Bugun...
Site Haritaları Twitter Sayfamız Facebook Sayfamız
SON DAKİKA
[18:03] KAZILAR RESTORASYON İLE EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLECEK -- [16:16] KONGRE 30 EKİMDEN SONRA YAPILACAK -- [14:47] A HABER GÜNDEME TAŞIDI -- [13:37] Denetime Koloğlu da Katıldı -- [13:17] Üniversite Öğrencileri Bekliyor -- [10:20] 112 EKİBİ KAZA YAPTI -- [09:55] KAFELER DENETLENDİ VATANDAŞLAR UYARILDI -- [21:21] ŞHABE’NİN ACI GÜNÜ -- [17:23] CUMAYERİ’NDE SEZON BAŞLADI -- [17:09] KASAPOĞLU: ORTADA PROJE YOK --
Yazarlar
MEHDİ KİMDİR VE NE ZAMAN GELECEK
MAHFİ

MAHFİ

30.12.2016 - 10:07
102766 kez okundu
0 bekleyen yorum
21 onaylı yorum

‘Aydınlarını susturmaya çalışan bir toplum karanlığa gömülmeye ve nihayetinde yok olmaya mahkumdur’

Kur’an ve hadisler ışığında gerçek mehdi ve yaklaşan kıyamet

İnsanlık kendi kurtuluşunu bir kurtarıcıdan beklemektedir. İşte bu beklenen kurtarıcı Hz. Mehdi’dir. Peki kimdir bu Mehdi, onun hakkında neler biliyoruz, ve gerçekten Allah (Azze ve celle celalühü) bir kurtarıcı gönderecek midir? Bu yazımızda işte bu konulara açıklık getirmeye çalışacağız. Bizi bu yazı dizilerinde başından beri yazılmayanları yazmaya ve kimsenin söylemeye cesaret edemediği konulara değinmeye özen gösterdik. Tek bir prensibimiz var. O da insanların kişilik haklarına saygı çerçevesinde kimseye hakaret etmemeye özen gösterdik. Bu yazıyı yazayım mı diye çok düşündüm, ve en nihayet şu kararı verdim. Devir şeriat devri değildir, devir hakikat devridir ; o nedenle Atatürk’ün dediği gibi ‘En büyük hakikat ilimdir, fendir’ diyerek her zaman bilimsel verilere ve gerçekliği kanıtlanmış olgulara değindik. Bu yazımızda da Kur’an ve hadisler ışığında sizlerle gerçeği ama yalnızca gerçeği paylaşıyoruz. Amacımız bu Mehdi serisinde çok okunmak değildir, sahte mehdi Fetullah’a inat, gerçek Mehdi hakkında bilgi sunmaktır.

Habil ve Kabil’le başlayan kardeş kavgaları sürecinde sona yaklaşmaktayız. Kıyametin gongu çaldı. İsrafil sur’a üfledi ve artık geri sayım başladı, mevsimler değişti, dünyanın her yerinde afetler ve kasırgalar yaşanmakta. 2006 yılında yaşadığımız Tam Güneş Tutulması bize göre yaklaşan kıyametin en büyük habercidir. 2012 yılı ise -Allah daha iyi bilir- sur’a üflenen tarihtir. Ve bize göre 2016 yılında birkaç hafta önce gerçekleşen Ay’ın dünyaya en çok yaklaştığı an, artık Hz. Mehdi’nin göreve başlamasının zamanının geldiğinin işaretidir. Bunlar elbette ki kişisel görüşlerimizdir ve kesinlikle bilimsel bir yanı yoktur. Sadece evrendeki işaretleri takip ve yorumlamadan ibarettir. Dünyanın yaşayan en büyük fizikçisi olarak görülen Stefan Hawking evrenin 1000 yıllık bir ömrü kaldığını iddia etmektedir.

Dünya çetin bir imtihan meydanı. Gücü elinde bulunduranlar, kendi sonlarını da hazırladıklarının farkındalar.Evanjelistler ve Yahudiler esasen Tanrıyı kıyamete zorlama sevdası içerisindedirler. Tüm ezotorik-batıni inançlarda kıyamet öncesi çok büyük bir dünya savaşı yaşanacağı düşüncesi bulunmaktadır. Ve bu savaş Suriye topraklarında olacağı yönünde bir inanç vardır. Bu nedenle Suriye’deki savaşı uzatmaktadırlar. Amaçları ise Mehdi her kimse çıksın ortaya ve bize kafa tutsun olsa gerek. Ve beklenen kıyamet aslında insanlığın sonu değildir, sadece yeni bir başlangıçtır; bugün bilim alemi bunu kabul eder ki her bing-bang yeni bir bing-bang meydana getirir ve döngü sonsuzdur yani evrenin bir sonu yoktur. Her son yeni bir başlangıçtır.

