Bugun...
Site Haritaları Twitter Sayfamız Facebook Sayfamız
SON DAKİKA
[15:20] ARAÇ İÇİ HİJYENE BÜYÜK ÖNEM VERİLİYOR -- [13:57] DÜZCE İŞ DÜNYASININ SEVİLEN İSMİ VEFAT ETTİ -- [12:33] Küp taşı döşendi -- [11:30] Atay, kafelerde akşam denetimi yaptı -- [11:24] ZABITA OPERASYON DÜZENLEDİ -- [11:11] ''VATANIMIZIN AYRILMAZ PARÇASI'' -- [10:57] BELEDİYEDE İKİ TECRÜBELİ İSİM -- [17:42] SOLUNUM CİHAZI 29’A ÇIKTI -- [17:25] Yolların açılmasıyla alt yapı başlayacak -- [17:08] Kazukoğlu mahallesine yeni yol açılıyor --
Röportajlar
Yunus Karaman: Amacımız katılımcı demokrasinin kökleşmesi

Çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak,amacıyla İçişleri Bakanlığınca 81 ilde kurulan Dernekler İl Müdürlükleri, Sivil topluma rehberlik ederek ortak akla ulaşmayı amaçlıyor. İl Dernekler Müdürlüğü, ülkemizdeki değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak, sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş olması için çalışıyor…

5.03.2017
0 bekleyen yorum
0 onaylı yorum
Yunus Karaman: Amacımız katılımcı demokrasinin kökleşmesi

lhami Atasever: Sayın Müdürüm kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Yunus Karaman: 1971 yılında Trabzon Köprübaşında doğdum. İlkokulu Küçük Doğanlı, ortaokul ve liseyi Gebze İmam Hatip Lisesinde tamamladım. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldum. Kocaeli Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nde şef olarak görev yaptım, Esenler Belediyesindeki kısa çalışma hayatından sonra 12.05.2015 tarihinde Düzce Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne atandım.

İlhami Atasever: Dernekler müdürlüğünün kuruluş amacı nedir?

Yunus Karaman: Dernek kuruluşları yanında her türlü iş ve işlemlerini, Derneklerin izne tâbi faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri, Dernek ve birliklerin tüzel kişiliklerinin sona ermesi, tasfiyesi ve faaliyetten alıkonulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Türk vatandaşları tarafından yurt dışında kurulan derneklerin kayıtlarını tutmak, kuruluş ve faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında ilgili makamlar aracılığıyla izlemek, değerlendirmek ve bu derneklerle ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

Derneklerin yurt dışından sağlayacağı aynî ve nakdî yardımlara ilişkin işlemleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre düzenlenecek yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemleri yürütmek.

Dernek ve birlikler hakkındaki ihbar, şikâyet ve denetim taleplerini incelemek ve değerlendirmek. Gerekli görülen hallerde, dernek ve birliklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri ile defterleri, hesap iş ve işlemlerinin dernekler denetçileri tarafından denetlenmesini sağlamak. Siyasi partilerle sendikaların işlemlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur.

İlhami Atasever: İl Dernekler Müdürlüğü ne zaman kuruldu? Adresiniz neresi ve iletişim telefonlarınız nedir?

Yunus Karaman: İl Dernekler Müdürlüğü, Emniyet müdürlüğü içinde, eski tabirle dernekler masası adıyla hizmet verirken 2005 yılından itibaren bakanlığımız, yeniden yapılanmaya giderek içişleri bakanlığına bağlı Ankara merkez teşkilatında, “Dernekler Dairesi Başkanlığı,” illerde de “İl Dernekler Müdürlüğü” olarak hizmet vermeye başladı. Derneklerimizin iş ve işlemleri, ilçelerde “Kaymakamlık yazı işlerine bağlı dernekler işlemler bürosu” tarafından yürütülmektedir.

Yerimiz, il merkezinde valilik hizmet binasının zemin katındadır. Dernek işlemleri için telefon numarası; 0 380 524 13 72, Siyasi parti ve sendikalar için; 0 380 523 62 98, Faks; 0 380 524 41 85, İl Müdürlüğü telefon numarası; 0 380 524 20 10’dur.

