Bugun...
Site Haritaları Twitter Sayfamız Facebook Sayfamız
SON DAKİKA
[11:55] Adeta Yeniden Doğdu -- [17:37] Bilime İmece Usulü Destek -- [17:25] "Açta Açıkta Kimse Kalmasın" -- [07:18] Polisten Sıkı Denetim -- [17:04] Akçakoca Denizi Artık Daha Temiz -- [17:01] YÖNETİM DÜŞTÜ! -- [16:09] Otomobile Kızarken Şimdi TIR'lar Çıktı -- [13:35] Düzce’nin estetiği değişecek -- [12:30] BU FİLM KAÇMAZ! -- [11:29] Genç Beyinler Harikalar Yaratıyor --
Röportajlar
CİRİTCİOĞLU: “SANAYİ”Yİ “BİLİM VE TEKNOLOJİ” DEN AYIRMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR

Gazetemiz yazarı İlhami Atasever, Düzce “Bilim, Sanayi ve Teknoloji” İl Müdürü Şule Ciritcioğlu ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdi.

20.03.2017 - 10:43
1618 kez okundu
0 bekleyen yorum
0 onaylı yorum
CİRİTCİOĞLU: “SANAYİ”Yİ “BİLİM VE TEKNOLOJİ” DEN AYIRMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR

Sayın Müdürüm kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Bu kuruma ne zaman atandınız? Branşınız nedir?

1977 Konya doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Konya’da tamamladım. Hacettepe Üniversitesi Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Kamudaki görevime Çukurova Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak başladım. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde Kalite Kontrol Daire Başkanlığında 8 yıl mühendis olarak çalıştım. Düzce Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ndeki görevime 2012 yılında mühendis olarak başladım ve 2 yıl görev yaptım. Eşimin Doktora sonrası araştırma bursu kazanmasıyla bir yıllığına Kanada’da bulundum. 2015 yılında Bakanlığımız Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavında başarılı olarak Bakanlığımız Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak görevime devam ettim. 23.08.2016 tarihinde Düzce “Bilim, Sanayi ve Teknoloji” İl Müdürlüğü’ne İl Müdürü olarak vekaleten atandım. İngilizce biliyorum.

“Bilim, Sanayi ve Teknoloji” İl Müdürlüğü Düzce’de ilk olarak nerede ve hangi isimle, hangi tarihte kuruldu. Daha sonra hangi ismi aldı ve halen nerede hizmet vermektedir.

Düzce “Bilim, Sanayi ve Teknoloji” İl Müdürlüğü, Düzce il olduktan sonra o zamanki ismiyle “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın” taşra teşkilatı olarak 09.12.1999 tarih ve 23901 sayılı Resmi Gazete ile kurulmuş, ilk olarak Uzunmustafa Mahallesindeki Meteoroloji Müdürlüğünün bahçesinde, prefabrik bir binada faaliyete başlamıştır.

03.06.2011 tarihinde yayımlanan 635 Sayılı KHK ile “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının” İl Müdürlüğü olarak yeniden yapılandık. Ticareti ilgilendiren birimler ise “Gümrük ve Ticaret Bakanlığına” bağlandı.

Müdürlüğünüz halen nerede hizmet vermektedir. İletişim adresi nedir?

Müdürlüğünüz, 2009 yılının Temmuz ayında, Valilik Kampüsünde, halen faaliyette bulunduğumuz F Blok Kat:1 adresine taşındı. Telefon numaralarımız 0 380 524 04 05 - 0 380 524 04 15, Fax: 0 380 512 06 29, e-posta adresimiz: stmduzceil@sanayi.gov.tr. Web sayfamız www.sanayi.gov.tr’ dir.

“Bilim Sanayi ve Teknoloji” ne demek? Müdürlük olarak hangi tür işleri yaparsınız? Halkımızın anlayacağı dilden anlatır mısınız?

