Bugun...
Site Haritaları Twitter Sayfamız Facebook Sayfamız
SON DAKİKA
[13:25] Cumayeri Pazaryerinde Namaz Kılınacak -- [12:48] Bu Camilerde Cuma Namazı Kılınacak -- [12:36] MAÇLAR YOĞUN TEDBİRLER ALTINDA OYNANACAK -- [12:32] Camiler Dezenfekte Ediliyor -- [10:44] İhaleye Katılan Firmalarla İlgili Açıklama -- [09:48] Mücadelenin ikinci dönemindeyiz -- [20:37] BUGÜN 34 HASTAYI KAYBETTİK -- [19:35] Bir Jest de Kahveci esnafına -- [19:17] TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLADI -- [19:11] Yoğun sis ulaşımı aksatıyor --
Röportajlar
DEVLET YAPISI İÇERİSİNDE DEFTERDARLIK ÖNEMLİDİR.

Gazetemiz yazarı İlhami Atasever, Düzce “Defterdarı” Ali AYKAŞ ile röportaj yaptı.

17.07.2017
0 bekleyen yorum
1 onaylı yorum
DEVLET YAPISI İÇERİSİNDE DEFTERDARLIK ÖNEMLİDİR.

Sayın Defterdarım kendinizi tanıtır mısınız?

17.09.1963 tarihinde Niğde İli, Çiftlik İlçesi, Ovalıbağ köyünde doğdum. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

Düzce’ye gelmeden önce hangi illerde ve hangi görevlerde bulundunuz?

14.04.1986 tarihinde Niğde Vergi Dairesi Müdürlüğünde Yoklama Memuru olarak göreve başladım. 1992-2000 yılları arasında sırasıyla; Aksaray-Eskil, Kastamonu-Cide, Konya-Cihanbeyli, Ağrı-Doğubayazıt Malmüdürlüklerinde Malmüdürü olarak görev yaptım.

2000 yılında açılan Defterdar Yardımcılığı sınavını kazanarak Yalova iline Defterdar Yardımcısı olarak atandım. 2001 yılında Nevşehir Defterdarlığına Defterdar Yardımcısı olarak atandım.

14.12.2007 tarihinde Erzincan Defterdarlığına, 14.04.2011 tarihinde Aksaray Defterdarlığına, 21.02.2015 tarihinde Diyarbakır Defterdarlığına, kısa bir süre sonra tekrar Aksaray Defterdarlığı görevlerinde bulundum.


 

“Düzce Defterdarlığına” ne zaman atandınız?

08.08.2015 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 2015-490 sayılı Karar ile Düzce Defterdarlığına atandım ve 31.08.2015 tarihinden itibaren Düzce Defterdarı olarak görevimi yapmaktayım.

“Düzce Defterdarlığında”ki görev süreniz sınırlı süreli mi, isteğe mi bağlı?

İlimizdeki görev süresi Bakanlığımızın takdirine bağlıdır.


 

Defterdarlığın tarihçesi hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Defterdarlığın kökeni çok eskilere dayanmakla birlikte Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet zamanında Fatih Kanunnameleri olarak adlandırılan yasal mevzuata girmiş olup o Kanunnamede, Fatih Sultan Mehmet, Defterdarın görevlerini şu şekilde tanımlamıştır:

“Defterdar cümle malımın nazırı olub, umur-ı alem ana müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i hazine ola” KANUNNAME-İ ALİ OSMAN (Fatih Kanunnamesi)

Gerek Osmanlı, gerekse Cumhuriyet döneminde Devlet yapısı içerisinde Defterdarlığa çok önem verilmiştir. Mevcut kurumlar içerisinde gerek isim, gerekse işlev olarak kökü en eskiye dayanan kurum “Defterdarlık” teşkilatıdır.

Defterdarlığın genel yapısı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Defterdarlıklar, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşra teşkilatı yapılanması olarak kurulmuştur. İl ve ilçe birimleri Defterdarın yönetimi altında oluşur.

