Bugun...
Site Haritaları Twitter Sayfamız Facebook Sayfamız
SON DAKİKA
[01:05] TEPKİ İÇİN YÜRÜYÜŞE GEÇTİLER -- [21:16] ANADOLU'DA 1. DALGA DEVAM EDİYOR -- [20:59] DÜZCESPOR TWİTTER'IN GÜNDEMİNDE -- [20:38] MASADA MAĞLUP ETMEYE ÇALIŞIYORLAR -- [20:32] TEPKİLER DEVAM EDİYOR -- [20:13] “HAKKIMI HELAL ETMİYORUM” -- [19:46] BU BÜYÜK BİR HAKSIZLIKTIR -- [18:26] BU MESELE MEMLEKET MESELESİ -- [18:24] PLAY-OFF DIŞINDA KALDIK -- [16:25] KAÇAK SİLAHLAR GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR --
Yazarlar
MEHDİ BİR TÜRK MÜ OLACAK?
MAHFİ

MAHFİ

13.01.2017 - 08:38
47176 kez okundu
1 bekleyen yorum
37 onaylı yorum

Mehdi'nin ismi ve sıfatları nelerdir?

 Taberani, el- Evsad kitabında Ömer bin Ali yoluyla Ali bin Ebi Talib'ten rivayet ettiği bir hadiste Ali Efendimiz Peygamberimiz'e şöyle demiştir;

"Ey Allah (c.c.)'ın Resulu! Mehdi bizden mi yoksa başkalarından mı?''

Peygamberimiz de "Nasıl ki Yüce Mevla bizimle zaferler ihsan etti, bizimle şirkten insanları kurtardı ve yine fitnelik ve Allah'a şirk koşma gibi kötülüklerden sonra onların kalplerini bizimle yumuşattı, birbirlerini sevdirdiyse Mehdi ile de dünya hayatını sona erdirecektir.''

 Ebu Naim, Ebu İmame'den rivayet etmiştir;

Peygamberimiz; "Sizinle Rumlar arasında dört barış vardır. 4.sü Herak halkından birisi tarafından yapılacak ve 7 yıl devam edecek." dedi.

Sahabeden birisi "Ya Resulullah! O gün insanların önderi kim?" diye sordu.

Peygamberimiz "Benim neslimden olan 40 yaşındaki Mehdi'dir. Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir. Sağ yanağında siyah bir nişan vardır. Üzerinde pamuklu iki giysi bulunur. Sanki o , hazineleri çıkartan, şirk şehirlerini fetheden Ben-i İsrail'den birisidir. ( Yani 40 yaşında Mehdiyet ile görevli kılınacak ve Beni İsrail kavminin özelliklerine sahip olacak, ancak başka bir hadisde de zalimlerle mücadele hususunda beni İsrail kavmine benzeyecek şeklinde bir ima mevcut)

 Naim bin Hammad, Ebu Cafer'den şöyle rivayet etmiştir;

"Mehdi, Mekke'de Peygamberimizin sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. Yatsı namazını kılınca yüksek sesle şu çağrıyı yapar.

"Ey insanlar, size Cenab-ı Allah (c.c.)'ı hatırlatırım, sizin yeriniz Rabbinizin yanıdır. Yüce Mevla peygamberler gönderdi, kitaplar indirdi ve size O'na karşı hiçbirşeyi şirk koşmamayı emretti. Allah (c.c.) ve Resulune itaat etmenizi emretti. Kur'an yaşadığı sürece yaşamınızı, Kur'an yok olduğu zaman da yok olmanızı emretti. Doğru yolu bulmada yardımcı olmanızı, takvada ise bütünleşmenizi emretti. Çünkü dünyanın sonu yaklaşmıştır.

 Ebu'l-Ferec'in, Abdullah b. Abbas'dan rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:

"Dört (kişi) dünyaya sahip olmuştur. İkisi mümindir. İkisi kafirdir. Mümin olanlar, Zü'l-karneyn ve Süleyman Aleyhisselamdır. Kafir olanlar ise, Nemrud ve Buhtu'n-Nasır'dır. Beşinci olarak ona sahip olacak kişi, benim Ehl-i Beytimdendir."

