Bugun...
Site Haritaları Twitter Sayfamız Facebook Sayfamız
SON DAKİKA
[21:21] Delege, Bir Kez Daha Ömer Faruk Çelebi Dedi... -- [16:19] DÜZCE'NİN SESİ -- [15:46] AK Parti, Temayül Yoklaması Yapıyor... -- [15:29] DÜZCESPOR KENDİ EVİNDE YENİLDİ -- [14:22] TONLARCA HAMSİ YAKALANDI... -- [14:20] BAĞLANTI YOLUNDA KAZA, 2 YARALI -- [20:52] AK PARTİ ADAY ADAYLARINI TANITTI -- [20:44] NECLA İBRAHİMOĞLU TOPRAĞA VERİLDİ -- [19:23] Vahit Özyurt İYİ Parti’den Aday Adayı Oluyor -- [17:31] Piyasa değeri iki milyon TL olan eroin ele geçirdi --
Röportajlar
Ali Kartal: Amacımız; Afetlere Dirençli Toplum Oluşturmak!

Afetlerin gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğu gerçeğinden hareketle, afet zararlarını azaltmayı, önlemlerini almayı ve etkilerini azaltmayı amaçlayan AFAD, misyonunu; “Afetlere Dirençli Toplum Oluşturmak” diye özetliyor.

24.1.2017 - 10:02
1569 kez okundu
0 bekleyen yorum
0 onaylı yorum
Ali Kartal: Amacımız; Afetlere Dirençli Toplum Oluşturmak!

“Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı esas alan risk odaklı, etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan uluslararası düzeyde model alınabilecek yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmayı” vizyon edinen AFAD’ın  Düzce Müdürü Ali Kartal ile arkadaşımız İlhami Atasever ayrıntılı bir röportaj yaptı.

İlhami Atasever: Sayın Müdürüm kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Ali Kartal: 1971 Düzce doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Düzce’de,  Üniversiteyi Yıldız Teknik Üniversitesinde “Harita ve Kadastro Mühendisi” olarak 1992 yılında tamamladım. İzmit Kuruçeşme, 1995-2004 yılları arasında Düzce Cumayeri ve Gölyaka Belediyelerinde imar işleri müdürlüklerinde mühendis olarak görev yaptım. Daha sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne) naklen tayin oldum. Şube müdürlüğü ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundum. 22 Ekim 2009 tarihinde kurulan “İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü”ne (AFAD) müdür olarak atandım. Halen bu görevi yapmaktayım.

İlhami Atasever: AFAD ne demek?

Ali Kartal: AFAD: “Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı”nın ve “Afet ve Acil Durum” kelimelerinin kısaltılmasıdır. Afet kelimesini “Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylar” olarak tanımlayabiliriz.

İlhami Atasever: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün kurumsal yapısından bahseder misiniz?

Ali Kartal: Müdürlüğümüzün yetki, görev ve sorumlulukları 29.05.2009 tarihli 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile düzenlendi. “İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri” 2009 yılı sonunda İl Özel İdaresi bünyesinde Valiye bağlı olarak kuruldu.

27 Şubat 2014 tarihi itibariyle 5902 sayılı teşkilat Kanunda, 6525 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri “Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın taşra teşkilatı oldu.

 

Müdürlüğümüz 22.10.2009 tarihinde kuruldu. İlk kurulduğunda müdürlüğümüze Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünden 8, İl Sivil Savunma Müdürlüğünden 8 olmak üzere 16 personel atanmıştı.  Müdürlüğümüz ilk olarak Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan eski Defterdarlık binasında hizmet vermeye başladı. Zaman içerisinde atama ve tayinlerle 47’ye kadar çıkan personel sayımız şu anda 38 kişidir.

Merkez teşkilatımız Ankara’da Başbakanlığa bağlı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı”dır. Müdürlüğümüz de bu teşkilata bağlı 81 ilde bulunan “İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinden” birisidir.

İlhami Atasever: Müdürlüğünüzün şu andaki adresi neresidir?