Dünya sanayisi “Endüstri 4.0”a sanayide dijital dönüşüme geçmektedir. Bizim de ülke olarak dünya ekonomisi ile rekabet edebilmemiz için bilim ve teknolojiyi sanayiye aktarmamız gerekmektedir. Bakanlığımız; politika üreten, strateji belirleyen aynı zamanda destek ve teşvikler aracılığıyla bu politikaları eyleme geçiren birimleri, bağlı ve ilgili kuruluşları (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, KOSGEB vb) ile sanayideki gelişmeyi sağlamaya çalışmaktadır. Aynı zamanda üniversiteler ve akademisyenler bu dönüşümü sağlamada en önemli paydaşlarımızdandır. Dolayısıyla “Sanayi”yi “Bilim ve Teknoloji”den ayırmak mümkün değildir.

Bakanlığımızın taşra teşkilatı olan il müdürlüklerimiz; ilin sanayi envanterini tutar. 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununda tanımlandığı şekilde imalat yapan iş yerleri, Müdürlüğümüzden “Sanayi Sicil Belgesi” almak zorundadır. Sanayi üretimi yapan işyerlerinin üretimle ilgili verileri kayıt altına alınmış olur ve sanayinin planlı gelişebilmesi ve teknolojik dönüşümü için takibi sağlanır. Aynı zamanda firma, “Sanayi Sicil Belgesine” sahip olduğu için %20 civarında elektrik indiriminden faydalanır. Her yıl firmaların müdürlüğümüze bildirmekle yükümlü oldukları yıllık işletme cetveli ile yıllık hammadde girişleri, üretim miktarları, tüketimleri, cirosu, çalışan sayısı vb. bilgileri düzenli olarak elde edilir.

Sanayi ile ilgili diğer bir işimiz; “Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD)” faaliyetleridir. PGD faaliyetleri, ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında, ürün piyasada veya gerektiğinde kullanımda iken; ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemek, güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesini temin etmek amacıyla gerçekleştirilen her türlü faaliyeti kapsar. Bu denetimlerde, Bakanlığımız sorumluluk alanı içerisindeki ürünlerin teknik düzenlemesine uygunluğu ve güvenli ürün olup olmadığı Bakanlığımız Piyasa Gözetim Denetçileri tarafından periyodik olarak ve şikâyet (ALO 130 şikayet hattı) üzerine kontrol edilir.

Denetim sonucuna göre olumsuz bir durumla karşılaşılırsa yaptırımınız ne oluyor?

Denetim sonucuna göre olumsuz bir durumla karşılaşılması durumunda firmaya; ürün ile ilgili aykırılığın içeriğine göre, piyasaya arz yasağı, piyasada bulunan ürünlerin toplatılması ve güvenli hale getirilmeyenlerin bertaraf edilmesi, idari para cezası gibi yaptırımlar uygulanır. Asansörler, taşınabilir basınçlı ekipmanlar, atex ürünleri, elektrikli ekipmanlar, gaz yakan cihazlar, makineler, kazanlar Bakanlığımız sorumluluk alanında olan ürünlerden bazılarıdır.

Başka hangi alanlarda denetimleriniz vardır?

Yasal Metroloji (Ölçme bilimi) kapsamındaki ölçü aletlerinin kontrolü de Bakanlığımız sorumluluğundadır. Akaryakıt ve LPG sayaçları, tartı aletleri, taksimetre, takograf gibi ölçüm yapan cihazların denetimi ve damgalanması ile bu cihazların muayenesini yapan servislerin veya tamir/ayarını yapan istasyonların yetkilendirilme işlemleri Müdürlüğümüz tarafından yapılır.

Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının kontrolü İl Müdürlüğümüzce takip edilmektedir. Hazır ambalajlı mamullerin etiket ve miktar kontrolü de müdürlüğümüz tarafından yapılır.

Tüm bu kontrollerle tüketicinin ekonomik anlamda güvenliği sağlandığı gibi haksız rekabet de engellenmiş olmaktadır.