İlimiz Defterdarlığında; Muhasebe, Milli Emlak, Muhakemat, Personel, Gelir ve Düzce Vergi Dairesi Müdürlükleri, Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü ile Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı ve Düzce Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlıkları hizmet vermektedir.

İlçelerimizde ise Defterdarlık birimleri olarak; Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca Malmüdürlükleri ile Akçakoca Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmet vermektedir.


 
“Düzce Defterdarlığı”,
 bina olarak nerede hizmet veriyor, iletişim numaraları nedir?

Düzce Defterdarlığı bina olarak, ilimiz Hükümet Konağının A-B-C bloklarında hizmet vermekteyiz. Sadece Düzce Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğümüz Düzce Üniversitesi Kampüsü içesinde hizmetlerini yürütmektedir.

Defterdarlığımızın telefon numarası, 0380 5121703’dür. Ayrıca “www.duzcedefterdarligi.gov.tr” adresinden de Defterdarlığımızın resmi internet sitesine ulaşılabilir.
“Defterdarlığın” görevleri hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Defterdarlık, merkez ve ilçe birimleri vasıtasıyla, Devlete ait taşınır ve taşınmaz malların yönetilmesi, Muhasebe birimlerince yapılan ödemelere ilişkin kayıtların tutulması, saymanlık hizmetlerinin yürütülmesi, genel bütçeye dahil kurumlara hukuki görüş bildirilmesi, Hazineye ait her türlü davalarla, genel bütçe içindeki dairelere ait hukuk ve ceza davalarının ve bütün icra işlemlerinin takip ve savunmasının yapılması gibi gider mevzuatına ilişkin konular ile çeşitli bütçe gelirlerinin tahsili ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapar.

Bununla birlikte; Bakanlar Kurulunun 2005/9064 sayılı Kararı ile Vergi Dairesi Başkanlıkları kurulan 29 Büyükşehir dışında kalan ve ilimizin de içinde bulunduğu 52 İl Defterdarlıklarında, Devletin her türlü vergi tahakkuk ve tahsilat işlemleri Vergi Dairesi Müdürlükleri veya Malmüdürlükleri Gelir Servisleri tarafından Defterdarlıklara bağlı olarak yürütülür. “Düzce Defterdarlığı” kaç idareci ve personel ile hizmet veriyor?

Merkez ve ilçe birimlerimiz hizmetlerinde toplam 218 personel görev yapmakta olup, bunlardan 1 Defterdar, 17 Müdür ve 4 Müdür Yardımcısı unvanında olmak üzere 22’si idari personeldir.


 

“Düzce Defterdarlığı” kaç araçla hizmet veriyor?

Defterdarlığımız merkez ve ilçe birimleri hizmetlerinde kullanılmakta olan toplam 10 adet hizmet aracımız bulunmaktadır.

“Düzce Defterdarlığı”nın haricinde ayrıca Düzce Vergi Dairesi Başkanlığı da var mı?

Yukarıda bahsettiğim gibi Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerden olan Düzce’mizde vergi tahakkuk ve tahsilat işlemleri Defterdarlığımız birimlerinden olan Düzce Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. İlçelerimizde bu işlemler Defterdarlığımıza bağlı olarak, Akçakoca’da “Akçakoca Vergi Dairesi Müdürlüğü” ve diğer ilçelerimizde ise ilçe Malmüdürlüklerimiz Gelir Servislerince gerçekleştirilmektedir.

Eskiden Mal Müdürlükleri vardı. Hala var mı?

Maliye Bakanlığının taşra teşkilat yapılanması içerisinde Defterdarlıklara bağlı olarak Malmüdürlükleri bulunmaktadır. İlimizin 7 ilçesinde de Defterdarlığımıza bağlı Malmüdürlükleri hizmet vermektedir. Maliye Bakanlığına ait tüm işlemler İlçelerde Defterdarlığa bağlı Malmüdürlükleri tarafından yerine getirilmektedir.
 

Gelir bakımından Düzce ili diğer İllere göre ne durumda?