Ali Kartal: Müdürlüğümüz halen 29.12.2014 tarihinden itibaren, kalıcı konutlar mevkiinde, Nalbantoğlu Mahallesi, kuzey çevre yolu kenarında, 10. Bölge kavşağında bulunan yeni hizmet binasında hizmet veriyor. İletişim telefonlarımız 411 66 66 ve 524 13 84 faksımız 523 00 01’dir.

İlhami Atasever: “AFAD’ın” kuruluş amacı nedir?

Ali Kartal: “Afet ve Acil Durumlar” ile “Sivil Savunmaya İlişkin Hizmetlerin,” ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak. Olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zararları azaltmak, olay sırasında yapılacak müdahale, olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

İlhami Atasever: Kurumsal görevleriniz nelerdir?

Ali Kartal: İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak, Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme, il planlarını mahallî idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak.

“İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezini” yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi sağlamak, afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek. Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetleri yapmak veya yaptırmak. Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek.

Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak, yönetmek. İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek. Başkanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak.

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu” sekretaryasını yapmak. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırılması ile ilgili hizmetleri yürütmek. İlgili kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak. Başkanlıkça (Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet raporları hazırlayarak Başkanlığın onayına sunmak. Yıllık bütçe teklifini hazırlamak, Başkanlığın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak olarak belirlenmiştir.

İlhami Atasever: Yeni bir hizmet binanız var. Hizmet binanızdan bahseder misiniz?

Ali Kartal: Hizmet binamız; 25.000 m2 arazide üzerinde bodrum üzeri 2 kat ve çatı katından oluşan 5.210 m2 lik kapalı alana sahiptir. Binamızın kuzey ve güney olmak üzere iki girişi vardır. Güney girişinden “112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne” ve halkımızın kriz merkezi olarak bildiği “İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine” (AADYM) ulaşılmaktadır. Kuzey girişinden ise “İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün” (AFAD) ofis ve bürolarına ulaşılmaktadır.

Bodrum katında garaj, sığınak, arşiv ve depolarımız, zemin ve 1. Katta idari büro ve ofislerimiz, çatı katında ise yemekhane, mutfak ve 85 kişilik eğitim ve konferans salonumuz vardır. “112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü,” “İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi” ve “İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü” aynı çatı altına toplayan ve bahçesinde lojistik depoyu da barındıran ülkemizin ilk hizmet binasıdır!

İlhami Atasever: Hizmet binanızla aynı kampüs içinde “Bölgesel Lojistik Depo olarak” bildiğimiz “AFAD” deponuz var. Hangi amaçla kullanılıyor ve hangi illere hizmet ediyor?

Ali Kartal: Afet anında ihtiyaç sahibi afetzedelere temel ihtiyaçlarını içeren yardımların (Çadır, Battaniye, Yatak, ısıtıcı ve Mutfak Seti) en kısa sürede, doğru miktarda ve şekilde ulaştırılabilmesi amacıyla Türkiye genelinde 15 bölgede 25 lojistik depo kurulmuştur. Bunlardan biri olan “Düzce Bölgesel AFAD Lojistik Deposu” 1200 m2 (60m x 20m) alana sahip olup 48 konteynırlık kapasitededir. Başta ilimiz olmak üzere Batı Karadeniz bölgesindeki illere hizmet etmektedir.

İlhami Atasever: Kuzey çevre yolundan geçerken “AFAD” yazılı büyük bir binanın yanından geçiyoruz. O binanın adı “Düzce Bölgesel AFAD Lojistik Deposu” mu? O bina rutubet yapmıyor mu?

Ali Kartal: Evet. O depomuzda; Çadır, battaniye, yatak, mutfak seti ve diğer tüm ihtiyaçların her şeyiyle içinde yer aldığı konteynırlar 7 gün, 24 saat faal olarak bu depolarda hazır bekletiliyor. Bilişim teknolojisiyle desteklenen depomuzdaki konyteynırların içlerindeki nem dahi sürekli takip edilebiliyor. Nem oranı yükselen konteynırlar havalandırılıyor. Afet haberi alındıktan sonra dakikalar içinde TIR’lara yüklenen bu konteynırlar afet bölgesine hangi saatte gideceği ve anlık olarak nerede olduğu uydu takip sistemi ile takip edilebiliyor. Ayrıca bu konteynırlar gerektiğinde dünyanın her yerindeki mağdurlara ulaştırılacak şekilde, küresel dolaşım sistemine uygun standartlarda üretilmiştir.

