Bugun...
Site Haritaları Twitter Sayfamız Facebook Sayfamız
SON DAKİKA
[10:33] Kafeteryada Kafasına Sıktı -- [10:15] İki Komşu ilimizi Yakından İlgilendiriyor -- [09:56] Kazada tır içinde bulunan 6 kişi yaralandı -- [09:51] ÖZEL HÜKÜMLERİ DEĞİŞTİRİLMELİ -- [19:45] 3 İsmin Vekilliği Düşürüldü -- [19:43] 102 ÜLKEYE DESTEK VERİLDİ -- [17:55] Özgür Binbaşı Ağrı'ya Tayin Oldu -- [17:50] ASIL VE YEDEK KADROLAR BELLİ OLDU -- [17:44] VALİLİKTEN YENİ KORONA TEDBİRLERİ KARARI -- [17:10] 153 Yerine Bu Uygulama da Kullanılabilecek --
Spor
İŞTE BELİRLENEN KRİTERLER

3.04.2019
0 bekleyen yorum
0 onaylı yorum
İŞTE BELİRLENEN KRİTERLER

KONGRE ÖNCESİ DÜZCESPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

DENETİM KURULU TARAFINDAN TAVSİYE EDİLEN HUSUSLAR

Düzcespor kongresi Cuma günü saat 15.00’da Düzce Belediyesi  Kültür merkezi Küçük salonunda yapılacak Bu kongrede çoğunluk aranmayacak takıma sahip çıkmak isteyenler listelerini verecekler şayet bu olmaz ise takım kayyuma kalacak.

Düzcespor’un kongresi 20 Martta yapılacaktı Fakat 31. Mart Yerel Seçimleri nedeni ile Kongre Yapılamadı ve Düzcespor Kongresi 5.Nisan Cuma gününe ertelenmişti şimdi kongre Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Küçük Kongre salonunda saat 15.00’da yapılacak Kongre öncesi  bilinmesi gereken detaylar ve neler yapılması gerekiyor bu konuda yaptığımız araştırmanın tam metni aşağıdaki gibidir.

DÜZCESPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜNÜN GÜNCEL HALE GETİRİLMESİ İÇİN GELEN YÖNETİMİN İVEDİLİKLE TÜZÜK TADİLİ İÇİN GENEL KURULU TOPLAMASI GEREKİR.

YENİ TÜZÜKTE YER ALMASI FAYDALI OLABİLECEK MADDELER

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

Derneğe Üye olmak isteyen bir defaya mahsus olmak üzere Derneğe 1.000.00 TLÖdemeyi kabul edip her yıl 31 Aralık tarihine kadar 120.00 TL yıllık aidat ödemeyi kabul eder.Kulüp üyeleri, işbu tüzük ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde kulüp faaliyetlerine katılma, imkânlarından yararlanma, organlara seçme ve seçilme haklarına sahiptirler.Üyeler, tüzükte belirtilen kurallar çerçevesinde taahhüt ettikleri aidat ödentilerini ödemekle yükümlü olup, ayrıca derneğin amaçlarına uygun davranmak ve derneğe bağlılık göstermek, kulübün amaçlarına ulaşmasını zorlaştırıcı veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdürler.

AİDATINI YATIRMAYAN ÜYENİN ÜYELİK HAKLARINDAN FAYDALANAMAMASI

Yıllık aidatını 31 Aralık günü çalışma saati bitimine kadar ödemeyen üye üyelik haklarından faydalanamaz. Üyelik haklarından faydalanamayan üyeler, Genel Kurul ve Divan Kurulu toplantılarına katılamayacakları gibi, kulübün organlarına da aday olamaz, seçilemez ve kulübe ait sosyal tesislerden yararlanamazlar. Seçilmiş olan varsa, bu üyenin seçimi geçersiz sayılır.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Üyelikten çıkma, yazılı istekle olur. Bu isteğin Yönetim Kurulu Başkanlığına yapılması zorunludur .

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Üyelikten çıkarılma, Disiplin Kurulu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile olur. Karar, Yönetim Kurulu tarafından 15 (on beş) gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

ÜYELİĞİN DÜŞMÜŞ SAYILMASI

Üyelik için kanunda ve işbu tüzüğün 9. maddesinde aranılan nitelikleri sonradan kaybedenler ile bu niteliklere sahip olmadıkları sonradan anlaşılanlar, aidat yükümlülüğünü işbu tüzüğün 10. maddesi, (k) bendinde belirtilen usuller çerçevesinde yerine getirmeyenlerin üyelikleri kendiliğinden düşer. Ayrıca, organlara seçilme niteliklerine sahip olmadıkları sonradan anlaşılan üyelerin bu görevleri de kendiliğinden sona erer.

