çünkü Kuran,bir mesihin geleceğinden yada Hz.İsanın tekrar yeryüzüne gönderileceğinden asla bahsetmez,tam aksine Efendimiz Hz.Muhammet(sav)in son nebi olduğunu dile getirerek,bugun uydurulan bu mesih tiyatrosunun önüne geçilmek istenmiştir tabikide bu aklını kullananlar için bir uyarıdır...Gazi Mustafa Kemal Atatürk konusuna gelince,büyük bir komutan,hatta dahi bir savaşçı olduğu tartışmaya uzak bir konudur.Bizim atamız olduğu da asla tartışmaya açık değildir.Yada,Mustafa Kemal benim atam değildir diyen biri asla Türk olamayacağı gibi,tam aksine çingendir!Ancak Mustafa Kemal Türklerin atasıdır diyende doğru söylüyor denemez,yani Türklük hiç şüphe yokki Mustafa Kemalle başlamadı.Yada şöyle diyelim,Mustafa Kemalden öncesi yok diyeni,zulum 1423 te başladı diyenle aynı kefeye koyup,mümkünse bu memleketten sürmek lazım!...demem o ki,iyisiyle kötüsüyle bu memleket ve milleti yönetmiş herkes bizim Atamızdır.Bunu böyle kabul edenlerle oturup herkonuda görüş ve bilgi alışverişi yapabiliriz,gerisine kimse itibar etmesin..
Katılıyorum   Katılmıyorum
%87,61

Federal turan birleşik devletleri

2.2.2018 - 00:53:05

Ben iranda yaşayan güney azerbaycan türküyüm. Benim işim yok ki atatürk nasıl bir insanmış. Sadece bunu biliyorum eğer bu komutana boş yerine iftira atsanız allah beraberinde cevab vermeniz gerekir ve ikinci ki eğer atatürk o yıllarda olmasaydı bugünku türkiye sevr antlaşmasıyla ermenistan gibi bir küçük ülke olardı ve üçüncu avrupalılar boşnaklarla ne yaptılar, onları katliam etdiler ve onların kızkarına ve avratlarına ailelerin gözlerin önünde tecavüz etdiler, eğer atatürk olmasaydı aynen işi türk halkına yapardılar hele suz kaç tane adayı belge edip adama hakaret ediyorsunuz, eğer atatürk olmasaydı bugün atatürke hakaret edenler anneleriyle yunan yada ermeni diline konuşuyordular ve bir yunanlı annesinin yanında yatıp ve ona babacım diyordular. Böyle bir komutanı biz tebrizde seviyoruz ama siz türkiyede hakaret ediyirsunuz. Firat bey ingiliz gemileri bir taneside diri kalmadı ve atatürk onları hepsini yaktı ve şimdi de ingilizler çanakkale savaşında ölen gemicilerinin anıtmasına göre oraya her yıl gül dökerler. Allah seni rahmet etsin atatürk. Bir tebrizli atatürk sever tarafından
Katılıyorum   Katılmıyorum
%64,16

İki kol

22.1.2018 - 04:38:37

Evangelistler mesih bekliyor. İslamda iki mesih geçer (1-Mesih Deccal, 2-Mesih İsa). Şimdi bu evangelistler, siyonistler bütün emelleri ile illüminati örgütü ile deccale yer hazırlıyor.(Deccal tek gözlüdür(Hadis)) Deccalin harikalar göstereceği de çoğu hadisde vardır. Onlar için yol iki ve onların sınavı bu. Gelelim bize Musatafa Kemal Türk değildir. (Aziz Nesin, Böyle Gelmiş Böyle Gitmez Sayfa 155). Diğer safsatalar girmeye luzum yoktur zira kendi yazdığı tarih kitabı vs. ortadadır. Gelelim size, ya zır cahilsiniz, ya da müslümanları da Büyük Deccale sevketmek isteyen kücük deccal.
Katılıyorum   Katılmıyorum
%53,23

nazmi

1.12.2017 - 03:18:19

adam koca bina yıktı Atatürkün vasiyetine ulasanadi ama 90 çuval altın aldı.Ataturk ün vasiyetine. olduğu binayı yıktı.
Katılıyorum   Katılmıyorum
%47,54

nazmi

1.12.2017 - 03:15:27

az kaldı biz onu ayetlerle anlatacagiz
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,53

Züleyha ayna

10.9.2017 - 01:31:05

Müjdeler olsun mehdi as a annesi şu an 4 ayllk hamile bunun mucizelerini yaslyoruz ve Rabbim bize bu güzellik bahsettiği için çok mutluyuz ve bunu tüm türkiyeye duyurunn lutfen
Katılıyorum   Katılmıyorum
%66,67

Commandoturk.