Bakanlığımız ile EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) arasında yapılan protokol gereği akaryakıtların marker testi (kaçak olup olmadığı) de Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

Sanayi alanlarının planlı gelişebilmesi için kurum görüşü vermek, OSB’lerin kuruluşları ve işletme aşamasındaki bazı işlemler de il müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar arasında yer almaktadır.

2023 hedefleriniz var mı, bu konuda yapılan çalışmaları anlatır mısınız?

Elbette var. 2023 hedefleri doğrultusunda sanayi stratejisi ve politikalarında; cari açığımızı kapatmak için dış ticaretimizi artırmak ve ithalatımızı azaltmak amacıyla sanayide bilgi tabanlı bir teknolojik altyapı oluşturulması gerekmektedir. Bu dönüşümü sağlamak amacıyla strateji belgeleri ve eylem planlarında yer alan faaliyetleri gerçekleştirmek için kamu-üniversite-sanayi (KÜSİ) işbirliği geliştirilerek akademik bilginin/teorinin üretime/pratiğe aktarılması sağlanmaktadır. Üniversitemiz akademisyenleri ile Bakanlığımız ve diğer kurumların verdiği destek ve teşvikler aracılığıyla sanayinin Ar-Ge altyapısını oluşturarak katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlayacak teknolojik dönüşümü gerçekleştirmek ve geliştirmek için sanayiye rehberlik edilmektedir.

Müdürlüğünüzde ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz?

Her kurumda olduğu gibi biz de bazı zorluklarla karşılaşıyoruz elbette. Bilindiği üzere gerçekleştirdiğimiz denetimlerde bazı problemler çıkabiliyor. Yeterli laboratuvar ortamının ve “PGD Kimlik Kartına” sahip personelimizin bulunmaması işlerimizin hızını biraz düşürmekte. Zamanla bunları da aşacağımıza ve daha etkin hizmet vereceğimize inanıyorum.

Daha çok hangi kurumlarla beraber çalışıyorsunuz?

Üniversite, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Organize Sanayi Bölgeleri, Bankalar, Defterdarlık, Belediyeler, Bakanlığımızın bağlı ve ilgili kuruluşları olan Türk Patent ve Marka Kurumu, KOSGEB, TÜBİTAK ve TSE.

Esnaf, işadamları, organize sanayi bölgeleri ile işleriniz oluyor mu?

Hangi sivil toplum kuruluşuna kayıtlı olursa olsun kanun kapsamında belirtilen alanlarda imalat yapan bir üretici, kurumumuza mutlaka başvuru yapmak ve “Sanayi Sicil Belgesi” almak zorundadır. Bakanlığımız tarafından verilen destek ve teşvikler tüm kesimleri ilgilendirmektedir. Dolayısıyla esnaf odalarına, ya da ticaret odasına kayıtlı olanlar ile şirketler ve işadamları bizimle iletişim halindedir. OSB’lerin kuruluş, işleyiş ve denetimi de Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir.

Müdürlüğünüzde kaç idareci ve personel görev yapmakta?

İdari kadromuz; 1 İl Müdürü, 1 Şube Müdürü ve 1 Şef’ten oluşmaktadır. 2 Mühendis, 1 Tekniker, 3 Memur, 1 Hizmetli ve 2 Hizmet alımı yoluyla çalıştırdığımız personelimizle toplam 12 kişi olarak görev yapmaktayız.

Düzce’nin gelişmesi ve kalkınmasında ne gibi bir rolünüz var?

Öncelikli görevimiz yeni yatırımların bölgemize çekilmesi, sanayinin planlı ve çevre ile uyumlu aynı zamanda kontrollü bir şekilde gelişebilmesidir. Bunun Düzce’nin gelişmesi ve kalkınmasında en önemli rollerden biri olduğu aşikardır. Mevcut sanayi yatırımlarının bilgi ve teknolojiyi takip ederek, dünya ticaretinden daha fazla pay almasını sağlamak ülkemizin hedefidir. Bu hedef doğrultusunda; İlimizde yatırım yapmış sanayicilerin gelişebilmesi için üniversitedeki akademik bilginin kamu kaynakları ve destekleri ile sanayiye aktarılarak sanayinin bilgi tabanlı bir teknolojiye dönüşümünü sağlamak gerekmektedir.