DİVAN KURULU OLUŞUMU.

Divan Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.

A. Düzcespor Kulübünde Başkanlık Yapan ve 10.000.00TL  Bağış yapmayı kabul eden,

B. Düzcespor Kulübünde en az üç yıl Profesyonel Futbol oynayıp  1.000.00 TL Bağış yapmayı kabul eden,

C.  Düzcespor Kulübü Derneğinde en az bir dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olup en az 15.000.00 TL Bağış yapmayı kabul eden,

D.  Düzcespor Kulübü Derneğinde beş yıl üyeliğini dolduruş olup en az 15.000.00 TL Derneğe bağış yapmayı kabul eden,

DİVAN KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Kulübün bir danışma ve aynı zamanda tüzükte yetki verilen durumlarda karar ve iç denetim organı olan Divan Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

A. Yönetim Kurulu’nun 3 (üç) ayda bir vereceği, mevzuat çerçevesinde açıklanabilir çalışma raporu ile bağımsız denetim şirketinin ilgili döneme ait denetim raporu özetini, konsolide hesap vaziyetini, denetim kurulu raporu ile birlikte incelemek ve görüş bildirmekİncelemeyi gerektiren konularda komisyon kurmak, verilecek raporları karara bağlayıp Yönetim Kurulu’na bildirmekSeçimli Genel Kurul toplantılarından önce, Yönetim Kurulu dışındaki kulübün diğer organlarında görev alacak adayları işbu tüzük hükümleri çerçevesinde belirlemek ve Genel Kurul’a sunmak. Kurullar tarafından tüzüğe uygun olarak hazırlanacak yönetmelikleri aynen veya değiştirerek onaylamakTüzüğün veya bazı maddelerinin değiştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak..G. Başkanlık Kurulu başkan ve üyelerini seçmek. Divan Kurulu’nca Yönetim Kurulu ve diğer kurullardan istenen bilgi ve belgeler, en geç 30 (otuz) gün içinde Divan Başkanlık Kurulu’na verilir.

PARASAL HÜKÜMLER VE BÜTÇE

Bütçe, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak her yıl yapılacak İdari ve Mali Genel Kurul’a sunulur. Genel Kurul tarafından aynen veya değiştirilerek onaylanan yıllık bütçe, bu tüzüğe göre ve mevzuat hükümlerine uygun olarak, Başkan ve Sayman tarafından yürütülür. Bütçe, 1 Ocak’tan başlayıp 31 Aralık günü mesai bitimine kadar 1 (bir) yıl için geçerlidir. Yönetim Kurulu yeni bütçenin kabulüne kadar her ay bir önceki yıl bütçesinin 1/12’si kadar (sözleşmeli işlemler hariç) harcama yapabilir.

A. Bütçe, kulüp tarafından kontrol edilen şirketleri de kapsayacak şekilde konsolide olarak hazırlanır. Bütçede, kulübün ve kontrol ettiği her bir şirketin beklenen nakit giriş ve çıkışları ile nakit fazlası veya nakit gereksinimi ayrı ayrı belirtilir. Gerek kulübün ve gerekse de kontrol ettiği şirketlerin nakit gereksinimi olması durumunda, finansman kaynağı belirtilir. Bütçe, nakit giriş ve çıkışları; spor dalları itibariyle ve sporcu lisans bedelleri ve ücretleri; teknik heyet ücretleri ve personel ücretleri kalem kalem görülecek şekilde detaylı olarak hazırlanır. Toplam borçlanma gereksinimi ve ilave borç yükü de dâhil olmak üzere öngörülen finansman giderleri ayrı bir başlık olarak gösterilir. Yönetim Kurulu; daha önce Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçe dışında gereksinim duyulması halinde kabul edilen bütçenin %10’u oranında ayrıca borçlanabilir, %10’u aşan miktar için ise ancak Genel Kurul’un onayını alarak borçlanabilir. Bu hükme aykırı hareket eden Yönetim Kurulu, yaptığı bütçe dışı harcamanın tamamından ortaklaşa ve zincirleme sorumludur.

