Bugun...
Site Haritaları Twitter Sayfamız Facebook Sayfamız
SON DAKİKA
[13:14] Ağrı'da Aranırken Düzce'de Yakalandı -- [12:44] Eski PKK'lı Yönetici Düzce'de Yakalandı -- [12:20] TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER -- [09:29] VALİ ATAY AKÇAKOCA'DA -- [09:18] GÖLYAKA'DA RENKLİ ŞENLİK -- [09:11] Özlü Bakan Soylu'nun Acısını Paylaştı -- [15:40] Yamaç paraşütçüleri Düzce'de şenlikte buluştu -- [15:25] "Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'ya Büyük İlgi -- [15:14] Kersendüzü'nde Yol Sevinci -- [14:54] Otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı --
Röportajlar
Ziraat Odası, 55 yıldır Düzcelilerin Hizmetinde

55 yıldır Düzcelilere hizmet eden Ziraat Odası, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çiftçinin sesi soluğu olmaya devam ediyor. Odanın 4 dönemdir başkanlığını yapan Ramazan Öztürk ile röportaj gerçekleştiren arkadaşımız İlhami Atasever, Düzce Ziraat Odası’nın bugüne kadar neler yaptığını, tarım ve hayvancılığın gelişmesinin yanı sıra çiftçinin bilinçlendirilmesi için ne tür çalışma içinde olduklarını konuştu.

24.12.2018
0 bekleyen yorum
0 onaylı yorum
Ziraat Odası, 55 yıldır Düzcelilerin Hizmetinde

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

01.01.1958 yılında Düzce-KAYMAKÇI köyünde doğmuşum. Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum.

Düzce Ziraat Odası Başkanı olarak siz tarım veya ziraat ile ilgili ne iş ile uğraşıyorsunuz?

Ziraat ne demektir, Çiftçi kime denir? Açıklar mısınız?

Hayvancılık, kaba yem, fındık, buğday, arpa, sera, çeltik işi, yani çiftçilik ile uğraşıyorum.

Ziraat: İnsanlara gerekli olan giyecek ve yiyecek maddelerini temin için toprağı işleme, bitki ve hayvan yetiştirme sanatıdır.

Çiftçi: Geçimini, toprağı ekip biçerek sağlayan kimseye denir.

 “Ziraat Odasının” tarihçesi hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Düzce’deki Ziraat Odası hangi tarihte kurulmuştur. Ziraat Odası bir sivil toplum kuruluşu mudur?

Ziraat Odaları, ilk kez 1881 yılında çıkarılan bir tüzükle kurulmuştur. 1881-1897 döneminde ziraat odalarının sayısı 99’a yükselmiştir. 1912 yılında çıkarılan bir tüzükle Ziraat Odalarının ilçe düzeyinde kurulması sağlanmıştır. 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Kanunu 1957 yılında yürürlüğe girmiştir. Ancak, kanuna ilişkin tüzüğün zamanında çıkarılmaması nedeni ile ziraat odalarının faaliyete geçmeleri 1963 yılından itibaren başlamıştır.

Aradan geçen süre içerisinde, 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat odaları Birliği Kanunu’nun bazı maddeleri, 1971 yılında 1330 Sayılı Kanun’la, 1984 yılında 2979 Sayılı Kanunla, 2004 yılında ise 5184 ve 5234 sayılı Kanunlarla değişikliklere uğramıştır. Çiftçilik ile uğraşanların yasal kuruluşu olan ziraat odaları da, diğer meslek kuruluşları gibi hukuki dayanağını Anayasa’dan alan kamu kurumu niteliğinde mesleki kuruluşlardır. Nitekim Anayasanın 135 inci maddesinden anlaşılabileceği gibi “kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar” ancak kanunla kurulabilmektedir. 6964 Sayılı Kanun’un 5184 Sayılı Kanun’la değişik 2 nci maddesine göre, her ilin merkez ilçesi ile bağlı ilçeler ayrı ayrı ilgili ziraat odasının faaliyet alanı sayılmaktadır. Düzce Ziraat odası şubesi 1963 tarihinde kuruldu. Ziraat odası bir sivil toplum örgütüdür.