Sanayideki bu dönüşümün sağlanması için açığa çıkan nitelikli personel ihtiyacı ise eğitimle karşılanacaktır. Dolayısıyla ilimizde sanayinin bilgi ve teknolojiyi takip ederek gelişmesi; istihdamda, eğitimde, sosyal ve kültürel alanda ve ilimiz ekonomisinde gelişmeyi hızlandıracaktır.

“Bilim Sanayi ve Teknoloji” Müdürlüğünün kurumsal yapısından bahseder misiniz?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının taşra teşkilatı olarak Düzce Valisinin emrinde görev yapmaktayız. Taşra teşkilatımız sadece illerde İl Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir.

Halkımız “Bilim Sanayi ve Teknoloji” il Müdürlüğünü yeteri kadar tanıyor mu?

Sanayici, yatırımcı, meslek grupları, sayaçlarının kontrolünü yaptırmak isteyen sade vatandaş gibi halkımızın hizmet verdiğimiz kısımları elbette bizi tanıyor. Ayrıca “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk ÖZLÜ’nün” Düzceli oluşu nedeniyle il müdürlüğümüzün tüm Düzce halkı tarafından tanınmış olduğu kanaatindeyim.

Bilindiği üzere Bakanlığınızın Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Yerli Malı Tebliği’’ var. Konu ile ilgili neler söylemek istersiniz?

2023 hedeflerimiz doğrultusunda cari açığımızı kapatmak için ithalatımızı azaltıp ihracatımızı artırmaya çalışmamız gerekmektedir. Kamu alımlarında yerli malı için fiyat avantajı sağlanması “yerli malı üretimi” ve kullanımında ciddi bir katkı sağlamaktadır. Yerli üretimi desteklemenin en etkin yollarından bir diğeri ise yerli malı tüketimi hususunda Kamu Kurumları ve vatandaşların duyarlı hale getirilmesidir. Bu konularda Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar; Yerli malı üretimi ve kullanımı hususunda farkındalığı artırma hedefindedir. Gerekli önlemlerin alınması (Yerli Malı Belgesi olan firmalara kamu ihalelerinde %15 fiyat avantajı sağlanması vb.) ve kullanılan diğer araçlarla zaman içerisinde hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum.

İlimizde bulunan yabancı sanayi yatırımları hakkında ne söylemek istersiniz?

Yabancı yatırımlar ülke ekonomimizin küresel düzeyde rekabet edebilen bir ekonomiye dönüşümü için kilit öneme sahiptir. İlimizde de önemli yabancı sanayi yatırımları bulunmaktadır.

Yeni iş fırsatları yaratmak ve ileri teknolojiye dayalı sermayeyi artırmanın yanı sıra, yabancı yatırımların ekonomik büyümeye katkıları da önemlidir. Ar-Ge faaliyetleri, fiziki kaynakların zenginleşmesi, artan teknoloji transferi ve verimlilik yollarıyla büyümeyi etkileyebilir. Yapılan bilimsel çalışmaların birçoğunda, yabancı yatırım artışı ve ekonomik büyüme arasında teknoloji transferi de gerçekleşiyorsa pozitif bir ilişki var demektir. Doğrudan teknoloji transferinin yanı sıra, çokuluslu şirketlerin yatırımlarının diğer şirketlerin verimliliği üzerindeki olumlu etkileriyle de ülke kalkınmasına katkıda bulunması mümkündür.

Yabancı yatırımların varlığı, yerel yatırımcıları etkiliyor mu?

Yabancı yatırımların varlığı, yerel yatırımcıları birçok açıdan etkileyebilir. Bu etkilerden biri yoğunlaşan iç pazar rekabeti aracılığıyla yerel şirketler varlıklarını sürdürebilmek için, daha yeni ve daha gelişmiş teknoloji edinmeye yönlendirebilir ve var olan teknolojiyi de daha verimli şekilde kullanmasını sağlayabilir.