"Mehdî" sözlükte, "kendisine rehberlik edilen" demektir. Bütün istikâmetler Allah'dan geldiği için, bu kelime, kendisine Allah tarafından yol gösterilen, yani hususî ve şahsî bir şekilde Allah'ın hidâyetine nail olan mânâsını almıştır.

Beklenen kurtarıcı içimizde. O şu an da yaşıyor ve hayatta. Ve insanlar O’nun bir an evvel tarih sahnesine çıkmasını bekliyor. Aslında kendisi de bekliyor. Fakat Allah ne zaman isterse o zaman sahneye çıkacak. Her şey Allah’ın izni ve iradesiyle gerçekleşir. En nihayet Hz. Mehdi de Allah’ın kuludur ve emirleri yalnızca Allah’dan alır, insanların kışkırtmalarından etkilenmez.

Mehdi 2023 yılında mı tarih sahnesine çıkacak: Bektaşi tekkelerinde bir inanış vardır. Allah, Atatürk’ü biz Türk milletine kurtarıcı olarak göndermiştir. Ancak bizler O’nun şahsı manevisine saygısızlık edip deccal,kafir şeklinde hakaret ettiğimizden 100 yıllık bir ceza aldık. Bu nedenle de beklenen kurtarıcı gene Türk milletine gönderilecek ama bu yüz yıllık ceza 2023 yılında dolacağından Hz. Mehdi o zaman tarih sahnesine çıkacağı beklenmektedir?  Gerçek olan şu ki gayb henüz gerçekleşmemiş olandır, ve değişmesi her an mümkündür. Atatürk Samsun’a 1919 da çıktı ve kurtuluş mücadelesi başlattı. Beklenen kurtarıcı ise sadece bir milletin değil tüm insanlığın kurtarıcısı olacak ve neden 2019 da tarih sahnesine çıkmasın diye bir fikir jimnastiği bir beyin fırtınası yapabiliriz… Doğrusunu  elbette ki ALLAH bilir, ve Allah’ın dediği olur.

Hz. Mehdi Kimdir: Mehdi gerçekte Hz. Peygamberin işaret ettiği 12 imamın sonuncusudur. Ahir zamanda dünyaya yeniden geleceği ve islamı yeniden dünyada hakim din yapacağı ve yeryüzünde adaletle hüküm süreceği ve insanların bolluk ve bereket içinde bir yaşam süreceği hadislerde zikredilmektedir.

12 İmam kimdir önce onları tanıyalım: 1. Hz.Ali  2. İmam Hasan 3. İmam Hüseyin   4. Zeynel Abidin 5. Muhammed Bakır   6. Caf er Sadık 7. Musai Kazım  8. Ali Rıza    9. Muhammed Taki   10. Ali Naki 11. Hasan Askeri     12. Muhammed Mehdi

Şia içinde çok önemli bir yere sahip olan İmamiyenin çoğunluğu, Ca'fer-i Sâdık dahil olmak üzere ilk altı imam hakkında ittifak ettikleri halde, onun ölümünden sonra (148/765) imametin beş oğlundan hangisine geçtiği hususunda anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Büyük çoğunluk, Mûsa el-Kâzım'ı imam olarak kabul etmiştir. Fakat onun gerçekten ölüp ölmediği hususunda ihtilafa düşülmüş; ancak ekseriyet Musa el-Kâzım'ın öldüğüne inanmıştı. İşte bu son gruba "el-Kut'iyye" denmiş; imameti onun oğlu Ali er-Rızâ'ya ve ondan sonra gelen ve on iki imamı tamamlayan kişilere nisbet ettikleri için de kendilerine "İsna aşeriye" ismi verilmiştir. Bu inanca göre; imamet, Hz. Ali'den başlayarak onun oğullan Hz. Hasan ve daha sonra Hz. Hüseyin'e intikal eder. Hz. Hüseyin'den de kesintiye uğramaksızın babadan oğula geçerek oniki imamı tamamlar. Şia'nın çoğunluğunu teşkil eden ve sonraki devirlerde imamiye denilince akla gelen, bu İsnâ aşeriye'dir (Bekir Topaloğlu, Kelam ilmi, İstanbul 1981, s, 218).