 “Ziraat Odasının” kuruluş amacını kısaca anlatır mısınız?

“Ziraat Odaları”, Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek, tarım sektörünün her alanda genel menfaatlere uygun olarak gelişmesine ve Devletin tarımsal plan ve programlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, tarımda iş, meslek disiplin ve ahlakı ile birliğini korumak, çiftçilerin birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde, dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak amacıyla kurulan tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Kısaca anlatmak gerekirse çiftçilerin sıkıntılarını gerekli mercilere iletmek, çözüm bulmak, aracı olmaktır.

Ziraat Odasının görevleri nedir?

“Ziraat Odası”; Tarım ve çiftçilerle ilgili haber ve bilgileri toplamak, gerektiğinde ilgililerce istenilen bilgi ve kayıtları vermek.  Kamu ve özel kurum, kuruluşlara faaliyet konuları ile ilgili önerilerde bulunmak, işbirliği yapmak; ticaret ve sanayi odalarına, borsa, hâl ve mezbahalara, umumî sergilere, biçerdöver kontrolleri için oluşturulacak komisyonlara ve gerekli gördüğü diğer yerlere temsilci göndermek. Tarımın gelişmesi için gerekli gördüğü mevzuat değişikliklerinin yapılabilmesi veya yeni mevzuat oluşturulması hususunda birliğe önerilerde bulunmak. Tarım ve kırsal kesimin kalkınması için her türlü eğitim, yayım ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, katkı ve önerilerde bulunmak.

Çiftçi kayıtlarını tutmak, çiftçilikle ilgili bilgi ve belgeleri düzenlemek, her türlü tarımsal desteklere ilişkin gerekli bilgileri, belgeleri çiftçilere ve ilgili kuruluşlara vermek. Çiftçilerin tarımsal girdilerini teminen her türlü faaliyette bulunmak. Yurt içi veya yurt dışı fuar ve sergiler düzenlemek onlara katılmak, müsabakalar düzenlemek. Meslek ihtilaflarında hakem olmak, mahkemelere bilirkişi göndermek. Yurt içi ve birliğin izniyle yurt dışındaki diğer meslek odaları ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, merkezleri oluşturmak; odalar ve çiftçilerle ilgili her türlü eğitim araçlarını hazırlayıp sunmak.

Bütçe imkanlarına bağlı olarak, ziraat ile ilgili laboratuarlar, müzeler, bitki hastalıklarıyla mücadele, ilaçlama yerleri kurmak ve zirai ilaç, veteriner ilaçları, gübre, tohum gibi girdi satış yerleri, her türlü ziraat ve zirai sanayi tesisleri, fidanlık ve ağaçlıklar, damızlık ve örnek ahır ve ağılları, aşım durakları, ziraat işletmeleri, çiftçi danışmanlığı merkezleri açmak ve işletmek, hayvan hastalıkları teşhis ve tedavi hizmetlerinde bulunmak, sulama, kurutma, ağaçlandırma, toprak koruma ve verimliliği muhafaza konularında çalışmak, uygulama, tesis inşası ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, çiftçilerin üretim ve meslekleriyle ilgili her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu hizmetleri yerine getirmek için gerekli teknik personel ve sağlık personeli istihdam etmek veya kiralamak. Odalara kayıtlı muhtaç çiftçi çocuklarının, yurt içinde eğitimleri veya ihtisas ya da stajları için birliğin onayı ile burs vermek

“Ziraat Odası” Düzce şubesinin ilk başkanı kimdir? Ziraat Odası Başkanı olarak görev yapanların isimlerini söyleyebilir misiniz? Siz kaçıncı başkanısınız?