İlhami Atasever: Herhangi bir afet durumunda depodan gitmesi gereken eşyalar için Kamyon veya TIR’larınız mevcut mu, yükleme işini nasıl yapıyorsunuz ve bu işler ne kadar bir sürede yapılabiliyor?

Ali Kartal: Bizim depomuz da dahil ülkemiz genelinde bulunan 25 adet AFAD lojistik depolarının yönetimi Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından tek ihale ile 3 yıllığına özel bir lojistik firmasına verildi. Bir afet meydana geldiğinde AFAD tarafından verilen sevkiyat emrini bu firma envanterinde bulunan TIR’ larla yapıyor. Bunlar yetmemesi halinde daha önceden protokol yaptığı kooperatiflerin veya firmaların TIR’ları ile sevkiyatı gerçekleştiriliyor. Yükleme deponun tavanında bulunan raylı vinç ile yapılıyor. İçindeki malzeme ile birlikte yaklaşık 20 tonu bulan bir konteynır vinç yardımı ile TIR’a birkaç dakika içinde yükleniyor. Planlamalarımız sevkiyat emri geldiğinde, ilk konteynırın sevkiyatı 13 dakikada, 48 konteynırın tamamı 24 saat içinde boşaltılacak biçimde yapıldı.

İlhami Atasever: Depodaki eşyalar konteynırların içi dolu hazır olarak mı bekletiliyor? Yani konteynırda hem çadır, hem yatak, hem de battaniye mi bulunuyor?  Yoksa her bir konteynırda çadır ayrı, battaniye ayrı, yatak ayrı konteynırda mı? Acil durumda sadece konteynırlar mı yükleniyor TIR’lara?

Ali Kartal: Bu konu depoların kurulumu aşamasında çok tartışıldı. Sonuç olarak çadırlar yataklar ve battaniyeler ayrı ayrı konteynıra konulmasına karar verildi. Hangi konteynırda ne tür malzeme olduğu barkot sisteminden belli. Afet bölgesinden talep edilen malzemelere ait konteynır seçiliyor, TIR’a yüklenerek sevkiyat gerçekleşiyor.

İlhami Atasever: Afetlerde telefon ve elektriklerin kesik olduğunu düşünün. Böyle durumlarda ne yapıyorsunuz. Buna karşı tedbiriniz nedir?

Ali Kartal: Hizmet binamızın bulunduğu alanda “lojistik depomuza,” “hizmet binamıza” ve “112 Acil Çağrı Merkezine” ait ayrı ayrı olmak üzere 3 adet jeneratörümüz mevcut. Bakımları aylık düzenli olarak yapılıyor. Bu jeneratörler ayrıca güç kaynakları (UPS) ile destekli. Elektrik kesintisinde bir iki dakika içinde jeneratörler otomatik olarak devreye giriyor. Jeneratörler devreye girene kadar geçen bir iki dakikalık süre içinde elektronik cihazlarımızın kapanmaması için güç kaynakları (UPS) devreye girip enerji ihtiyacını karşılıyor. Yani binamız ve depomuzdaki sistemler birkaç saniye bile elektriksiz kalıp kapanmıyor.

Müdürlüğümüzde iki adet uydu telefonu mevcut. Bir afet sonrası ilimizdeki sabit telefonlar cep telefonları arızadan veya yoğunluktan dolayı çalışmadığı anda Ankara ve diğer illerle iletişimi bu uydu telefonları ile sağlıyoruz. Yine bu telefonla “faks” da çekebiliyoruz. Yine diğer illerle iletişimimizi sağlayacak telsiz sistemimiz mevcut. Bu telsiz sistemimizi destekleyen rölelerde arıza meydana geldiğinde 81 İl AFAD Müdürlüğünde bulunan HF/SSB telsiz sistemi devreye giriyor. Bu telsiz radyolarımızda bulunan FM bandı mantığı ile çalışıyor. Sadece basit bir antenle çalıştığından başta deprem olmak üzere herhangi bir afette arıza yapması mümkün değil.