Sonuncu imam, Muhammed el-Mehdî, beş altı yaşlarındayken babası vefat etmiştir. Şia inancında el-Mehdî, el-Muntazar, Sâhibu'z-Zaman, el-Hucce, el-Kâim gibi sıfatlarla da anılan bu on ikinci ve sonuncu imam Muhammed el-Mehdî, Şiilere göre, on yaşlarındayken Samarra'daki babasının evinde Serdab'a (yeraltı odası) girmiş ve bundan sonra geri dönmemiş, izi kaybolmuştur. Ancak o ölmemiş, bir gün geri dönüp İslam iktidarını temin edecek, yer yüzünden zulmü kaldıracak, adaleti getirecektir. Fakat, Şia dışındaki İslâm uleması, Muhammed el-Mehdi'nin 275/888 de vefat ettiğini benimserler. Bazı tarihçiler ise aslında Hasan el-Askerî'nin hiç evladı olmadığını, dolayısıyla son imamın yaşamadığını ileri sürmüşlerdir

sadede gelelim Mehdi, Hz Ali olabilir mi? Bu iddianın sahibi, çok şaşıracaksınız ben değilim, araştırmacı yazar Soner Yalçın’dır. Sizde Hz. Ali ile ilgili aşağıdaki hadislerden  sonra Mehdi neden Hz. Ali olmasın ki diye düşünebilirsiniz…

Zira 12 imam birbirine bağlı bir halka, çember gibidir; sonuncusu aynı zamanda birincisidir,başlangıcıdır.

Hz. Muhammed’e peygamberlik verilmiştir. İmamlık yani velayet makamı ise ise Allah tarafından Hz. Muhammed eliyle Hz. Ali’ye verilmiş olup, Hz. Ali imamlığı 12 parçaya bölmüş ve dağıtmıştır.

İnsanlar Hz. Mehdi (AS)'yi Evlerinde, Sokaklarda Görecekler, Onu Sıklıkla İzleyecekler; Ancak Hz. Mehdi (AS)' Olduğunu Fark Etmeyeceklerdir

Hadislerde verilen bu bilgiler, Hz. Mehdi (as)'nin insanlar arasında tanınan, bilinen; oldukça göz önünde olan, namı ve şöhreti herkes tarafından bilinen ancak, ‘Hz. Mehdi (as) sıfatıyla tanınmayan’ bir kimse olacağını göstermektedir.

“Sedir-i Seyrefi der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam’dan duydum ki: ... Hakkı gasp olunan ve inkar olunan mazlum imamınız ve bu (gaybetin) sahibi (Hz. Mehdi (as) onların arasında dolaşır, pazarlarında gezer, onların bastığı yerlerden geçer. Ama onlar onu (Hz. Mehdi (AS)'yi tanımazlar, ta ki sonunda Allah kendisini onlara tanıtması için tıpkı Hz. Yusuf’a verdiği gibi ona izin verir.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 189)

Hz. Mehdi (AS) Bekar Olacaktır

“Mes'ûdi şöyle nakletmektedir: "Ali b. Hazma, İbn-i Sirâc ve İbn-i Ebi Said, bir ara İmam Rıza'nın (a.s) huzuruna vardıklarında Ali B. Hazma İmam'a şöyle arzetti: "Ey Resulullah'ın oğlu, biz, siz (Ehli Beyt imamların)dan şöyle nakletmişiz ki; her imam ölmeden önce mutlaka evladını görür. (Acaba bu doğru mudur?) İmam (a.s) cevabında şöyle buyurdu: "Şunu da hadise eklediniz mi "Kâim (Hz. Mehdi (AS)) hariç?"” (İsbât-ül Vasiye (Mes'udi), s. 201). Kaim, Mehdinin lakabıdır.

Hz Ali’nin yüceliği: Hadislerle İmam Ali'nin (as) faziletleri
1. Peygamber'in zürriyeti hz. Ali'nin sulbündendir

Cabir bin Abdullah el-Ansari'den naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :
"Allah, her peygamberin zürriyetini kendi sulbünden kıldı, benim zürriyetimi ise Ali'nin sulbünden kıldı " (el-Zehebi'nin "Mizan'ül İtidal" Kısım 3, s.398 / Tabarani'nin "Mucem el-Kebir" c.3, s.43 / Tarih-i Bağdat c.1, s.316 / Sevaik'ul Muhrika s.124 / Fayd'ul Kadir c.2, s.223)
 