İlhami Atasever: Faaliyet alanınız nedir ve kimlere hizmet veriyorsunuz?

Yunus Karaman: Müdürlük olarak, derneklere, siyasi partilere, sendikalara ve bunlara bağlı olarak çalışan lokal, yurt vb. eklentilere hizmet veriyoruz. Bunun dışında valilik adına 2860 sayılı “Yardım Toplama Kanununa” göre gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergilere verilecek yardım toplama izni ile denetimlerine müdürlük olarak biz bakıyoruz.

İlhami Atasever: Düzce’de kaç adet dernek, sendika ve faaliyet gösteren siyasi parti var?

Yunus Karaman: Düzce’de 887 dernek, 8 sendika şubesi, 68 sendika temsilciliği, 27 siyasi parti faaliyet göstermektedir.

İlhami Atasever: İl Dernekler Müdürlüğü olarak siyasi partilere, sendikalara ve derneklere hizmet verirken imkânlarınız, mekân ve memur sayısı bakımından yeterli mi?

Yunus Karaman: İmkânlar kısıtlı da olsa hizmet verdiğimiz kitlenin kıymetini ve önemini biliyoruz. İstisnasız herkesin meşru olan iş ve işlemlerini anında ve bekletmeksizin görmeye çalışıyoruz. Sivil toplum, adından da anlaşılacağı üzere toplum için çalışan, insanlığa karşılıksız hizmet veren, kamunun bir eksikliğini gideren, bir açığı kapatan, insanlığın yarasına merhem olmaya çalışan bu güzide topluluğun işi bekletilmez ve derhal görülür.

Derneklerimiz işlemlerinin büyük çoğunluğunu, genel kurul, beyanname, dernek organlarında değişiklik ve sair işleri müdürlüğe gelmeden, “Dernekler Dairesi Başkanlığımızın” büyük emeklerle hazırladığı ve halen de geliştirilen “DERBİS” sistemi üzerinden görülebiliyor. “DERBİS” sistemi, müdürlüğümüzün iş yükünü hafifletmiş, en önemlisi de dernekçilerimizin işini kolaylaştırmıştır. Ayrıca “Android Uygulaması” ile dernek işlemleri, cep telefonundan anında işlem yapma kolaylığı getirilmiştir.

İlhami Atasever: Dernek nedir, ne iş yapar?

Yunus Karaman: Derneğin ne olduğunu en iyi bir şekilde dernekler kanunu ile açıklayabiliriz. Dernek; Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi toplulukları olarak tanımlanmıştır. Yani, tanımın ilk cümlesinden de anlaşılacağı üzere derneklerde kazanç elde etme, menfaat temin etme yoktur.

Kanunlara göre yasaklanmamış olan, tüzüklerinde yazmak şartıyla yapmayı düşündükleri her alanda faaliyet gösterebilirler. (Dernekler için kanunlarca yasaklanmış şeyler çok sınırlıdır. Üniversite kurma, Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunamama gibi)

İlhami Atasever: Bu konuyu biraz açar mısınız?

Yunus Karaman: Dernekler yapmayı düşündükleri faaliyetleri tüzüklerine yazmak zorundalar. Derneklerin faaliyetleri tüzüklerinde amaçlar kısmında yazılı maddelerle sınırlıdır. Burada yazılı ne varsa dernekler için serbesttir. Yazılı olmayan, velev ki çok makul ve gerekli de olsa, bu faaliyet derneğin amacı dışında olacağı için yasaktır.

En çok karşılaştığımız sorulardan biri de dernek ne iş yapar sorusudur. Biz bu soruya, kaç dernek varsa o kadar farklı çeşitli işler yapabilir şeklinde cevap veririz. Çünkü tüzükler tek değildir. Her bir derneğin tüzüğü değişiktir. Kim ne niyetle yola çıkmış ve tüzüğünü yazmışsa onu yapar. Cami için yola çıkanlar cami, okul için yola çıkanlar okul yapar. Gönlünü fakire, düşküne, evsize, kaptıranlar kimsesizin kimi olur. Spora gönül verenler spor kulübü kurar ve gençlerin ruh ve beden sağlığını korurlar.