Yine binamızın interneti iki farklı noktadan geliyor. Herhangi bir kazı veya bakım sırasında bir internet hattında arıza meydana geldiğinde internetimizi diğer hat destekliyor.

Haberleşme unsuru afetlerin olmazsa olmazıdır. Bundan dolayı haberleşme alternatiflerimiz çok fazla. 17 Ağustos 1999 depremini hatırlarsak, depremden 12 saat sonra bile Başkent Ankara, Sakarya ve Kocaeli’den sağlıklı bilgiler alamamıştı. Son yıllarda kesintisiz ve güvenli haberleşmeye Başbakanlık AFAD tarafından çok ciddi yatırımlar yapıldı.

İlhami Atasever: İlimizin birinci derece deprem bölgesi olduğunu ve önceliğinizin bu olduğunu biliyoruz. Deprem dışında afet risklerimiz nelerdir?

Ali Kartal: Bahsettiğiniz gibi birinci önceliğimiz deprem. Tüm planlarımızı öncelikli olarak deprem üzerine yapıyoruz. Bunun yanında heyelan, sel-su baskını, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu üzerinde meydana gelebilecek büyük veya kimyasal kazalar, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer) olayları, OSB’de meydana gelen yangınlar gibi afet ve acil durumlarla da zaman zaman karşılaşmaktayız. Her ne kadar deprem odaklı planlama yapsak da yaşayabileceğimiz diğer afet ve acil durumları da düşünerek planlarımızı yapıyoruz.

İlhami Atasever: Afetlere ilişkin nasıl bir planlama yapıyorsunuz?

Ali Kartal: Her geçen gün teknolojinin ilerlemesi ve insanların afet konusunda bilinçlenmesi ile yeni çalışmalar ve planlar ortaya çıkmaktadır. Maalesef dünyada yüzde yüz başarılı olmuş bir afet yönetim modeli bulunmamaktadır.

Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ilimizde yaşanabilecek afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, STK’ları kapsayacak şekilde, ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) esas alınarak hazırlanmıştır. Düzce Afet Müdahale Planı 1 Haziran 2016 tarihinde İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Başbakanlık, Afet meydana geldiği anda türüne ve etkilediği alana göre, AFAD’ın belirleyeceği seviyeden sonra hemen çalışmalara başlayacak. Arama kurtarmadan sağlık hizmetlerine, haberleşmeden teknik altyapı hizmetine, ayni bağış ve depo yönetimi hizmetine, hasar tespitten enkaz kaldırma hizmetine, trafik ve güvenlikten yangın ve defin hizmetlerine kadar 26 hizmet grubunun görevlerini, sorumluluklarını ve rollerini belirleyen TAMP, Düzce ile tüm ilimizi afetlere karşı daha dirençli olmaya hazırlıyor. Hizmet grupları bir araya gelip masa başı tatbikatı yaptığı gibi kendi içinde de toplanarak planlarını tekrar gözden geçiriyor. Tayin veya emeklilik nedeniyle ayrılan personelin yerine yeni isimler belirliyor.

İlhami Atasever: Bu planlarınız sadece evrak üzerinde mi yoksa kullandığınız her hangi bir bilişim alt yapınız var mı?

Ali Kartal: Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) yapıldıktan sonra, bütünleşik afet yönetiminin tüm aşamaları elektronik ortamda takip ediliyor. Karar vericilerin, afet yönetim süreçlerinde ihtiyaç duydukları verileri süratli ve en doğru şekilde elde etmesine imkân sağlamak amacıyla; coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir yazılım olan “Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi” (AYDES) uygulamaya geçmiştir.