2. Hz. Ali ilk iman eden şahıstır. Resulullah (s.a.a.) Ayşe'ye hitaben şöyle buyurdu:" Bu Ali, bana iman edenlerin ilkidir."
(İbn'ül Esir'in "Üsd'ül Gabe" c.7, s.259)
 

3. Hz. Ali şöyle buyurdu:
"Resulullah'a peygamberlik Pazartesi günü verildi, ben ise Salı günü İslam’a iman ettim."
(el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.40)
 

4. Hz. Ali şöyle buyurdu:
"En büyük Sıddık benim, Ebu Bekir iman etmeden ben iman ettim. O İslam’ı kabul etmeden ben kabul ettim."
(İbn-i Ebil Hadit Şerh-i Nehcü’l-Belaga c.3 s.251 / İbn-i Kuteybe el-Mearif s.73  / Ensabu’l-Eşraf c.2, s.146 ez-Zehebi Mizanu’l-İtidal c.1 s.417 Hadis no:3484)
 

5. Hz. Ali en büyük sıddık ve en yüce faruktur
Selman el-Farisi, Ebu Zer ve Hüzeyfe'den naklen, Resulullah (s.a.a.) Hz.Ali'yi elinden tutarak şöyle buyurdu :"Bu, bana ilk iman eden ve Kıyamet gününde benimle ilk görüşecek olandır. Kendisi en büyük sıddık ve bu ümmetin farukudur, bu, dinin üstadıdır, mal ise zalimlerin üstadıdır" 
(Tabarani'nin "Mucem el-Kebir" c.6, s.269 / el-Müttaki'nin "Kenz' ul Ummal" c.6, s.156)

 6. Hz. Ali şöyle buyurdu : "Ben, Allah’ın kulu ve Resulünün kardeşiyim. En büyük Sıddık benim, bunu benden sonra kim söylerse yalancıdır, ben insanlardan yedi yıl önce namaz kıldım." 
(Sünen İbn-i Mace c.1, s.57 / el-Hasais en-Nisai s.3 / Menakıb-ı Ahmet bin Hanbel No:17)
 

7. Ebu Zer el-Gaffari dedi ki : Resulullah'ın şöyle buyurduğunu kendim duydum :
"Ey Ali, en büyük Sıddık ve hak ile batılı birbirinden ayıran Faruk sensin, sen dinin üstadı ve Emirisin" (Muhibeddin el-Tabari'nin "Zehair'ul Ukba" s.56)

8. Hz. Ali Resulullah'ın kardeşidir
Resulullah, ashabı arasında kardeşlik kurduğunda Hz.Ali gözü yaşlı olarak gelir ve der ki :
"Ey Resulullah, ashabın arasında kardeşlik ilan ettin, beni kimseyle kardeş yapmadın"
Resulullah bunun üzerine şöyle buyurdu : "Ey Ali, sen dünyada ve ahirette kardeşimsin"

Sahih-i Tirmizi c.2, s.299 / Müstedrek es-Sahihayn c.3, s.14 / Kifayet'üt Talip s.194 / Menakıb-ı Meğazeli s.37)

9. Hz. Ali Resulullah'ın dost ve yardımcısıdır
Resulullah (s.a.a.) Hz. Ali'ye hitaben şöyle buyurdu:
"Ey Ali, sen dünyada ve ahirette dost ve yardımcımsın"

(Sahih-i Müslim c.2, s.24-Hz.Ali'nin faziletleri babında / el-Ha-kim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s. 109 / )Tabari'nin "Riyad'ul Nadara" c.2, s.203 / Tirmizi"Kenz'ul Ummal" c.6, s.152'den tahric etti. / İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül Muhrika" s. 107 / Talhis el-Müs-tedrek s.26 / Müsned el-Bezzar / Müsned-i Ahmet bin Hanbel)

10.Hz. Ali müminlerin veli'sidir
İmran bin Husayn'dan naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :
"Ali benden, ben de Ali'denim, kendisi tüm müminlerin Veli'sidir"
(el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.2, s.607 / el-Münavi' nin "Künüz el-Hakaik" c.1, s.71 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yena-bi'ül Mevedde" s.179
 

11. Hz. Ali resulullah'ın sahibi ve arkadaşıdır
Resulullah (s.a.a.) Hz. Ali'ye hitaben şöyle buyurdu :
"Ey Ali, sen kardeşim, sahibim ve cennette arkadaşımsın"
(İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.1, s.122 / el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.12, s.268 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.6, s.402 ve Muntahab'ul Kenz" )