Yabancı yatırımcı şirketleri tarafından istihdam edilen işçi ve mühendisler, bu şirketlerdeki görevleri sırasında tecrübe kazanacaklar ve bilgi birikimlerini artıracaklardır. Çalışanlar, edindikleri bilgi ve tecrübeyi orta ve uzun vadede yerel girişimcilere transfer etme fırsatı bulacaklardır. Bu durumun da yerel şirketlerin bilgi birikimi ve verimliliğini olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir.

İl Müdürlüğü görevine başladıktan sonra ne gibi çalışmalarda bulundunuz?

Sayın Bakanımızın katılımı ile 15 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen “Düzce Sanayi Şurası’nda” sanayicilerimiz tarafından dile getirilen sorunların çözümüne yönelik ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yürütülmektedir. İlimizde sanayicimizin karşılaştığı işgücü sorunları ve çevre ile ilgili mevzuatsal kısıtlamalar gibi konularda Sayın Bakanımız ve Sayın Valimizin önderliğinde ilgili kurumlarla yapılan çalışmalar hızlı bir şekilde ilerlemekte ve olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerini tanıtım amaçlı, ilimizde faaliyet gösteren yaklaşık 100 firma ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretlerde Ar-Ge altyapısını oluşturmanın onlara sağlayacağı faydalardan ve bu konuda verilen teşviklerden bahsedilerek Ar-Ge potansiyeli olan firmaların yönlendirmeleri yapılmıştır.

İl Müdürlüğümüzce organize edilen “Bilim ve Teknoloji Genel Müdürümüz ve ekibinin” katılımı ile 10 Kasım 2016 tarihinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan toplantı sonrasında firmalarımız Ar-Ge ve Tasarım merkezi olma potansiyellerini Bakanlığımız uzmanları ile birebir değerlendirme imkanı bulmuştur. Ayrıca bu konuda firmalarımıza yeterliliklerini geliştirme hususunda doğrudan bilgi desteği alma imkanı sağlanmıştır. Yapılan bu organizasyon kısa sürede güzel neticeler vermeye başlamış ve yakın zamanda bir Firmamızın daha “Ar-Ge Merkezi Belgesi” almış olması bizleri son derece gururlandırmıştır.

İlimizde Ar-Ge Merkezi Belgesi olan kaç firma var?

Düzce’de Ar-Ge Merkezi Belgesi olan firma sayısı, yakın zamanda belge alan firmamız ile birlikte 5’e ulaşmış olup ilimiz belge sayısı bakımından Türkiye Genelinde 10. sırada yer almaktadır. Sanayisi çok daha gelişmiş iller olduğu düşünülürse bu konuda iyi bir sıralamada olduğumuzu söyleyebiliriz.

İlimizde yürütülen KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) faaliyetlerinin ne gibi sonuçları olmuştur?

27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) kapsamında İlimizde KÜSİ İl Planlama ve Koordinasyon kurulu oluşturulmuştur. Planlama kurulunun kararları doğrultusunda KÜSİ Çalışma Grubu tarafından 2016 yılı içerisinde ilimizdeki büyük ölçekli firmaların tamamı ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretlerde firmaların Ar-Ge kültürü ve altyapılarını oluşturmak, ürün ve süreçlerle ilgili sorunlarına bilimsel çözümler aramak (proje yazarak), nitelikli personel ihtiyacını karşılamak (lisans/yüksek lisans öğrencilerini yönlendirerek) amacıyla akademik bilgi (firma- konunun uzmanı akademisyen eşleştirmesi) ve araçlar (kamu destek ve teşvikleri) firmalarla buluşturulmuştur. KÜSİ Planlama ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısı Düzce Valisi Sayın Zülkif DAĞLI başkanlığında ilgili kurumların katılımıyla 2016 yılı sonunda gerçekleştirilmiştir. Kurulda; KÜSİ Çalışma Grubu tarafından her ay il müdürlüğümüz koordinasyonu ile gerçekleştirilen firma ziyaretleri değerlendirilmiş mevcut sorunların çözümüne yönelik kararlar alınmıştır. Kurulda alınan kararlarla, planlı bir şekilde sorunların çözümüne ve KÜSİ Stratejisi ve Eylem Planının amacına yönelik çalışmalara etkin bir şekilde devam edilmektedir.