AYDES; Yedekli, güvenli ve kesintisiz sistem altyapısı üzerine inşa edilmiştir. Coğrafi bilgi sistemli ve ortak harekat resmi tabanlıdır. İlgili kurum ve kuruluşlara entegre veri tabanına sahiptir. Afet yönetiminde görevli olan tüm paydaşlar tarafından kolayca ulaşılabilir. Etkin kaynak yönetimi yapabilen merkezi komuta kontrol yapısına sahiptir. Erken uyarı ve tahmin ile modelleme ve simülasyon yapabilmektedir.

Ayrıca AYDES; Afet ve acil durum halleri ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeler, kurum ve kuruluşların kurumsal yapıları, personel ile ekipman envanter değişimleri göz önünde bulundurularak planların sürekli güncellenmesi de sağlanmaktadır.

Kısaca TAMP'ın bilişim altyapısı olan ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen “Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES)”, afet yönetiminin tüm aşamalarının elektronik ortamda yönetilmesini sağlamaktadır.

Geçtiğimiz yıl yaşanan afet ve acil durumların yönetiminde etkinliğini kanıtlayan AYDES, "e-Türkiye” (e-TR) ödülleri kapsamında “Kamudan Kamuya e-Hizmetler” kategorisinde finale kalan 4 proje arasında yer almıştır.

İlhami Atasever: Halkımızda afet bilinci oluşması için ilimizde ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz?

Ali Kartal: Kamu kurum ve kuruluşları ilimiz ve çevresinde meydana gelecek afet ve acil durumlar için bu kadar hazırlığı, afetleri halkımızın can ve mal kayıpları yönünden en az zararla atlatması için yapıyorken, yani kendini afetlerin sıfırıncı dakikasına hazırlıyorken, halkın bunlardan uzak kalması düşünülemez. Afet yönetiminde başarı hazırlıklı, devlet yanında bilinçli halk ile mümkün olur. Bu kıstastan yola çıkarak Başbakanlık AFAD 2013 yılında “Afetlere Hazır bir Türkiye için Bilinçlendirme ve Eğitim Seferberliği” başlatılmıştır. Afete Hazır Türkiye temalı proje;

Afete Hazır Aile, Afete Hazır Okul, Afete Hazır İşyeri, Afet Hazır Gönüllü Gençler kampanyalarını kapsamakta olup, İlimizde de “AFETE HAZIR DÜZCE” sloganı ile eğitim faaliyetleri devam etmektedir.

İlhami Atasever: Bu eğitimi kime veriyorsunuz, sadece öğrencilere mi? Halkımıza yönelik eğitimleriniz de var mı?

Ali Kartal: “Afete Hazır Aile” eğitimlerimizi ilimiz genelinde açılan Halk Eğitimi Merkezi, Kur’an kurslarında eğitim alan kursiyerlere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek üyelerine, kamu kurum ve özel sektör kuruluşlarında çalışanlara yönelik ortalama 15-25 er kişilik yetişkin gruplara verilmektedir. Bu güne kadar toplam beş bin (5000) bireye bir saatlik “Afete Hazırlık, Farkındalık” eğitimi verilmiş olup eğitimlerimiz devam ediyor.

“Afete Hazır Okul” kapsamında öğretmenler, okul çalışanları, öğrencilerde afet bilinci kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla 2014 ve 2015 yıllarında il genelinde 401 öğretmene “Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi” verildi. Daha sonra bu eğitimler 2016 yılında bu öğretmenlerimiz aracılığıyla yürütüldü. 2016 yılı içinde ilimiz genelinde 40.000 öğrenci ve öğretmene ulaşıldı.

Yine okullarımızda 2010-2016 arasında kreş ve anaokulu çocuklarımız dahil toplam elli üç bin (53.000) öğretmen ve öğrenciye müdürlüğümüz tarafından afete hazırlık, sivil savunma ve yangın eğitimleri verildi.

Ayrıca ilimizde faaliyet gösteren resmi ve özel kurum ve kuruluşların bünyesinde teşkil edilen sivil savunma servisleri ve acil durum ekiplerinde görevli personele, afet bilinci eğitimlerinin yanı sıra afet ve acil durum hallerindeki görevleri hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verilmeye devam ediyor.