Düzce “Ziraat Odasının” ilk başkanı Behsat YALÇIN’dır. Daha sonra sırasıyla Telat ARDAHAN, Murat TOPAL, Mehmet Yılmaz AYDIN görev yapmışlardır. 2001 yılı şubat ayında başkan olarak seçildim ve Düzce Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 4 dönemden beri halen bu görevi yapmaktayım.

Türkiye’de kaç vilayette Ziraat Odası şubesi var? Düzce ilinde kaç şubeniz var?

Türkiye’de 81 vilayette toplam 740 adet, ilimizde ise merkez ilçe dahil 8 adet Ziraat Odası bulunmaktadır.

“Ziraat Odasının” Düzce’deki binasının adresi ve iletişim adresi neresidir?

“Ziraat Odası” Düzce şubemiz Burhaniye Mahallesi, Şehit Ruhsar Caddesinde, 48 nolu binada, 150 m2 büyüklüğünde bir işyerinde hizmet veriyoruz. Telefon numaralarımız; 0 380 5141370 - 0 380 4142393 - mail adresimiz ise duzce_ziraat_odasi@hotmail.com’dur.

Halen hizmet verdiğiniz binada kira karşılığı olarak mı hizmet veriyorsunuz?

Şu an hizmet binası olarak kullandığımız binanın mülkiyeti odamıza aittir.

 “Düzce Ziraat Odası” olarak Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapıyor musunuz? Mesela; çiftçileri bilgilendirme konusunda yardım alıyor musunuz?

Evet Üniversitemiz ile işbirliği yapıyoruz. Örneğin bitki hastalıkları ile ilgili seminer verdik. Ürün artışı için demestasyon (deneme ekimi) çalışmaları yaptık.

 “Ziraat Odası” Düzce şubesinin halen kayıtlı kaç üyesi bulunmaktadır?

Düzce’de resmi olarak 4000’i kadın, 15373’ı ise erkek olmak üzere toplamda 19373 kayıtlı üyemiz bulunmaktadır.

“Ziraat Odasına” kimler üye olabiliyor? Odaya üye olanlar aidat ödüyor mu? Aidat ödemesi yapmayanlara herhangi bir yaptırımınız oluyor mu?

 “Ziraat Odasına”, çiftçilik ile iştigal eden, üzerine tapu kaydı olan, büyük ve küçükbaş hayvanları olduğunu gösterir belgesi olan her bir çiftçi üye olur. Her yıl sahip olduğu toprağın dönümü üzerinden aidatını öder. 

Aidat miktarı, her yıl sahip olduğu toprağın dönümü üzerinden değişiklik gösterir. Mesela; En düşük aidat 1 dönüm ile 25 dönüm arası büyüklükte araziye sahip olan bir çiftçi yıllık 41 tl. ödeme yapar.  Dönüm yükseldikçe bu aidat ücreti değişim göstermektedir. Aidat ödemesi yapmayanlara yasal uygulama yapılır.

Nasıl bir yasal uygulama yapılır?

Muhtarlara her yıl başında yıllık aidat listesi yollanır. Çiftçilerin bilgilendirilmesi istenir.

“Ziraat Odası” hizmet binasının kira, elektrik, su, ısınma, vb. masrafları nasıl karşılanıyor?

Çiftçilerimizden aldığımız aidatlarla karşılıyoruz.

Ziraatla uğraşan her çiftçi bu odaya kayıt olmak zorunda mı? Olmazsa herhangi bir yaptırımınız var mı? Kayıt olmazsa çiftçinin ne gibi bir zararı olur?

Evet ziraat işi ile uğraşan her çiftçi odaya kayıt olmak zorundadır. Odaya kayıtlı üyeler devletin tüm desteklemelerinden istifade eder ve bunun için odanın üyesi olmak zorundadırlar. Kayıt olmazsa bu desteklemelerden istifade edemezler. Kayıt yaptırmazsa desteklemeden, çiftçi bağkuru’ndan zararı olur.