Hak ve özgürlük mücadelesi için bir araya gelenler bu ideallerin etrafında kenetlenirler. Çevreciler doğa için çalışır, hemşehriler örf ve ananelerine sahip çıkar, meslek grupları haklarını savunur, eğitimciler eğitim sorunlarını araştırır, alternatif raporlar hazırlar, yayınlar.

Dünyanın birçok noktasına devletlerin elçi gönderemediği yerlere STK’lar temsilci göndermiş, temsilcilikler açmış, ihtiyaç sahiplerine yardımlar götürülmüş, halklar arası köprüler kurulmuş, savaş yerine barış tesis edilmiş! Velhasıl dernekler kazanç paylaşma dışında, tüzüklerinde yazmak ve diğer kanunun yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla yapamayacakları hiçbir şey yoktur.

İlhami Atasever: Düzce’deki dernekler genel olarak hangi alanda faaliyet gösteriyor?

Yunus Karaman: Düzce’mizde; İnsani yardım dernekleri, kültür, sanat, turizm dernekleri. Sağlık alanında faaliyet gösteren dernekler, Şehit yakını ve gazi dernekleri, Spor ve spor kulüpleri, Yaşlı ve çocuklara yönelik dernekler. Din hizmetlerinin gerçekleşmesine yönelik faaliyet gösteren cami, Kur’an Kursu dernekleri. Düşünce merkezli dernekler, Çevre ve doğal hayatı koruma dernekleri, Engelli dernekleri, Eğitim araştırma dernekleri, Toplumsal değerleri yaşatma dernekleri, Gıda tarım ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren dernekler, İmar şehircilik ve kalkınma dernekleri ve daha ismini sayamadığımız birçok alanda hizmet veren derneklerimiz vardır.

İlhami Atasever: Diğer illere kıyasla derneklerimizin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Tavsiyeleriniz nelerdir.

Yunus Karaman: Derneklerimiz, toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda bir oluşumun içine girmiş durumdadır. İnsanımız, toplumun yarasına merhem olmak için dernek kurmuş, derneğe üye olmuş veya fakirin yardımına koşmuş. Toplumu zehirleyen, toplumun temeline dinamit koyan uyuşturucu ile mücadele etmiş. Türkiye’nin her tarafında yapılan camilerin birçoğu, yurtlar, kurslar, hayırseverlerin yardımı ve derneklerin aracılığıyla yapılmıştır. Spor müsabakaları, spor kulüplerinin desteği ve nezaretinde, dernekler üzerinden yapılmaktadır. Düzce’mizdeki derneklerimiz, genel olarak aktif, toplumun yararına faydalı hizmetler yaptıklarını biliyoruz, kamuoyu da yakından takip ediyor ve takdir ediyordur.

Dernekler, ilk bakışta toplum için çalışan, fakire yardım, öğrenciye burs, eğitime destek veren kuruluş gibi bilinir. Dernekler için söylenen bu ve benzeri tanımlar doğrudur, ancak eksik olduğunu düşünüyorum. Dernekler, sendikalar, siyasi partiler, toplumun temel yapı taşlarındandır. Gençler, bu gibi kuruluşlarda ne kadar çok çalışır, topluma ne kadar faydalı işler yaparsa, o kadar tecrübe sahibi olurlar. İnsanları tanıma, kitleleri sevk ve idare etme beceri ve yeteneğine sahip olma, çevre edinme, çeşitli ekol ve ideolojileri genç yaşta tanıma ve öğrenme fırsatını elde etmiş olurlar. Benim tavsiyem; gençler ilgi ve kabiliyetlerine göre mutlaka bir ya da birden fazla STK’lara üye olsun, buralarda zaman geçirsin ve çalışsınlar. Büyük şirketlerin CEO’ları başta olmak üzere, birçok kurum ve kuruluş, yönetici kadrolarını, devletler dâhil, STK’larda çalışmış, kendini kanıtlamış, tecrübeli, yetişmiş elemanlar arasından seçilecektir.