Afetleri, 20-30 yıl önce ortaokullarda sosyal bilgiler derslerinde birkaç yaprak, yazı ve resimle öğrenirdik. Daha doğrusu öğrendiğimizi sanırdık. 1999 depremi ile yüzleştiğimizde ne kadar bilgisiz olduğumuzun farkına vardık. Oysa bugün eğitimler kreş ve anaokullarından başlayarak yaş gruplarına uygun eğitimlerle ilk, orta ve lise öğretimlerinde devam ediyor.

İlimizde ulaşılmayan okul ve öğrenci kalmadı. Verilen eğitimlerle artık çocuklarımız bir deprem öncesi ne gibi hazırlıklar yapacağını, deprem anında doğru davranışların neler olduğunu ve deprem sonrası neler yapıp neler yapmayacağını öğrendi. Bu bilinci alan çocuklarımız oturduğu evinin ruhsatının, iskanının ve DASK sigortasının olup olmadığını, doğalgaz vanasının ve elektrik sigortasının yerlerini ailesinden sorguluyor.

İlhami Atasever: Depremlerde ölümler veya yaralanmalar hep yapısal hatalardan mı kaynaklandı?

Ali Kartal: Teşekkür ederim. Yerinde bir soru sordunuz. 1999 depremlerinde yaralılarımızın yüzde 50’si, ölümlerin yüzde 3’ü yapısal olmayan hasarlardan kaynaklandı. Nedir bu yapısal olmayan hasarlar derseniz? Mesela; Evimizde, işyerimizde sabitlenmeyen eşyalar var. Maalesef biz 1999 depreminde yapılarımız yıkılmadığı halde sabitlenmeyen eşyalarımızın yıkılması ile eşyaların altında kalınması nedeniyle 500 vatandaşımızı kaybettik. Bu sayı 2011 yılı Van depremindeki toplam can kaybımıza yakın bir rakamdı. Yine 1999 depremindeki toplam otuz bin (30.000) yaralımızdan on beş bini (15.000) yıkılan eşyalarımızdan kaynaklı.

İlhami Atasever: Müdürlük yapılanmanızda kaç şube müdürlüğü var ve bu şubeler arasında nasıl bir görev dağılımı var?

Ali Kartal: Müdürlüğümüz bünyesinde 4 şube müdürlüğü bulunmaktadır. Şu anda şube müdürleri dahil 19’u idari hizmetler, 1’i sağlık hizmetleri, 10’u teknik hizmetler sınıfında memur, 8 arama kurtarma teknisyeni olmak üzere fiilen çalışan toplam 38 personelimiz mevcuttur.

Yönetim Hizmetleri Şubesi; Satın alma, muhasebe, bütçe, personel özlük işlemleri ve evrak kayıt işlemlerini,

İyileştirme Şubesi; Hak sahipliği, borçlandırma 1999 depremleri sonrası verilen konut, işyeri ve evini yapana yardım kredilerin geri dönüşüm işlemlerini, ilimizde bulunan kuvvetli ve zayıf deprem ivme ölçer istasyonlarının bakım ve onarım işlerini, afet ve acil durumlar sonrası özel idarenin ve belediyelerin altyapı hasarları ve bunların onarımları için ve acil yardım ödeneği talepleriyle bunlara ilişkin iş ve işlemlerini,

Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi; İlimizin bütünleşik afet tehlike haritaları yapım işlerini, heyelan etütleriyle afete maruz bölge iş ve işlemlerini, Türkiye Afet Müdahale Planı yapımı ve güncel tutulması işlemlerini, AFAD lojistik deposu ile ilgili iş ve işlemler ile kurum kuruluş ve okullarda yürüttüğümüz afet ve acil durum eğitimlerimizi,

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şubesi; Sivil savunma planlarıyla seferberlik iş ve işlemlerini, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimizde bulunan uydu ve telsiz dahil her türlü haberleşme sistemlerinin çalışır durumda olarak 7/24 faaliyetlerinin yürütülmesi işlemlerini, afet ve acil durum haberini alır almaz uygun kurtarma malzemelerini kullanarak arama kurtarma personeli aracılığıyla müdahaleyi başlatmak ve sonlandığında üst birimlerimizin bilgilendirme işleriyle, arama kurtarma araçları ve depolarımızdaki kurtarma malzemelerinin sürekli hazır bulunması işlemlerini yürütüyor.