12. İbn-i Abbas'tan naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :
"Ey Ali, sen bendensin, ben de sendenim, sen kardeşim ve arkadaşımsın."
(İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.1, s.109)
 

13. Hz. Ali resulullah'ın sırrının sahibidir. Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :
"Sırrımın sahibi Ali bin Ebi Talip'tir" (İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.311 / el-Münavi'nin "Kü-nüz el-Hakaik" c.1, s.155)

 RESULULLAH (S.A.A.)’IN HZ. ALİ HAKKINDAKİ TAVSİYELERİ

14. Resulullah (s.a.a.), Ansar halkına hitaben şöyle buyurdu:
"Ey Ansar, ona tutunduğunuz müddetçe benden sonra asla sapmayacağınız bir şeyi sizlere tavsiye edeyim mi? " Dediler ki : " Evet ey Resulullah " Bunun üzerine Resulullah (s.a.a.) onlara hitaben şöyle buyurdu :
"Bu, Ali'dir, beni sevdiğiniz gibi onu seviniz ve bana ikramda bulunduğunuz gibi ona ikramda bulununuz.  Size söylediklerimi Cebrail vasıtasıyla Allah bana emretti."
(İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.9, s.170 / Ebu Naim'in "Hilyet'ül Evliya" c.1, s.63)
15. Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :
"Her kim benim gibi yaşamayı, benim gibi ölmeyi ve Allah’ın bana vadettiği ebedi cennette olmayı isterse Hz.Ali'nin velayetini kabul etsin, çünkü Ali, sizleri hidayetten çıkarmaz ve sapıklığa sürüklemez ". (el-Hakim Nişaburi'nin "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.139, Ha-dis no : 4642 )
 

16.Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :
"Bana iman edip beni doğrulayana Ali bin Ebi Talip'in velayetini tavsiye ederim. Kim onu veli edinirse beni veli edinmiş olur, beni veli edinen de Allah’ı veli edinmiş olur, onu seven beni sevmiştir, beni seven de Allah’ı sevmiştir, onu buğzeden beni buğzetmiştir, beni buğzeden de Allah’ı buğzetmiştir"
(İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.93 / Menakıb-ı Meğazeli s.230 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.32 / el-Hamvini'nin "Feraid es-Simtayn" c.1, s.291 / el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c. 9, s.108)

HZ. ALİ VE KURAN BİRBİRİNDEN AYRILMAZ

17.Resulullah'ın hanımı Ümmü Seleme'den naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :
"Ali Kur'an’ladır, Kur'an da Ali'yledir, ikisi havuz başına varana dek birbirinden ayrılmazlar"
(el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.124 / Tabarani'nin "Mucem el-Sağir" c.1, s.55)
 

18. Hz. Fatma'dan naklen, Resulullah'ın vefat ettiği hastalığı esnasında yanında bulunanlara şöyle buyurdu :
"Ey insanlar kısa bir süre içinde ruhumu teslim eder, aranızdan ayrılırım, mazeretiniz olmasın diye size bir daha hatırlatıyorum: Aranızda iki halife bırakıyorum. Biri Rabbimin kitabı, öbürü de Ehlibeytimdir." Daha sonra Ali'yi elinden tutarak şöyle buyurdu :
"Ali Kur'an'ladır, Kur'an da Ali'yledir, ikisi Kevser havuzunun başına varana dek birbirinden asla ayrılmazlar"

(İbn-i Hacer el-Heytemi'nin "Sevaik'ül Muhrika" s.124 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.40)

HZ. ALİ VE HAK BİRBİRİNDEN AYRILMAZ

19. Ümmü Seleme'den naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :
"Ali hakladır, hak da Ali'yledir, ikisi Kıyamet gününde havuz başına varana dek birbirinden asla ayrılmazlar" (el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.14, s.321 / İbn-i Kuteybe'nin "el-İmametü ves-Siyasetü" c.1, s.73 / İbn-i Asakir'in "Tarih-i Di-maşk" c.3, s.119 Hadis no: 1162 / el-Hamvini eş-Şafii'nin "Feraid es-Simtayn" c.1, s.177)

HZ. ALİ'NİN SEVGİSİ HAKKINDA

 20.Hz.Ali'den naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :
"Ey Ali, seni ancak mümin sever ve ancak sana münafık buğzeder"
(Sünen-i Nisai c.8, s.117 / Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.1, s.95 / )

21. Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :
"Ali'yi sevmek iman, onu buğzetmek nifaktır"
(Sahih-i Müslim c.1, s.61 / Sünen-i Tirmizi c.8, s.306 / Sünen-i Nisai c.6, s.117)
 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