”İdareciliğin okulu yoktur” diye bir söz vardır ya. Biz böyle düşünmüyoruz. Sivil toplum kuruluşları, insanlık için çalışırken, aynı zamanda toplumun yönetici sınıfını da yetiştiren, bir nevi fiili mektep vazifesi görüyor. Birçok kurumun kişilerin öz geçmişlerinde dernek ve vakıf üyeliğini sorgulaması boşuna değildir.

İlhami Atasever: Derneklerin iş ve işlemlerini kimler denetliyor?

Yunus Karaman: Dernekler kanununun 9. ve 19. Maddelerinde dernek denetimleri ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Bu kanuna göre derneklerde esas olan iç denetim olduğu açıkça yazılmıştır. Yani derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıklarına ilişkin olarak denetimine tabidir. Denetleme kurulu, dernek faaliyetlerini yılda bir kez denetlemesi kanuni bir zorunluluktur. Genel kurul ve yönetim kurulu da isterse derneği ayrıca denetleyebilir. Dernekler idare olarak, gerekli görülen hallerde, İçişleri Bakanlığı veya mülkî idare amirliği tarafından da denetlenebilir.

İlhami Atasever: Lokal nedir, kimler tarafından denetlenir?

Yunus Karaman: Lokal; Dernek üyelerinin soysal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, mülki idare amirinin izniyle açılan tesislerdir. Bu tesisten sadece dernek üyeleri istifade edebilir. Derneğe üye olmayanlar lokallere giremez.

Dernek lokallerinden istifade etmek isteyen üyeler, üye kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak, misafirler ise misafir kartlarını ilk bakışta görülebilecek şekilde yakalarına asmak zorundadırlar. Bu kanuni bir zorunluluktur. Bundan dolayı lokal girişlerinde “Derneğe Üye Olmayan Giremez“ uyarı levhası asılmaktadır. Bu hususlar, tarafımızca yapılan denetimlerde dikkat edilen hususlardandır. Mülki İdare Amirliği tarafından ruhsatlandırılmamış, izinsiz açılan lokaller kolluk kuvvetleri tarafından tespiti yapılarak faaliyetine anında son verilir.

İlhami Atasever: Dernek tabelası görülen her yer ruhsatlı mıdır?

Yunus Karaman: Dernek tüzel bir kişiliktir. Dernek tabelasından ruhsat anlamı çıkarılmamalıdır. Dernek lokalleri ile yurtların ruhsat almaları nasıl zorunlu ise, yapılan iş veya açılan bir işyeri, meri mevzuata göre ruhsat alınması gerekiyorsa, dernek adına dahi olsa o iş veya işyeri için ruhsat ya da izin gereklidir. Bir işin mahiyeti gerçek kişiler, tüzel kişiler (şirketler) için neyi gerektiriyorsa, dernekler için de aynı şey geçerlidir.

Gerçek kişiler; şirketler, yurtlar, okullar, iktisadi işletme açmak için hangi işleme tabi ise (izin, ruhsat), dernekler de aynı işleme tabidirler.

İlhami Atasever: Yardım toplama izinlerini Dernekler İl Müdürlüğü olarak siz mi veriyorsunuz? Kimlere yardım toplama izni veriyorsunuz ve bunun bir süresi var mıdır?

Yunus Karaman: 2860 sayılı “Yardım Toplama Kanununa” göre yardım toplama iznini, yardım toplama faaliyeti sadece bir ilçeyi kapsıyorsa o ilçenin kaymakamından, birden fazla ilçe ile il geneli, ya da iller arası ise dernek merkezinin bulunduğu Validen izin alınır. İşlemleri ise, Vali adına İl Dernekler Müdürlüğü yapar.