İlhami Atasever: Herhangi bir acil durumda, belirtmiş olduğunuz görevleri tam anlamıyla yerine getirebilecek araç gereç ve donanıma sahip misiniz?

Ali Kartal: Müdürlüğümüz envanterinde bulunan arama kurtarma araçları ve malzemeleri kurulduğumuz tarih olan 2009 yılı öncesi ve sonrası olarak kıyasladığımızda 10 kat büyüdük diyebiliriz. Sadece Düzce olarak değil, 81 İl AFAD Müdürlüklerinde standart bulunan malzemeler yönünden bakarsak dünyada bu alana en büyük yatırım yapan ülke olduğumuzu söyleyebilirim!

Müdürlüğümüzde; 3 adet donanımlı kurtarma aracı, 3 adet 4x4 arazi aracı, 1 adet karada, suda, havada ve her türlü hava şartlarında gidebilen 8x8 Amfibik araç,

Kar motoru, motorlu zodyak şişme bot, su atlı görüntüleme cihazı, enkaz içi görüntüleme cihazı, termal gece görüş dürbünü, liberatör (akülü kurtarıcı asansör), halat fırlatma tüfeği malzemelerinin her birinden birer tane başta olmak üzere depremde, suda, selde ve her türlü doğa koşullarında çalışmaya uygun çok sayıda araç ve gereçlerimiz mevcuttur. Ülkemizin herhangi bir noktasında meydana gelen afet ve acil durumda sayısı 2000’e yaklaşan eğitimli personel, elinin altında en modern kurtarma araçlarıyla birlikte birkaç saat içinde çalışmalara başlayabilecek niteliktedir.

İlhami Atasever: Bu söylediğiniz 2000 eğitimli personel Düzce için mi, Türkiye Geneli için geçerli olan bilgiler mi?

Ali Kartal: 2000 eğitimli personel Türkiye geneli için geçerlidir. Bazılarının adını ve sayısını verdiğim araç gereç ve malzemeler ilimizde bulunanlardır. Aynı standarttaki malzemelerden 81 ilimizde de mevcuttur.

İlhami Atasever: Görevleriniz arasında acil durumlara müdahale de var. Mesela; İlimizde müdürlüğünüzün görev alanlarına giren ne tür acil olaylar meydana gelebiliyor?

Ali Kartal: İlimizde en çok karşılaştığımız olay arazide kaybolma ve mahsur kalma vakalarıdır. Bunu sel ve su baskını ile iç sularımızda ve Karadeniz’de meydana gelen boğulma vakaları ve meydana gelen kazalar sonrası uçuruma yuvarlanmalar izliyor. Bunun dışında son yıllarda ülkemizde meydana gelen başta maden kazalarına müdahalemiz olabiliyor.

Yılbaşında İstanbul ilinin ana enerji nakil hatlarındaki kopmalar nedeniyle meydana gelen büyük elektrik arızalarına müdahale eden TEİAŞ ekiplerinin, bir metreyi bulan kar nedeniyle zorlu koşullar altında çalışma alanlarına 8x8 paletli Amfibik araçlarımızla intikallerini sağlamak gibi değişik görevler de çıkabiliyor.

Yine 2011 Van depremi sonrası sekiz ayı bulan hasar tespit ve hak sahipliği çalışmalarımızın yanında “konteyner kent alanların yönetimi” gibi görevlerimiz oldu. Geçtiğimiz yıl Ordu ilinde meydana gelen sel ve heyelan afeti sonrası hasar tespit ve jeolojik etütler hazırlamak için teknik ekipler görevlendirdik. Bir şube müdürü başkanlığında 4 kişilik bir ekibimiz şu anda Suriye’deki iç karışıklık nedeniyle Halep şehrinden ülkemize gelebilecek göç dalgasında koordinasyon görevlerinde bulunmak üzere Hatay ilinde bulunuyor!