Peygamberimiz sahih bir hadisinde 12 imam gelmedikçe yeryüzünden İslamiyet silinmeyecektir ,demiştir. "Bu "iş" ümmetim arasında on iki imam geçmedikçe sona ermez."  "İnsanların işi, kendilerine on iki kişi hükmettiği müddetçe yürümekte devam edecektir.""Benden sonra on iki emîr gelecek... hepsi de Kureyş'ten olacak."
"On iki imam üzerinizde halife oldukça din ayakta kalacaktır.""Hepsinin etrafında ümmetin toplanacağı on iki halife üzerinizde oluncaya kadar bu din ayakta kalacaktır."(Kütübi sitte,hadis kitabı)

Bu hadisden anladığımız 12 imamın tekrar tekrar yeryüzüne geldiğidir.

Allah Mehdiyi bir gecede ıslah edecektir: Yani bir gecede Mehdiyi Allah huzuruna alacak ve görevini verecektir.(Kütübi sitte).

Hepimiz beklemekteyiz…

Gelecek yazımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz.


Facebook Yorumları
HALKIN KÜRSÜSÜ
102766 kez okundu
0 bekleyen yorum
21 onaylı yorum
  SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Maksimum 500 Karakter
Katılıyorum   Katılmıyorum
%60,71

Özge

11.05.2020 - 20:56:46

Küfür etmeyin
Katılıyorum   Katılmıyorum
%96,59

Hickimse

10.05.2020 - 11:54:08

Arkadaşlar bu bir gerçektir buna inanın inanmayanlar cezalandırılacak büyük ihtimalle lütfen saçma sapan yorumlar da atmayın
Katılıyorum   Katılmıyorum
%57,14

Ben

8.05.2020 - 17:19:47

Kimse bilemez bunu ALLAH hariç
Katılıyorum   Katılmıyorum
%51,61

Yok

4.05.2020 - 17:58:33

Bunu ALLAHTAN (C.C) başka kimse bilemez
Katılıyorum   Katılmıyorum
%46,43

Taylan

11.04.2020 - 17:56:05

Essalamıaleyküm
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,79

Hiçin hiçi

11.03.2020 - 21:39:09

Mehdi kim olduğunu gayet bilebilir belki şu an hayatta da olabilir, mehdi İsa da olabilir ki kuvvetli bir ihtimaldir, kitap bile inebilir ,Mehdi kendini gizleyebilir, Allah dilediğinde insanlara gösterebilir, Bize düşen beklemek bizden sonrakilere de beklemek düşer Mehdi namı ile bir şahıs muhakkak gelecektir Ki
Katılıyorum   Katılmıyorum
%75,96

sin

1.03.2020 - 04:42:07

1. imam kemal atatürk, 12. imam da recep tayyip erdoğandır. islamdaki imamlar uydurma işlerdir. imamları bulamayınca, onları ima diye kakalamışlardır. aynı , havarileri bulamayınca , eshabın kiram edilmesi gibi. eshabın kiram edilmesi yetmemiş, sahtekarlar hızını alamamış, bu sefer, caferi, sadığı vb imam şeklinde kakalamışlar.
Katılıyorum   Katılmıyorum
%52,27

Edeb Ali

8.01.2020 - 21:42:58

2023_2032 ..bu tarihler anlamlı,neden mi! Çünkü 2022 de bugünkü israil düzmece olarak yıkılınca 2023 te yeni İsrail kurulur kurulmaz, gözünü Türkiye ye diker,savaş kaçınılmaz! Diğer Tarih ise peygamberimiz Hz Muhammed SAV.den (miladi 632) sonra 1400 yıl geçince 2032 yapıyor,Allah bilir bu tarih beklenen mübarek zatın çıkışı olabilir vesselam..!
Katılıyorum   Katılmıyorum
%71,64

Diplomasız Hırsız Sahtekar

31.12.2019 - 04:02:55

Kim tınlar mehtiyi bu saatten sonra.
Katılıyorum   Katılmıyorum
%64,91

Zeynep Akyol

28.11.2019 - 22:05:25

Din yoksunu cahil
Katılıyorum   Katılmıyorum
%83,05

Zeynep Akyol

28.11.2019 - 21:59:41

Bunu yazan katıksız bir alevi olsa gerek... 2023 yılına kadar cezalıymışız hz ali mehdiymiş.
Katılıyorum   Katılmıyorum
%59,70