15.8.2017 - 19:57:23

LİDERLER BİR BAKİŞİ İLE DÜŞMANİ DEF EDER...HAİNLER İSE ADALARİ VE VATAN TOPRAKLARİNİ HEDİYE EDER...
Katılıyorum   Katılmıyorum
%53,13

Ramazan hoş

23.7.2017 - 00:53:22

Mustafa Kemal Atatürk’ün Hz Mehdi Müjdesi Gizlenen Vasiyette Evet, Bu Vasiyette Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi vardır. (10 Kasım 2015). Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel defterine yazdığı yazıdan bir cümle . Erdoğan Atatürk'e şöyle sesleniyor: “2023 yılı için belirlediğimiz hedeflere ulaşarak vasiyetini yerine getirmiş olacağız” Evet, Dostlar peki bu sır gibi gizlenen ‘Mustafa Kemal Atatürk’ün Gizlenen Vasiyetinin içinde ne var. ? Eski savcı Sacit Kayasu, Atatürk'ün ölümünün 50. yılında açıklanmak üzere bıraktığı vasiyetin Kenan Evren tarafından yok edildiğini iddia etti. Cumhuriyet Arşivi'nde yer alan 5 Eylül 1938'de Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazısıyla kaleme aldığı vasiyetnamenin içeriği ise şöyle: . ATATÜRK'ÜN GİZEMLİ VASİYETİ . Bu vasiyet nasıl ortaya çıktı? . Atatürk’ün Jandarma İstihbarat Subaylarından Teşkilat-ı Mahsusa (MİT) kurucusu ve Türk Polis Teşkilatının da kurucusu olan Mehmet Rıfat Efendi’nin günümüze kadar sakladığı belgelerin Atatürk’ün gerçek mirası ve vasiyetinin halen açıklanmadığını alelade gözler önüne seriyor. . 28 Kasım 1938’de yani Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından 15 gün sonra açılan bu vasiyette iki zarf olduğu, birinin içinde bugün herkes tarafından bilinen 6 maddelik vasiyeti içerdiği, diğerinin ise Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine, vefatından 50 yıl sonra yani 1988 yılı Kasım ayına müteakiben açılması belirtildiğinden, Ankara Ulus’taki Ziraat Bankası kasalarına kilitlenmekle birlikte, anahtar uydurulup açılır düşüncesiyle kasanın ağzı kaynakla kapatılarak beklemeye alınıyor… İşte bu tarihten itibaren bir yetkili tarafından bugüne kadar açılıp açılmadığı konusunda bilgi sahibi olmanın imkânı olmadığı gibi, Mehmet Rıfat Bey’in bugünkü varisleri yani oğlu Alaaddin Tumluer ve Torunu Meriç Tumluer 1963 yılından itibaren gayriresmi olarak makamlara konu ile ilgili “günü geliyor” diyerek bilgiler vermiş ancak vasiyetin 1988 yılı Kasım ayına müteakiben açıklanmaması üzerine, 2005 yılından itibaren de konuyu mahkemeye taşıyarak Atatürk’ün 50 yıl sonra açılmasını istediği vasiyetinin açıklanması ve Türk Milleti ile paylaşılması için çaba sarf etmişler. Dava Türk yargısında her defasında takipsizlik kararı verilerek kapatılsa da konunun üzerinde önemle duran Meriç Tumluer babasından aldığı bu emaneti AİHM’ ye taşıyarak inatla savunduğu bu vasiyetin açıklanması konusunda mücadelesini vermeye halen devam ediyor… . GİZLENEN VASİYETTE NELER VAR? . Atatürk’ün vefatından 50 yıl sonra açılmasını istediği vasiyette neler olduğu konusunda aldığım bilgiler beni bir taraftan sevindirirken diğer taraftan bu vasiyetin bu güne kadar neden bekletildiği, normalde vasiyetin ölümünden 50 yıl sonrası tarih olan 1988 yılında açılmış olması gerekirken neden açılmadığı sorusuna da, günümüze ve geçmişe bakarak cevap bulmanın zor olmadığını söyleyebilirim. Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı bir konuşma sırasında bize verdiği bir işaret de ekonomik bağımsızlıktı. Asıl egemenliğin ve savaşın ekonomi alanında verileceğini söyleyen Mustafa Kemal düşünceleri ve eylemleri ile tam bir lider ve devlet adamıydı. . Atatürk’ün Gizlenen Vasiyetinin içeriğinden edindiğim birkaç önemli hususa dikkat çekmek istiyorum. Bu konuda bu tür bilgileri önümüzdeki günlerde de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. . Vasiyetin yeni Türkçeye çevrilmiş bir kısım metnini gördüğümde ATATÜRK, TÜRKİYE’DE YOK DENİLEN PETROL SAHALARINI DAHA O DÖNEMDEN TEK TEK ADRESLERİYLE BİRLİKTE BELİRTMİŞ. GAZİ PAŞA, DERİNDE ANCAK PEK ÖNEMLİ PETROL REZERVİNE SAHİP BİR ÜLKE OLDUĞUMUZU AÇIKLAMIŞ... . Ayrıca Mustafa Kemal bir konuya dikkat çekerek şöyle diyor “Ülkenin manevi bataryaları boşaltılmıştır. Büyük Türkiye Hareketi’ne yeniden başlanmalı ve Türkiye Demokratik Cumhuriyetler Birliği yeniden kurulmalıdır ve kesinlikle bu bir gün gerçekleşecektir”… . Mustafa Kemal bu cümleleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ileriki tarihlerde yeniden büyük bir Türk İmparatorluğu olacağının sinyallerini vererek tüm Türkî Cumhuriyetlerin Türkiye Demokratik Cumhuriyetler Birliği çatısı altında toplanacağını öngörüyor… . Ve son olarak çok önemli bir husus daha: “Ayasofya”. . Ulu önder Mustafa Kemal vasiyetinde Kuran-ı Kerim’de adı geçen Mehdi’nin Ayasofya’ya ineceği kanaatine varmış. Bu yönde bazı tarihi işaretlerden ve ayetlerden yola çıkarak bilgiler vermiş. Yani Mustafa Kemal dünyanın tek merkeze sahip olmadığını Anadolu Medeniyetinin insanlık tarihi ile denk bir medeniyet olduğunu ve çok büyük bir değer olduğunun üzerinde durarak Dünya’nın bilinen merkezleri haline gelen Mekke ve Kudüs şehirlerinin yanı sıra İstanbul’a önemle dikkat çekmiştir. . Evet, Dostlar bu vasiyetin içeriğini bilen bazı Siyonizm güçler. Hz Mehdi’nin ve Hz Mesih’in Hz Meryem’in geleceğini bildikleri için. Huzursuzlar. Şu an nasıl engel ola biliriz diye kirli senaryolar içindeler. Ve zamanının da yakın olduğunu biliyorlar. O yüzden Ortadoğu’daki yer altı zenginliğini ele geçirip güç sahibi olmayı hedefliyorlar. Hak geldiği zaman batıl yok olacağını biliyorlar.
Katılıyorum   Katılmıyorum
%68,04