B. Kulübün ve kontrol ettiği şirketlerin tahakkuk etmiş vergi, resim, harç ve SGK primleri zamanında ödenir.

Yürürlükteki yasalar uyarınca ödenmesi gereken vergi, resim, harç, SGK primleri gibi kamu alacaklarının zamanında ödenmemesinden kaynaklanan ve kulüp adına tahakkuk eden ceza, gecikme faizi vs. gibi giderleri, kamu alacaklarını zamanında ödememiş olan Yönetim Kurulları tazmin ve ödemekle yükümlüdürler. Kulübün kaynakları sınırlı olduğunda, basiret gösterip inisiyatif kullanarak öncelikle sporcu ve/veya diğer sözleşmelerin ödemelerini yapmayı tercih eden Yönetim Kurulu, bunları yapılacak ilk İdari ve Mali Genel Kurul’un bilgisine sunmak zorundadır.

C. Yönetim Kurulu, gereksinim olduğu takdirde bütçenin bölümleri ve maddeleri arasında aktarma yapabilir; yeni bölümler ve maddeler açabilir ve nedenleri hakkında üçer aylık devrelerde toplanan Divan Kurulu’na bilgi verir. Ayrıca, bu nedenleri Genel Kurul’a vereceği raporunda da belirtirBütçe hazırlanırken kanun, tüzük ve yönetmeliklerin belirttiği şekilde kulübün amatör spor dallarına uygun miktarda, ayrıca Divan Kurulu harcamaları için belirli bir ödenek ayrılması ve verilmesi zorunludur.

EK BÜTÇE

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kabul edilen yıllık bütçe ve bunun % 10’u oranında fazlası dışında yıl içinde oluşacak yeni ihtiyaçları karşılamak için borçlanmayı öngören bir öneri hazırlayarak, Genel Kurul’u bu hususları görüşmek ve karara bağlamak için olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Yönetim Kurulu bu toplantı öncesinde ek bütçe önerisi ve gerekçesini hazırlayarak toplantıdan 15 (on beş) gün önce isteyen üyeye vermek üzere kulüp merkezinde hazır bulundurur ve kulübün resmi internet sitesinde açıklar. Madde... Yönetim Kurulunda görev almış (Başkan veya diğer üyeler)  ve alacak olan her kim olursa olsun, kendisi veya bağlı şirketleri Düzcespor’un hiçbir hak ve menfaatlerine maddi ve manevi varlıklarına temlik koyamaz.

TFF’DE YAYINLANAN ‘’KAYNAK KULLANDIRMA TALİMATINDAN’’ FAYDALANMAK İÇİN AZAMAİ GAYRET  SARFEDİLEMSİ

MADDE 3 - KAYNAK KULLANDIRMA İLKELERİ

(1) TFF’nin yıllık toplam gelirinin % 15'i, her bütçe döneminde 1 Nisan tarihine kadar TFF’ye sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen projelerde kullanılmak üzere ikinci ve üçüncü liglerde takımı bulunan kulüplere; % 15'i ise futbolla ilgili olmak kayıt ve şartı ile her bütçe döneminde 1 Nisan tarihine kadar TFF’ye sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen alt yapı, eğitim, tesis veya futbol gelişim projelerinde kullanılmak üzere ilgili kurul, kurum, kuruluş ile spor kulüplerine Genel Kurul kararı ile TFF’nin kaynak kullandırılmasına ilişkin düzenlemesine uygun şekilde, katkı payı olarak kullandırılabilir.

(2) TFF, sunulacak projelerin konusunu veya niteliğini önceden belirleyebilir.

(3) TFF her yıl Olağan Genel Kurul öncesinde bir sonraki bütçe döneminde işbu talimat kapsamında ilgili kulüp, kurul, kurum ve kuruluşlara kullandırılması düşünülen tutarı bütçesinde açıkça belirtir ve bu bütçeyi Genel Kurul onayına sunar.

(4) Genel Kurul kararı ile ikinci ve üçüncü liglerde takımı bulunan kulüplere kullandırılması öngörülen kaynak, projeleri Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen kulüplere bütçe dönemi içerisinde Yönetim Kurulu’nca belirlenecek miktarlarda kullandırılabilir


Facebook Yorumları
HALKIN KÜRSÜSÜ
0 bekleyen yorum
0 onaylı yorum
  SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Maksimum 500 Karakter


Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yapan siz olun!...

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Duzceninsesi.com.tr sorumlu tutulamaz.

Facebook Sayfamız Twitter Sayfamız Youtube Sayfamız Site Haritaları

ÇOK OKUNANLAR

HEDEF 2. LİG
30.05.2020 - 14:14
HEDEF 2. LİG
DÜZCESPOR MAÇLARA HAZIR
3.06.2020 - 13:53
DÜZCESPOR MAÇLARA HAZIR