Şevket kızılırmak

17.12.2018 - 22:18:33

Kıyamet imam mehdinin alametleriyle gelicidir.
Katılıyorum   Katılmıyorum
%41,11

vatandas

17.12.2018 - 10:41:24

hakan bobur;harika bulduğun nedir acaba?Ersan;atatürkle alakalı düşüncelere hayran kalmışsın,neden?Allah gönderdi dediği içinmi?atatürk (haşa)Allahın oğludur deseydi yazar sevinçten havaya sıçrayacaktınız sanırım.Ve diğerleri;Kurandan bildiğimiz üzere,mehdi olayı hiçbir zaman olmamış,şimdi neden olsun?Allahın Kuranı kerimde temas etmediği bir konuda Peygamberimiz ne diyebilir?Nasıl der?Nerden bilebilir?Kıyamet alameti nedir ya?O sizi aniden yakalayacak diyorken Allah ayetlerde,alamet nasıl olabilir?Bunu bir müslüman nasıl söyler?Zaman şeriat zamanı değil diyor ileri derecede gerizekalı yazar,kuvvetle muhtemel Şeriatin ne olduğunu bilmiyor cahil.İşini doğru yapmak,kimseye çamur atmamak,doğruya doğru,yanlışa yanlış demek,uydurmamak,fitne/fesat çıkarmamak vs...bu yazdıklarımda şeriatten küçük birkaç şey,haberdarmısın efendi?Sen müslüman değilsin kanaatimce,yada müslümansanda o bağı kopardın.Şayet ilgileniyor,Ahirete,Kitap ve Peygambere imanın varsa tevbe et tevbe...bu arada,bu yazıyı ve dolayısıyla bu yazıdaki zihniyetin sahibi yazar efendiyi beğenen,tasdikleyen,destekleyenlerinde imanı sıkıntıdadır muhteremler...Allah hidayet versin inşaallah hepimize
Katılıyorum   Katılmıyorum
%72,92

hakan bobur

17.12.2018 - 00:49:30

harika
Katılıyorum   Katılmıyorum
%76,6

Ersan

22.11.2018 - 13:44:55

Atatürk hakkındaki düşüncelerinize hayran kaldım. Sizi tebrik ediyorum. Kesinlikle cezamızı çekiyoruz. İnsanlar farkında değiller ama Allah'ın çok büyük belasını yaşıyoruz. Toplumumuz çığırından çıktı, herkes Allah olduğunu sanarak Can alıyor. Şuanda insanların tek derdi para, ancak parayı harcayacak kadar zamanları olmadığını anladıklarında ne yapacaklarını az çok tahmin ediyorsunuzdur. Allah belasını üzerimizden alsın. Çok büyük hatalar yaptık, hep birlikte yaptık. O sebeple tek olup Allahdan özür dileyerek bu cezamızı kaldırabiliriz. Biz istersek Allah bizden cezasını alır. Allah herşeyi affedendir kelimesinin kuranda kaç defa geçtiğini bilmeyenlerin oluşu, milletin maldivlerde manitayla selfie atışı ile aynı şeyler olmayacağını anladıklarında maldivlere gidenlerin mal olduklarını yaşayarak anlayacaklar. Saygılar.
Katılıyorum   Katılmıyorum
%86,49

Zafer edemin

20.11.2018 - 19:53:17

Mehdi a.s su an toplumda bizlerle birlik de yaşamakta belkide her bu gördüğümüz bi insandır allahu teala hz vahi gelmedikçe metni olduğunu ilan etmeyecek bütün küçük büyük kıyamet alementleri gerçekleşti örnek güney tutulması ayın yeryüzüne çok yakın olması mevsim değişiklikleri ve depremler tusunemiler doğal afetler 3 dünya savasi çok yakın müslüman bi ülkede üzerinde ol ucak sürüye gibi bir yerde savasi orada h alan uzatiyorlar mehdi a.s geldiğinde kıyamet konmayacak ama hıristiyan yahudiler ve onlara inananların üzerinde kopucak bu insanlar allahu teala hz kizdirmaya çalışıp kıyametin kopması için ellerinden geleni yapıyorlar ve mehdi a.s kafa tutuyorlar 3 dunya savasi tahmini suriyede olucak ve dunyada muslumanlar hukum surucek bollukla yasanilacak fakir kimse olmayacak herkez zengin olucak musluman kardeşlerim namazı kılıp iyilik için savasalim ve allahu teala hz hoşnut tutalım hz.muhammed mustafa s.A.v buyurdularki mehdi a.s görenler ona inandiklarinda karın ustunde de olsa peşinden emekliyerek gitsinler
Katılıyorum   Katılmıyorum
%65,44