Uzak yerlerdeki askerleri Mehdi'ye biat edecek. Zulümü ve zalimleri imha edecek ülkeler düzelecek, Cenab-ı Hak kendisine İstanbul'u fethettirecektir."

"Mehdi, ince kaşlı ve parlak gözlüdür. Hicaz tarafından gelecek ve Dımışk mescidine kadar düzeni sağlayacaktır." -Ebu Nuaym tahric etmiştir-

* Hz. Hüseyin (RA) soruldu:

"İmam Mehdi hangi alametlerle bilinir?" Şöyle cevap verdi:

"Gönül rahatlığı ve vekar sahibi oluşu ile, helal ve haramı çok iyi bilmesi ile tanınır. Ayrıca, insanlar ona muhtaç olurlar. O, ise insanlara ihtiyacını bildirmez."

Peygamberimizin şu hadisi yine bu konuyla ilgilidir;

"Mehdi, alını açık, burnu kırmızıdır. Yeryüzü daha önce zulüm ve haksızlıkla dolu olduğu gibi mehdi tarafından adalet ve doğrulukla doldurulacaktır. 7 yıl hükümdarlık yapacaktır."

"O (Mehdi) benim neslimden bir adamdır. Yüzü, sanki ışıldayan bir yıldız gibi parlaktır. Sağ yanağında siyah bir ben vardır. Kırk yaşlarındadır...

...Onun ortaya çıkışına, gök halkı, yer halkı, kuşlar, vahşi hayvanlar ve balıklar sevinecekler. Onun zamanında bütün sular tatlılaşacak, nehirler uzayacak, yeryüzü bitkilerini artıracak ve toprak, içindeki hazinelerini dışa çıkaracaktır."

Ebu Bekir El-Askar'ın Hz. Ali'den rivayetine göre;

Mehdi, bütün beldelerde insanlar arasında adaletle hükmetmek üzere gönderilmiştir. Onun zamanında kurt ile kuzu aynı yerde otlayacaklar. Çocuklar yılanlarla ve akreplerle oynayacaklar fakat onlar kimseye bir zarar vermeyecekler. Şer gidecek, Hayır ise kalacaktır. İnsan, bir ölçek tohum ekecek ve yerden yedi yüz katı mahsul alacaktır..

Peki buraya kadar Mehdi’nin alametlerini ve özelliklerini inceledik. Peki Peygamberimiz Mehdi bizdendir ile gerçekte ne kastetmektedir? Peygamberimiz mehdi bizdendir derken benim ailemdendir demek istemiştir elbette bunda bir şüphemiz yok peki Peygamberin erkek evladı yoktur bunu biliyoruz o halde Hz. Muhammed(SAV)’in şu sözünü hatırlatmakta fayda var. ‘Tüm Peygamberlerin nesli kendindendir, benim neslim Ali’dendir.’ Buyurmuşlardır. O halde Hz. Ali’nin soyuna bakmak gerekiyor.

HZ. MEHDİ (A.S.) TÜRKİYE’DEN ÇIKACAKTIR

Peygamberimiz (sav)’in bir hadisinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın Türkiye’den çıkacağı ve mücadelesinin sonuna kadar da buradan ayrılmayacağı bildirilmiştir:

 

“HZ. MEHDÎ (A.S.) RUM’DAN, TÜRKLERDEN (çünkü, eskiden Türkiye’ye “Diyar-ı Rum” deniliyordu.) AYRILMAYACAKTIR.” (İş’afü’r-Rağıbîn’den naklen)

 

HZ. MEHDİ (A.S.) BÜYÜK BİR ŞEHİRDE ORTAYA ÇIKACAK

Bir başka hadiste ise Hz. Mehdi (a.s.)’ın büyük bir şehirdn çıkacağı haber verilmiştir:Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Hz. Mehdi (a.s.), MEDİNE’DEN (BÜYÜK BİR ŞEHİRDEN) çıkacak ve Mekke’ye gelecek…” (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

 

“Medine” kelimesinin sözlük anlamı “büyük şehir”dir. Dolayısıyla Peygamberimiz (s.a.v.)’in bildirdiğine göre Hz. Mehdi (a.s.), medinede yani büyük bir şehirde zuhur edecektir.