Yardım toplama izni verilirken kanunun aradığı şartlara haiz, kamu yararına uygun olarak, muhtaç kişilere yardım sağlamak, kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergilere yardım toplama izni verilir. Bu süre bir yıldır. En fazla bir yıl daha uzatılabilir.

İlhami Atasever: Piyasada bağış makbuzu ile yardım toplayanların makbuzlarının gerçek olup olmadığını vatandaşın sorma yetkisi var mı? Varsa şayet bu makbuzlarla ilgili olarak hangi konulara dikkat edilmelidir?

Yunus Karaman: Öncelikle tanımadığınız biri sizden yardım istiyorsa o kişinin yardım toplama izninin olup olmadığı sorgulanmalıdır. Ondan sonra şahsın yetki belgesi, valilik ya da kaymakamlık tarafından verilip verilmediğine bakılmalıdır. Yetki belgesinin gerçek mi, fotokopi mi olduğu kontrol edilmelidir. Üye aidatı ve bağış kabulü için bastırılan “Dernek Gelirleri Alındı Belgeleri” ile yardım toplama yapılamaz. Yardım, özel olarak bastırılmış yardım toplama makbuzları ve mülki idare amiri tarafından özel olarak tanzim edilmiş yetki belgeleri ile yapılmalıdır.

İlhami Atasever: Piyasada makbuzlarla yardım toplayan kişilerin denetimi kimler tarafından yapılıyor?

Yunus Karaman: Yardım toplama talebinde bulunan kişi veya kuruluşlarla ilgili olarak işin önemi, yardım toplayanların yeterlilikleri, yapılacak hizmetin amaca, kamu yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı, gerekli görülen diğer konular üzerinde inceleme yapılır ve karar verilir. Yardım toplama izni verilen kişi veya kuruluşa, kampanya süresi içinde ve sonunda görevlendirilmiş denetim komisyonu tarafından denetimler mutlaka yapılır.

İlhami Atasever: Derneklerin harcama belgeleri nelerdir? Her harcamayı gider makbuzu ile yapabiliriyiz?

Yunus Karaman: Derneklerin harcama belgeleri; Fatura, fiş, serbest meslek makbuzu, gider pusulası ve gider makbuzudur. Bunların dışında harcama belgesi olmaz. Her bir harcamanın belgesi bellidir. Birbirinin yerine belge ikame edilemez. Fatura alınması gereken yerden fatura, fiş alınması gerekiyorsa fiş alınmalıdır. Fatura bulamadım, vergi mükellefi olmadığı için fiş veremedi, işçi çalıştırdım, temizlik yaptırdım bundan dolayı gider makbuzu kestim, işçiye kes, temizlikçiye kes, fatura, fiş yerine kullan! Gider makbuzu her derde deva aspirin değildir.

Gider makbuzu vergi gerektirmeyen karşılıksız yapılan harcamalar içindir. Öğrenciye verilen burs, fakir fukara, garip gurebaya yapılan yardımı belgelemek içindir.

İlhami Atasever: Dernekler vergiden muaf mıdır?

Yunus Karaman: Güzel bir soru. Bu soru, cevabı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Bilirsiniz vergi tek çeşit değildir. Dernekleri en çok ilgilendiren gelir vergisi, stopaj vergisi, katma değer vergisidir. Dernekler üyelerinin ödediği aidat ve topladıkları bağışlardan elde ettiği gelirden vergi ödemez. Stopaj vergisi kira üzerinden alınan bir vergi çeşididir. Dernekler kira ödüyorlarsa stopaj vergisinden muaf değildir. Katma değer vergisi tüketim üzerinden alınan bir vergi türüdür. Her vatandaş gibi dernekler de bu vergiyi ödemek zorundadır. Ayrıca dernekler iktisadi işletme faaliyetinde bulunur ve bu faaliyet üzerinden kazanç elde ederlerse (yurt, kurs işletmeciliği vb.), bu gibi müesseselerden elde edilen kazançtan da vergi verirler.