İlhami Atasever: Son olarak neler söylemek istersiniz?

Ali Kartal: Ülkemiz jeolojik ve topoğrafik yapısı ve de iklim özellikleri nedeniyle büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşmaktadır. Ülkemizdeki doğal afetlerin son 60 yıl içerisinde yol açtığı yapısal hasar istatistikleri dikkate alındığında, hasarların üçte ikisinin deprem nedeniyle meydana geldiği bilinmektedir. Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde 5,5 ve üzeri büyüklükte hasar veren 118 deprem olmuş. İl topraklarımızın tamamı 1. derece, ülkemiz topraklarının %96’sı farklı derecelerde tehlikeye sahip deprem bölgesi içerisindedir.

Ülke nüfusumuzun %70’i 1. ve 2. derece deprem bölgesinde yaşamaktadır. Bunun yanında can ve mal güvenliğimizi tehdit eden sel, su baskını, heyelan, kaya düşmesi, çığ ve kimyasal patlamalar gibi risklerimiz de vardır. Ülkemizi terk edemeyeceğimize göre, o zaman başta deprem olmak üzere bu tür afetlerle birlikte yaşamanın yollarının bulunması ve bu yolların uygulanmasında bize yükleyeceği sorumluluk ve külfetleri de üstlenmemiz gerekiyor.

Afetler olmadan önce gerekli hazırlıkların yapılması ve önlemlerin alınması, en az afet sırasındaki etkin müdahale kadar önemli olduğu artık bilinmektedir. Bu nedenle afet olmadan hazırlıklı olma ve zarar azaltma, etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Devletimiz son 15 yılda yaptığı yasal düzenlemelerle ve yatırımlarla kriz yönetiminden risk yönetimine geçiş yaptı. Artık ülkemiz ekonomik kaynaklarının önemli kısmını yara sarmak için değil, yara almamak için ayırıyor. Bunda da hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Ancak halkımız da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermek durumundadır. Halkımız okumalı, araştırmalı, sürekli yaptığımız eğitimlere katılım sağlamalıdır.

Devlet, afet olmadan önceki görevini şu anda yapıyor. Devlet, afetin ilk dakikasında hiç kimsenin yanında olamayacaktır. Bu mümkün değildir çünkü. Afetle, ilk anda baş edebilme kabiliyetimiz, ancak hayat boyu öğrendiklerimizle mümkün olacaktır. Halkımızın afet bilinci eğitimlerini alabilmesi için müdürlüğümüze müracaatı son derece önemlidir. Afetler öncesi yapacağımız her bir birim için yapılan harcama, bizi afet sonrası en az 6 birim ekonomik zarardan kurtardığı bilinmelidir. Ülkemizde meydana gelen afetlerin, öncelikle depremlerin afete dönüşmeden, sadece doğa olayı olarak literatürümüze geçmesini diliyorum.

İlhami Atasever: Bize zaman ayırdınız. Verdiğiniz bilgiler nedeniyle teşekkür ederim.

Ali Kartal: Yaptığımız çalışmaları basına taşımakla halkı bilgilendiriyorsunuz. Devletimizin dünden bugüne geldiği noktayı, yapılan çalışmaları halka anlatıyorsunuz. Bu röportajın gerçekleşmesi için izin veren başta sayın valimiz Zülkif Dağlı’ya, size ve şahsınızda Düzce’nin Sesi Gazetesine teşekkürlerimi arzederim. 


Facebook Yorumları
HALKIN KÜRSÜSÜ
1569 kez okundu
0 bekleyen yorum
0 onaylı yorum
  SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!


Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yapan siz olun!...

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Duzceninsesi.com.tr sorumlu tutulamaz.

Facebook Sayfamız Twitter Sayfamız Youtube Sayfamız Site Haritaları

ÇOK OKUNANLAR