OSB’lerle ilgili işleriniz nelerdir?

İl Müdürlüklerimiz OSB’lerin kuruluş aşamasında aktif olarak görev almaktadır. Yönetim kurulunun oluşmasından sonra işlemler OSB Yönetimi tarafından takip edilmektedir.

İlimizde Düzce OSB ve II. OSB yönetimleri sanayicilere devredilmiş, Çilimli ve Gümüşova OSB’de ise Müteşebbis Heyet oluşturulmuştur. Çilimli OSB’de imar planları onaylanma aşamasındadır. Gümüşova OSB’de ise genişleme alanı çalışmaları devam etmektedir.

Akçakoca ilçemizde Demir-Çelik İhtisas OSB kuruluş çalışmaları sürmektedir.

Böylece 4 adet karma OSB ve 1 adet İhtisas OSB ilimizdeki sanayinin planlı gelişmesinde önemli bir role sahip olacaktır.

Düzce’nin ülkemizin en genç ili olmasına rağmen gerek üretim faaliyeti yapan iş yeri sayısı (634 adet), gerek OSB sayısı (5 adet) gerekse 2016 yılı TÜİK ithalat-ihracat verileri doğrultusunda İhracatın ithalatı karşılama oranına bakıldığında (%124) sanayide iyi bir konuma sahip olduğu görülmektedir.

Nisan ayı içerisinde Bakanlığımız ‘Bölge İstişare Toplantısı’na’ ilimiz ilk defa ev sahipliği yapacak ve aynı zamanda koordinatör il olarak görev alacaktır.

Arşiv çalışmalarınız ne durumdadır?

Elektronik Doküman Yönetim Sistemini 2012 yılından itibaren kullanıyoruz. Dolayısıyla Elektronik Arşiv Yönetim Sistemi de uygulamaya geçtiğinden belgelerimiz dijital ortamda muhafaza edilmektedir. Ayrıca bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi çalışmaları (BAMS) kapsamında da Bakanlığımız öncü çalışmalar yürütmektedir.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Müdürlüğümüz olarak ilimizdeki sanayinin, ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi, koordinasyonu ve üzerine düşen misyonu yerine getirmesi temel hedefimizdir.

2023 hedeflerimiz doğrultusunda Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilerek katma değeri yüksek ürünler üretebilen, küresel pazardan daha fazla pay alabilen, rekabetçi ve güçlü bir sanayiye dönüşümü sağlayacağımıza inanıyorum.

Kapımız sanayicilerimize ve halkımıza her zaman açıktır. Bilgi almak istedikleri her konuda çalışma arkadaşlarım ve ben halkımızın hizmetindeyiz.

Bize zaman ayırdınız. Verdiğiniz bilgiler nedeniyle teşekkür ederim.

Yaptığımız çalışmaları basına taşımakla halkı bilgilendiriyorsunuz. Bizler de bundan dolayı son derece mutlu oluyoruz. Devletimizin dünden bugüne geldiği noktayı, yapılan çalışmaları halka anlatıyorsunuz. Bu röportajın yapılması nedeniyle size ve şahsınızda Düzce’nin Sesi Gazetesine teşekkürlerimi arz ederim.

 


Facebook Yorumları
HALKIN KÜRSÜSÜ
1618 kez okundu
0 bekleyen yorum
0 onaylı yorum
  SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!


Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yapan siz olun!...

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Duzceninsesi.com.tr sorumlu tutulamaz.

Facebook Sayfamız Twitter Sayfamız Youtube Sayfamız Site Haritaları

ÇOK OKUNANLAR