“Düzce Ziraat Odası” olarak Çiftçiler günü etkinlikleri yapıyor musunuz? Mesela; Mısır, kabak, kestane, fındık, ceviz, buğday,  meyve, hayvancılık vb. konularda tanıtıcı etkinlikleriniz oluyor mu? Yetiştirilen bu ürünler Türkiye’de üretilen ürünlerin kaçta kaçıdır?

Zaman zaman çiftçiler günü etkinlikleri için katkıda bulunuyoruz. İlimizde yetiştirilen bu ürünlerden mesela; Kabakta Türkiye 3 üçüncüsüyüz. Türkiye’de üretilen fındığın %10’nu ilimizde üretiliyor. Kaba yemde de çok çok iyi durumdayız.

İlimizde ziraat ile ilgili gördüğünüz herhangi bir olumsuzluğu ilgililere ulaştırıyor musunuz? Bugüne kadar ne tür olumsuzluk veya öneri sundunuz ilgililere? Karşılık olarak problemleriniz çözüldü mü veya önerileriniz kabul gördü mü?

Tarım ile ilgili gördüğümüz tüm olumsuzlukları hükümet yetkililerine bizzat, hem de ayrıca genel merkezimize bildiririz. Mesela en son 2018 yılı içinde fındık ile ilgili yaptığımız çalışma sonucunda T.M.O. fındık alımı yapmıştır. Ayrıca Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlarını kaçıran, destekleme dosyasını yaptırmayı unutan çiftçilerimiz için ek süre verilmesi adına çalışmalarımız olmuştur.

Devlet, fındık tarlası sahiplerine dönüm başına para, gübre, yakıt desteği veriyor mu, veriyorsa dönümüne ne kadar bir destek veriyor?

Ovanın dışındaki fındık tarlaları için devlet en son, dönüm başına 170 tl. ücret ödedi.  Gübre ve yakıt desteğinin miktarı ve bilgisi Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne aittir.

“Düzce Ziraat Odası” olarak yaptığınız faaliyetleri kısaca anlatır mısınız? Bu güne kadar ne tür faaliyetler yaptınız?

2 adet ziraat mühendisimiz var. Köylerde tarım ile ilgili seminer düzenledik. Fındık budama, ilaçlama, toprak tahlili vb. çalışmalar yaptık. Yine ziraat Mühendislerimiz ile arazi çalışması yapıp, Düzce Üniversitesinde topraklarını tahlil ettirip sonra da çiftçilerle paylaşıyor gübreleme, ilaçlama için yönlendiriyoruz.

 “Ziraat Odası” Düzce Şubesi olarak üyelerinize ne tür faydanız oluyor? Sebze, meyve, fide satışı da yapıyor musunuz?

Her yıl 10 bin yumurta civcivi, 10 bin adet de çeşitli sebze fideleri dağıtıyoruz.

 “Ziraat Odası” Düzce Şubesi olarak köy veya mahallelerde son yıllarda görülen Amerikan beyaz kelebeği veya zararlı böceklerle ilgili ne tür çalışmalarınız oldu?

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa 10 traktörle köylerde 4 yıl boyunca ilaçlama yaptırdık.

İlaçlamanın bir faydasını gördük mü?  

İlaçlamanın faydası tarla sahiplerinin hep birlikte bu işe inanması ve ilaçlamaya dahil olmasıyla mümkündür. Aksi halde tarlanın bir tanesi ilaçlanmış, yanındaki ilaçlanmamışsa faydası olmaz. Kısmen bir başarı tabiî ki olmaktadır.

“Ziraat Odası Genel Merkezi” Düzce’ye ne gibi katkılar sağlıyor?

Sorunlarımızı hükümete iletmede öncülük ediyor. Tarım-bağkur sıkıntılarını çözüyor. Bugüne kadar üçbin (3000) kişinin emekli olmasını sağladık.