sezer uzun

12.7.2017 - 20:06:04

Fırat sen ingiliz tohumumusun ki bu kadar şerefsizce konuşabiliyorsun. ulan adi herif sen rahat nefes al diye kurtuluş savaşı verdi bu millet Atatürk'ün önderliğinde. boş beleş yazabiliyorsan bu neferlerin ve bu neferin önderinin sayesinde bu. gidip takkeli deli mısırlıoğlumudur raporlu insanımsı varlıkların söyledikleri ile boş yapma. azcık beynini eğer var ise kullan.
Katılıyorum   Katılmıyorum
%63,37

Yeliz Aydın

24.3.2017 - 00:29:27

ATATÜRK Asil olanın üstü birindenmış onadiluzatanların diliyorsun yıllarca yobaz insanlar ona iftira attı amma benhiçbirzaman buna inanmadım hatta rüyamda cennet teki evini gördüm ne olurdu yüz yılda yaşasaydı kızılcıklarısana saygıduyuyor Atam bu okuduklarım ona olan sevgimi dahada arttırdı keşke onunla konuşabilseydim bu vatan Türk gençliğine emanet amaneti koruyacaklarına inanıyorum mekanı cennet olsun dualarımız Türk milletine ve istikbalimize vatan sana canım feda karanlıklar aydınlatmak dileğiyle.
Katılıyorum   Katılmıyorum
%59,91

Fırat

28.1.2017 - 13:59:54

MAHFİ çok hayalci ve iyimser ruhu taşıyorsun. Sadece İngilizlerin neden ele geçirdikleri İstanbul dan hiç bir kavga vermeden çekildiklerini araştırmanı istiyorum .O vasiyet ve kehanetlerin çökeceğini göreceksin.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Duzceninsesi.com.tr sorumlu tutulamaz.

Facebook Sayfamız Twitter Sayfamız Youtube Sayfamız Site Haritaları

YAZARLAR

Biz olsak nasıl yapardık?

İlhami Atasever

Biz olsak nasıl yapardık?

BİR SU MİSALİ

Miraç Kayıhan Karayiğit

BİR SU MİSALİ

Cumhuriyetimiz ve Değerleri

Yusuf Metehan Gül

Cumhuriyetimiz ve Değerleri

Son Bakış

Selçuk Özkurt

Son Bakış

Gazeteciliğin İlk “Damla” sı

Atilla Gösterişli

Gazeteciliğin İlk “Damla” sı

TEOG olmadığında…

Prof. Dr. Berat Özipek

TEOG olmadığında…

HİNT KENEVİRİ

Özhan KIZILTAN

HİNT KENEVİRİ

7 Haziran’ı Unutmayın…

Mustafa Koloğlu

7 Haziran’ı Unutmayın…

Sınav kaygısı gerekli midir?

Zeliha ŞENÇİÇEK

Sınav kaygısı gerekli midir?

Ya Bizimkiler?

Hülya İşcan

Ya Bizimkiler?

Taraftarın Gözünden…

Yaman Başkahveci

Taraftarın Gözünden…

Şerefenin ışıkları

Hayrullah Altay

Şerefenin ışıkları

8 Mart Kadınlar Günü

Mehmet Keleş

8 Mart Kadınlar Günü

Girişimci olursak ne olur?

Gökhan Cemre Kuzgun

Girişimci olursak ne olur?

Yeşil Düzce'm

Vedat Genç

Yeşil Düzce'm

Gürkan İpek

Tarık Şahin

TÜM YAZARLAR İÇİN TIKLAYINIZ