Tarihci

18.8.2018 - 13:06:29

Cok sacma bu yazan kafadan yazmis
Katılıyorum   Katılmıyorum
%46,74

Sanane lan

17.8.2018 - 18:49:26

Yorumunuz hakaret içerikli olduğundan yayınlanamamıştır
Katılıyorum   Katılmıyorum
%52,08

Ahmed henden

25.2.2018 - 01:37:19

Casiye Suresi, 18. ayet: Sonra seni de bu emirden bir şeriat üzerine kıldık; öyleyse sen ona uy ve bilmeyenlerin heva (istek ve tutku)larına uyma.bu yazıyı yazan beyin sizin KURAN dan haberi yok galiba İSLAM demek şeriat demek zaten.devir şeriat (islam)devri değildir diyen (haşa)kafir olur.
Katılıyorum   Katılmıyorum
%55,65

ahmet mert

7.12.2017 - 12:51:38

şu kadar yazılar yazmışsınız,ordan burdan saçma sapan,biraz daha ileri gidecem,sapkınlıklarla dolu bir yazılar,rivayetler,sözler paylaşmışsın,kendince insanlara faydalı birşeyler yapayım istemişsin ancak sevgili kardeş;dini konularda birşeyler paylaşmak için dini bilmek gerekir!din İSLAM dır.Biz bunu nereden biliyoruz?Elbetteki KURAN dan,peki sen tek bir ayete değindinmi?Hayır!Ozaman senin bu söylediklerin laf salatasıdır,okunmaya değmeyecek derecede,Rabia hanımında belirttiği gibi hurafedir,senin değil belki ama birilerinin kıçından başından uydurduklarıdır!Şöyle biraz yüzeysel bakıldığında ŞİA inancı çağrışımı yapsada,eminimki hakiki ŞİA cılar bile kabul etmez bu yazdıklarını!Sen en iyisi bu konulara uzak dur kardeş,çünkü kendini belkide imanından ettiğin gibi,mübarek zatlarında isimlerini telaffuz edip,onlara bazı saçma sözler söyledikleriyle alakalı şeyler isnat edip ve aynı zamanda burada yüzlerce kişiyi abesle iştigalettirdiğinden ötürü hakka girerek çok büyük zarar ve ziyandasın!!!
Katılıyorum   Katılmıyorum
%63,27

Rabia Aydın

6.12.2017 - 21:13:10

Çok saçma bunların hiç biri gerçek değil hz.mehdinin geliş alametleri gerçekleşti ancak geleceği tarih belki değildir hz.ali ve hz.mehdi farklı zatlardır bu yazılanlar hurafelerden ibarettir.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Duzceninsesi.com.tr sorumlu tutulamaz.

Facebook Sayfamız Twitter Sayfamız Youtube Sayfamız Site Haritaları

YAZARLAR

PAYLAŞMAK VE HAYAT

Miraç Kayıhan Karayiğit

PAYLAŞMAK VE HAYAT

Cumhuriyetimiz ve Değerleri

Yusuf Metehan Gül

Cumhuriyetimiz ve Değerleri

Son Bakış

Selçuk Özkurt

Son Bakış

Gazeteciliğin İlk “Damla” sı

Atilla Gösterişli

Gazeteciliğin İlk “Damla” sı

TEOG olmadığında…

Prof. Dr. Berat Özipek

TEOG olmadığında…

HİNT KENEVİRİ

Özhan KIZILTAN

HİNT KENEVİRİ

7 Haziran’ı Unutmayın…

Mustafa Koloğlu

7 Haziran’ı Unutmayın…

Sınav kaygısı gerekli midir?

Zeliha ŞENÇİÇEK

Sınav kaygısı gerekli midir?

Ya Bizimkiler?

Hülya İşcan

Ya Bizimkiler?

Taraftarın Gözünden…

Yaman Başkahveci

Taraftarın Gözünden…

Şerefenin ışıkları

Hayrullah Altay

Şerefenin ışıkları

8 Mart Kadınlar Günü

Mehmet Keleş

8 Mart Kadınlar Günü

Girişimci olursak ne olur?

Gökhan Cemre Kuzgun

Girişimci olursak ne olur?

Yeşil Düzce'm

Vedat Genç

Yeşil Düzce'm

Gürkan İpek

Tarık Şahin

TÜM YAZARLAR İÇİN TIKLAYINIZ