Dernekler, Lokal işletmeciliği yapıyorlarsa vergi mükellefi olup kazancından vergi vermek, çalışan işçisinin sigortasını yaptırmak, lokalin kira stopajı ile her türlü vergisini ödemek zorundadır. Bu dernekler fesih edilse bile, sigortasız işçi çalıştırmaktan, devlete ödenmemiş vergiden, dernek yönetim kurulu üyeleri sorumluluktan kurtulamazlar.

İlhami Atasever: Dernek üyeleri derneğin borçlarından sorumlu tutulabilir mi?

Yunus Karaman: Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Dernek üyeleri tüzükte yazılı miktar kadar borçlardan sorumlu tutulabilirler. Aidat borcu olmayan üyeler, derneğin borcundan ve alacağından sorumlu tutulamaz. Ancak; yönetim kurulu üyeleri istisnadır. Onlar yönetim kurulu üyeliği dönemlerine ilişkin olarak derneğe ait her türlü borçlardan müteselsilen sorumludurlar. Faraza, lokal işletmeciliği yapan bir dernek, çalıştırdığı bir işçinin maaşını ödememiş, sigortasına yapmamış veya yapmış ama primlerini yatırmamış, lokal kirasını ödemiş, stopajını vergi dairesine yatırmamışsa bu borçlardan öncelikle derneğin hükmü şahsiyeti sorumludur. Dernek borcunu ödemez, yâ da ödemeye gücü yetmezse, borçlanmayı yapan dönemin yönetim kurulu üyeleri bu borçları ödemede müteselsilen sorumludurlar. Diğer borçlar da bunun gibidir.

İlhami Atasever: Vatandaşlar birçok derneğe üye oluyor ve bir zaman sonra da vatandaş hangi derneğe üye olduğunu unutuyor. Bu durumda vatandaş il müdürlüğüne gelip kendisinin hangi derneklere üye olup olmadığını öğrenebilirler mi? Dernek üyeliğinin aktif mi, pasif mi olup olmadığını öğrenebilirler mi?

Yunus Karaman: Derneklerin üyelikle ilgili kayıtları, derneklerin kendi üye kayıt defterlerinde mevcuttur. Ancak; dernekler “DERBİS sistemini” kullanıp üye giriş ve çıkışları bu sisteme kaydetmişlerse, üyelikle ilgili bilgileri görebiliriz. Kayıtlı değillerse Müdürlük olarak bizler de göremeyiz. Çünkü üyelerin kayıtları, üye kayıt defterinde olmak zorundadır, fakat bu sisteme girilmesi kanuni bir zorunluluk değildir. Yönetim kurulu ile denetleme kurulu organlarında asil ve yedek üyeliklerinde görev alanlar “DERBİS sistemine” kayıtlı olduğu için bunları sistemde görebiliriz.

İlhami Atasever: Dernek üyeliğinden istifa etmek isteyen vatandaş hangi yolu seçmeli?

Yunus Karaman: İstifa için ne yapılması gerektiği Türk Medeni Kanununun 66. Maddesinde açıkça yazılmıştır. “Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.” Üye, istifa dilekçesi ile üyesi bulunduğu derneğe başvuruda bulunarak, gelen evrak kayıt defterine istifa dilekçesinin kaydını yaptırdığı andan itibaren müstafi sayılır. İstifanın kabulüne ilişkin yönetim kurulu kararı gerekmez ve red kararı kanuna aykırıdır.

İlhami Atasever: Dernek üyesi olan vatandaş bu bilgilere sahip değilse ne olacak? Vatandaş, istifa dilekçesini dernek yönetimine verdiğinde istifa ettiğini zannediyor. Şifahi olarak beni dernek üyeliğinden çıkarın demekle dernek üyeliğinden çıkarıldığını veya çıkarılacağını zannediyor. Dernek yönetimi ise, derneğin kapanmaması için üyenin istifa dilekçesini gelen evrak defterine bilerek yazmamışsa veya istifanın ancak istifa dilekçesi ile olabileceğini söylemeyerek istifanın gecikmesini sağlıyorsa ne olacak?