İlimizin vergi gelirlerine ilişkin tahakkuk ve tahsilat oranları ülke ortalaması düzeyindedir. Tahsilatı arttırmak için tüm personelimizle canla başla hizmet vermekteyiz.

Bazı harçlar var ki size değil de bankalara ödeniyor. Mesela tapu harcı, kadastro veya nüfus cüzdanının kaybı neticesinde ödenmesi gereken ceza vb. Bu ödemeler neden size yapılamıyor? Bu durum sadece Düzce iline mi mahsus, yoksa tüm Türkiye’de mi böyle?

Bahsettiğiniz türdeki bazı alacaklar, veznelerin yoğunluğunu azaltmak ve işlemlerin süratle gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla bankalar aracılığıyla tahsil edilmekte olup, bu uygulama ülke genelinde aynı şekilde yürütülmektedir. Buradaki amaç vatandaşın vergi dairelerine gelişini azaltmak, dolayısıyla teknolojiden istifade etmesini sağlamaktır. Mesela geçtiğimiz günlerdeki borç yapılandırmalarında vergi dairesine gelen vatandaş sayısı 4 bin kişidir, fakat dijital ortamdan ise 10 bin kişi müracaat ederek borç yapılandırmasından istifade etmiştir!  

Düzce’de çok sayıda fabrika var. Bu fabrikalar vergi dairesi veya Defterdarlık olarak Düzce Defterdarlığına mı, yoksa başka illerin defterdarlıklarına mı bağlı olarak çalışıyorlar?

İlimizde yerel düzeyde üretim yapan işyerleri ve sanayi tesislerinin yanında, özellikle organize sanayi bölgelerinde faaliyette bulunan ulusal boyutlu firmaların bir kısmı, başta İstanbul olmak üzere şirket merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairelerine kayıtlı olarak çalışmaktadırlar. Önemli bir kısmı ise mükellefiyet kayıtları yönünden Defterdarlığımız gelir birimlerine bağlı olarak çalışmaktadırlar.

Defterdar olarak Düzce esnafına veya işverenine tavsiyeleriniz var mı?

Defterdar olarak benim mükelleflerimize tavsiyem; Belge düzenine uymaları, satışların karşılığında müşterilerine mutlaka fiş veya fatura vermeleri, bununla vatandaşlık ödevlerinden en önemlisi olan vergi verme ödevini yerine getirerek ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmalarıdır. Zaten belge düzenine uymayanlar hakkında Defterdarlığımızca tespitler yapılıp cezai işlemler uygulanmaktadır. Mükelleflerimizin cezai işlemlerle karşı karşıya gelmelerini istemeyiz.

 Sayın Defterdarım faydalı bir röportaj oldu. Halkımız tarafından çok fazla bilinmeyen Düzce Defterdarlığını ayrıntılı olarak anlattınız. Sizlere, birimlerinizde görev yapan tüm arkadaşlarınıza teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim. Son olarak söylemek istediğiniz veya buraya kadar unutulan bir husus varsa onları söylemek ister misiniz?

Teşekkür ederim. Öncelikle bu röportaj ile Düzce Defterdarlığının kamuoyuna tanıtılmasında göstermiş olduğunuz özen için sizlere, şahsınızda Düzce’nin Sesi gazetesine, şahsım ve Kurumum adına teşekkürlerimi arz ederim. Bu vesile ile tüm mükelleflerimize huzurlu ve bol kazançlı günler dilerim.

 

İlhami Atasever

 

 


Facebook Yorumları
HALKIN KÜRSÜSÜ
0 bekleyen yorum
1 onaylı yorum
  SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Maksimum 500 Karakter
Katılıyorum   Katılmıyorum
%49,25

Orhan

18.7.2017 - 10:54:34

Sayın Defterdarım sizleri takdir ediyor,başarılı çalışmalarınızı biliyorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Duzceninsesi.com.tr sorumlu tutulamaz.

Facebook Sayfamız Twitter Sayfamız Youtube Sayfamız Site Haritaları

ÇOK OKUNANLAR