“Düzce Ziraat Odası” olarak kaç kişilik personele sahipsiniz? Kaç adet hizmet aracınız var? Ziraat odası Düzce şubesine ait işyeri, konut veya mal varlığınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Odamızda 6 personel, 2 hizmet aracı, 18,500 M2 arazi, 1 dükkan, 60 kişilik bir toplantı salonu, 1 çalışma ofisimiz mevcuttur.

18,500 M2 araziyi nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu bahçe nerede?

Bahçe, Kaymakçı köyündedir. Örnek bahçe olarak değerlendiriyoruz.

“Düzce Ziraat Odası” olarak yangın, deprem, sel felaketine uğrayan vatandaşlara ne gibi yardımlarda bulunuyorsunuz?

21 kişilik meclis onayına sunarak çeşitli yardımlarda bulunuyoruz.

“Düzce Ziraat Odası” haftada kaç gün ve hangi saatlerde açık? Burada görevli olan kişiler ücret alıyor mu? Sigortaları var mı?

Ziraat Odamız haftanın 6 günü, sabah 08.30-18.00 saatleri arasında açık bulundurulmaktadır. Mesai saatleri mevsime göre değişiklik göstermektedir. Çalışanlarımızın tamamı sigortalı ve ay sonunda herkes maaşını almaktadır.

“Düzce Ziraat Odası” olarak gelir kaynaklarınızı nereden temin ediyorsunuz?

 Gelir kaynaklarımızın çoğu çiftçi aidatlarıdır. Ayrıca 2 adet de satış ofisimiz mevcuttur.

Personelinizin ücretleri genel merkez tarafından mı yoksa şubeniz tarafından mı ödeniyor?

Personel maaşları odamız tarafından ödenmektedir. Odamız tarafından toplanan aidatların %10’nunu biz genel merkeze ödüyoruz.

“Düzce Ziraat Odası” yönetim kurulu ve başkanı olarak aylık herhangi bir ücret alıyor musunuz? Alıyorsanız bunun miktarını kim belirliyor?

Tüm yönetim kurulu üye ve başkanı odaya geldiği gün huzur hakkı adı altında ücret alır. Gelmez ise alamaz. Ücretin miktarı genel merkez tarafından belirlenir.

“Düzce Ziraat Odası” olarak toprak bütünlüğünün sağlanması adına, tarla sahiplerinin asıl sahiplerine intikali konusunda ilgililere kolaylaştırıcı mahiyette tavsiyeleriniz oluyor mu?

Bu konu bizim işimizin dışındadır.

Arşiviniz var mı?

Evet var.

Tarım müzesi konusunda bir projeniz var mı?

Bir tarım müzesi yapma düşüncemiz var. Çok da istiyorum. İnşaallah onu da gerçekleştiririz diye düşünüyorum.

Sayın Başkanım güzel bir röportaj oldu. Halkımız tarafından uzun zamandır tanınan ve bilinen “Ziraat Odası” Düzce şubesinin çalışmalarını halka anlatmış oldunuz. Odanızı vatandaşlarımızın da anlayabileceği şekilde ayrıntılı olarak anlattınız. Sizlere, yardımcı olan arkadaşlarınıza teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim. Son olarak söylemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Teşekkür ederim. Öncelikle, odamızın bu güne kadar başkanlığını yapmış olan büyüklerime, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu röportaj ile Ziraat Odası Düzce Şubesinin kamuya tanıtılmasında göstermiş olduğunuz özen için de sizlere, şahsınızda Düzce’nin Sesi gazetesine, Ziraat Odası Düzce şubesi ve şahsım adına teşekkürlerimi arz ederim. 

 

 

 

 

 

 


Facebook Yorumları
HALKIN KÜRSÜSÜ
0 bekleyen yorum
0 onaylı yorum
  SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Maksimum 500 Karakter


Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yapan siz olun!...

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Duzceninsesi.com.tr sorumlu tutulamaz.

Facebook Sayfamız Twitter Sayfamız Youtube Sayfamız Site Haritaları

ÇOK OKUNANLAR