Yunus Karaman: Az önce söylemeye çalıştığımız gibi, istifa lafla olmuyor. İstifa dilekçesinin derneğe ulaştığını ispat edecek delil lazım. Bu da kayıt numarası ile yâ da usulüne uygun tebligat için posta, yahut noter vasıtasıyla gönderilmişse tebliğ-tebellüğ belgesi gerekir. Sonucu takip etmek lazım, çünkü istifanın ispatı için bu zorunludur. Zannın çoğundan da sakınmak gerekir. Kişinin bankaya olan borcu ödenince biter. Bankaya olan borç nasıl olsa silinir diye kimse düşünmez ve borcunu ödediğine dair makbuzunu alır ve bankayı öyle terk eder! Güven güzeldir ama kontrol daha güzeldir!

İlhami Atasever: Dernekten istifa etmek isteyen kişinin üyeliği neden silinmez, geciktirilir veya düşürülmez?

Yunus Karaman: Yukarda izah ettiğimiz ve kanunda yazıldığı gibi, “Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.” Kişi istifa dilekçesini bir şekilde derneğe ulaştırmak zorundadır. Dilekçe ile derneğe ulaşıp kayıt numarası alan, usulüne uygun posta, ya da diğer vasıtasıyla istifa dilekçesini derneğe ulaştığını belgelerse üye müstafi sayılır. Kayıtların silinip silinmemesi derneği bağlar sahsı ilgilendirmez!

İlhami Atasever: Dernek üyesinin, derneğe istifa dilekçesi vermediği halde, şifahi talebi ile üyelikten düşürülebilir mi?

Yunus Karaman: Derneklere üyelik şifahi olarak olamayacağı gibi, istifalar da şifahi olmaz. Derneklere üyelik başvurusu yazılı olarak yapılır. Dernek yönetim kurulunca üyelik kabul kararı alınır. Üye, kayıt defterine kayıt edilerek üyelilik süreci tamamlanır. İstifa için de süreç aynı şekilde yazılı olarak yapılır.

İlhami Atasever: Dernek üyesinin üyeliği şifahi olarak da olsa, dernek yönetiminin aldığı kararla düşürülemez mi? Düşürülse geçersiz mi olur?

Yunus Karaman: Dernek yönetim kurulu, üyenin talebi üzerine, ya da keyfi olmamak şartıyla dernek üyeliğine her zaman son verebilir, bu kolay olanıdır. Zor olan, üye istifa dilekçesini verdiği halde idarecilerin işlem yapmamasıdır. Böyle zamanda da yukarıda söylediğim gibi elimizde, bu durumu ispata yarayacak delilin bulundurulması gerekir.

İlhami Atasever: Derneğe üye olan herkes üye aidatı ödemek zorunda mıdır?

Yunus Karaman: Türk Medeni Kanununun 66. Maddesine göre, üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa, üyeler dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernek tüzüğünde belirlenmiş miktarı her üye ödemekle mükelleftir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Onursal üyeler üye aidatı vermek zorunda değildir.

İlhami Atasever: Derneğe üye olduğu halde, üye aidatı ödemeyen kişinin dernek üyeliğinin düşmesi gerekmez mi? Vatandaş aidat ödemediği halde üye aidatını kim öder ki üyelik düşmez ve devam eder?

Yunus Karaman: Dernekler Kanununda derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekillerinin dernek tüzüğünde belirlenmesi zorunludur. Ancak; üyeliğin düşürülme şartlarının belirlenmesi dernek kurucularına bırakılmıştır. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren hallerden biri, üye aidatını ödememe olarak yazılmışsa üyelik düşer. Tüzükte bu şekilde yazmamışsa üyelik otomatik olarak düşmez. Tüzükte yazılı olan başka bir sebepten dolayı düşmez, ya da düşürülmezse, üyelik de, üye aidatı borcu da istifa edene kadar devam eder.