 

HZ. MEHDİ (A.S.) “KARA KÖYÜ”NDEN ÇIKACAKTIR

Peygamberimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen diğer bir hadiste de Hz. Mehdi (a.s.)’ın doğum yeri olarak “Kara” denilen bir bölgeye de işaret edilmiştir:

“MEHDİ (A.S.)’IN KARA KÖYÜNDEN ÇIKACAĞI SÖYLENMİŞTİR.” (Mustafa Reşit Filizi, Risalet-ül Huruc ül Mehdi, s. 69)(Karadeniz olabilir mi ya da Karabük mesela?)

 HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN DOĞUMU EVDE OLACAKTIR

Hadislerde ayrıca Hz. Mehdi (a.s.)’ın doğumunun gizli olacağı; yani doğumunun evde gerçekleşeceği de bildirilmiştir:

İmam Zeyn-ul Abidin aleyhi’s-selâm şöyle buyurmuştur: “Bizim Kaim’imiz (Hz. Mehdi (a.s.)) ile Allah’ın resulleri arasında bir takım benzerlikler vardır. Nuh (a.s.), İbrahim (a.s.), Musa (a.s.), İsa (a.s.), Eyyub (a.s.) ve Muhammed (sav) peygamberlerin her biri ile bir benzerliği vardır… İBRAHİM (a.s.) İLE, DOĞUMUNUN GİZLİ OLMASI (DOĞUMUNUN EVDE OLMASINDA) …benzerliği vardır.” (Kemal’ud-Din s. 322, 31. babin 3. hadis)

Hz. Ali b. Hüseyin Zeynel Abidin (a.s.) şöyle buyurur: “KÂİM’İMİZİN (HZ. MEHDİ (A.S.)’IN) DOĞUMU İNSANLARA GİZLİ KALACAKTIR…”

(Bihar-ül Envar, c. 51, s. 135)

HZ. MEHDİ (A.S.)’IN İSMİ

 “HZ. MEHDİ (A.S.)’IN İSMİ, PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN İSMİNE UYGUN OLACAK”, AMA “PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN İSMİNİN AYNISI OLMAYACAKTIR”

Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın isminin Peygamberimiz (sav)’in ismine, Hz. Mehdi (a.s.)’ın babasının adının da, Peygamberimiz (sav)’in babasının adına uygun olacağı belirtilmiştir.

Ebu Davud ile Tırmızi’nin İbni Mesut (r.a.) dan nakil ettiklerine göre, Allah’ın Resulü (sav) şöyle buyurmuştur: “Onun (Hz. Mehdi (a.s.)’ın) ismi ismime, babasının ismi de babamın ismine muvafık (uygun) olacaktır…”

Ebu Hureyre (r.a.)’dan rivayete göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Dünya hayatından sadece bir gün kalmış olsa bile, benim Ehl-i Beyt’imden ismi ismime uygun olan bir kişi (Hz. Mehdi (a.s.)) gelinceye kadar Allah (c.c.) o günü muhakkak uzatır.” -Ahmed b. Hanbel “Müsned” inde tahric etmiştir.-

Abdullah b. Ömer (r.a.)’dan rivayete göre;

Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Benim Ehl-i Beyt’imden ismi, ismime uygun olan bir kişi (Hz. Mehdi (a.s.)) bütün Araplar üzerine hakimiyet kuruncuya kadar dünya (yok olup) gitmez.”

Başka bir rivayete göre, şöyle buyurmuştur:

“Dünya hayatından sadece bir gün kalmış olsa bile, benim Ehl-i Beyt’imden ismi ismime uygun olan bir kişi (Hz. Mehdi (a.s.)) gönderinceye kadar Allah (c.c.) o günü muhakkak uzatır. O, daha önce zulüm ve eziyet ile doldurulmuş olan dünyayı hak ve adaletle dolduracaktır.” -Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, Beyhaki ve Ebu Amr Ed-Dâni tahric etmişlerdir.-

Yine Abdullah b. Ömer (r.a.)’dan başka bir rivayete göre şöyle buyurmuştur:

“Benim Ehl-i Beyt’imden ismi ismime uygun olan bir kişi

 (Hz. Mehdi (a.s.)) (yeryüzünde) hakimiyet kuruncuya kadar dünya (yok olup) gitmez. O, daha önce zulum ve eziyet ile doldurulmuş olan dünyayı hak ve adaletle dolduracaktır.” -Ebu’l Kasım Taberâni “El- Mu’cemu’s-sagir” eserinde tahric etmiştir. Ayrıca, Tirmizi “ El-Cami” eserinde ve Ebu Davud da “Sünen” adlı eserinde yaklaşık olarak aynı manaya gelen fakat bazı lafızların yerleri değişik şekilde tahric etmişlerdir.