Hiçbir dernek başkanı, bir üyenin aidatını ödemek zorunda değildir. Dernek başkanları, üyeler aidat borcunu ödemedi diye suç işlemiş, haklarında adli ya da idari bir işlem yapılacakmış gibi üyelerin borçlarını ödeme gayreti içine girmelerine de gerek yoktur. Üyenin, aidat borcundan dolayı dernek üyeliğinden düşürülmesi, genel kurulda seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakılması ile ilgili tüzükte bir düzenleme varsa, ilgili üye varsın bu haklardan mahrum bırakılsın. Bir üye adına başkaları tarafından aidatının ödenmiş olması bazen telafisi mümkün olmayan hatalara da sebebiyet verebiliyor.

Üye aidatları derneğin gelir kaynaklarındandır. Yönetim kurulu isterse, adli yola tevessül ederek bu paraları alabilir. Tahsil yoluna gitmedi diye dernek başkanı, ya da dernek yönetim kurulu hakkında kimse işlem yapamaz. Bu konularla ilgili nihai karar verici, derneklerin en yetkili organı olan genel kuruldur.

İlhami Atasever: Derneğe, üyelikten istifa dilekçesi verildiği halde üyelik devam eder mi?

Yunus Karaman: Derneklerden istifa kanuni bir haktır, hiç kimse bunu engelleyemez. Yeter ki bu hakkın kullanıldığına ilişkin elinizde bir belge veya kayıt olsun.

İlhami Atasever: Arşiviniz var mı?

Yunus Karaman: Evet var. Hizmet bürolarımız kadar iki oda da arşivimiz var. Düzce’deki derneklerin evrakları bu mekânlarda muhafaza ediliyor. Ayrıca iki-üç katı kadar e-arşiv de elektronik ortamda arşivlenmiş vaziyettedir.

İlhami Atasever: Dernek başkanlarına söylemek istediğiniz, dikkat etmeleri gereken başka hususlar var mı?

Yunus Karaman: Dernek başkanlarına çalışmalarından ötürü teşekkür ederiz. Ancak derneklerin bazı iş ve işlemlerini takip etmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz. En başta derneklerin her yıl vermeleri zorunlu olan beyanname dönemi 01 Ocak 2017’de başladı, tavsiyem son gün olan Nisan ayı sonunu beklememeleridir.

Dernek başkanları; Genel kurul tarihlerini takip edip zamanında yapsınlar. Dernek yönetimine seçilenlerin genel kurul sonuç bildirimini, dernek organlarındaki değişikliği içeren dernek organlarında değişiklik bildirimini, gayrı menkul alımların bildirimini ve yukarda sayılı diğer maddeleri 30 günü geçirmeden “DERBİS’e” (Dernekler Bilgi İşlem Sistemine) girsinler. Aksi halde hiç arzu etmememize rağmen, idari işlem yapmak zorunda kalacağımızın bilinmesini isterim.

İlhami Atasever: Sayın müdürüm güzel bir röportaj oldu. Halkımız “İl Dernekler Müdürlüğü nedir, ne iş yapar” konusunda pek bilgi sahibi değildi. Onu öğrenmiş olduk. Bizleri anlayabileceğimiz şekilde bilgilendirdiniz. Sizlere, kurumda görev yapan tüm arkadaşlarınıza teşekkür ediyor kolaylıklar diliyorum. Son olarak söylemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Yunus Karaman: Kurumumuza destekte bulunanlara teşekkür ediyorum. Röportaj için izin veren ve birçok projelerde önayak olan ilimiz Valisi Sayın Zülkif Dağlı Beyefendiye, bu röportaj ile kurumumuzun halkımıza tanıtılması için gösterdiğiniz ilgiye, harcadığınız zaman ve emeğe, şahsınızda Düzce’nin Sesi Gazetesine kurumumuz ve şahsım adına teşekkürlerimi arz ederim.


Facebook Yorumları
HALKIN KÜRSÜSÜ
0 bekleyen yorum
0 onaylı yorum
  SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Maksimum 500 Karakter


Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yapan siz olun!...

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Duzceninsesi.com.tr sorumlu tutulamaz.

Facebook Sayfamız Twitter Sayfamız Youtube Sayfamız Site Haritaları

ÇOK OKUNANLAR