Hadislerde özellikle dikkat çekilen, bu isimlerin birbirlerine “uygun” düşecek olmasıdır. Yani Hz. Mehdi (a.s.) doğrudan “Ahmed ya da Muhammed” babası da “Abdullah” ismiyle beklenmemelidir. (Doğrusunu Allah bilir)

Ahmet Muhammed Hz. Mehdi (a.s.) ismi, Peygamber Efendimiz (sav)’in  Ahir Zaman’da gelecek şahsa verdiği isimdir. Bu ismi ona Resulullah (sav) takmıştır. Yani doğumundan ismi “Ahmet Muhammed Mehdi” olmayacaktır. Bu Allah tarafından ona verilen isimdir. Zaten Peygamberimiz (sav) de hadislerinde “Adı adıma uygun düşer” demektedir, “aynısıdır” dememektedir. Aynı şekilde “Babasının adı da benim babamın adına uygun düşer” demektedir. Burada bir işaret, bir sır vardır.

Allah dilediği kişiyi kaderde seçmiş ve onu “Ahmet Muhammed Mehdi” olarak adlandırmıştır. Bir kimsenin doğuştan bu isimle adlandırılması ya da adlandırılmaması bu durumu engelleyemeyecektir.

Kaynak: Kütübi Sitte (En sahih hadislerin toplandığı mütevatir hadis kitabı)


Facebook Yorumları
HALKIN KÜRSÜSÜ
47176 kez okundu
1 bekleyen yorum
37 onaylı yorum
  SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Maksimum 500 Karakter
Katılıyorum   Katılmıyorum
%61,54

sadık arpa

20.06.2020 - 02:07:20

Siz mehdi as ımı arıyorsunuz?Mehdi as (Edirne) çıkacaktır. den Fatih sultn Mehmet gibi.Fatih gibi çağ kapatıp çağ açacaktır.Boş işler peşinde koşmasın kimse.Edirnenin de en batısından kara isimli bir köyden ailesinden uzak imamlık yapan üzerinde minare olan kandili olan lojmanda yaşamaktadır.Kendisi Türklerin trakyada kurduğu ilk şehirde doğmuştur?...saygılar
Katılıyorum   Katılmıyorum
%61,76

Mehmet Öztürk

21.05.2020 - 00:53:02

Hz mehdinin isminin Mustafa olduğunu söylüyorlar
Katılıyorum   Katılmıyorum
%88,52

İnanbirkul

17.05.2020 - 20:48:08

Elçi meleklere bütün melâike-i kirama, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e, bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Ey İnsanlar; Allah (c.c.)'ın Halifesi, Peygamberimiz (s.a.v.)'in müjdesi, Hz. Muhammed Mehdi (a.s.) zuhur etmiştir, vazifesine başlamıştır. http://mehdialeyhisselam.istanbul
Katılıyorum   Katılmıyorum
%65,31

Yasin Albayrak

3.05.2020 - 00:06:22

Emeğinize Sağlık Mükemmel Olmuş
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,00

İsa için

28.04.2020 - 00:12:14

İsaaaaa bana cvp yaz
Katılıyorum   Katılmıyorum
%47,06

murat kahraman

16.04.2020 - 02:52:16

hz mehdi as 1980 doğumlu ve inşallah bu sene zuhur edecek karabükten onu sevenlere ve 313 lere selam olsun
Katılıyorum   Katılmıyorum
%84,31

murat kahraman

16.04.2020 - 02:45:46

evet hz mehdi as karabükte inşallah ismide sadık
Katılıyorum   Katılmıyorum
%61,11

İsa için

14.04.2020 - 21:12:58

İsa, seni tanımak isterim
Katılıyorum   Katılmıyorum
%66,67

VELİ

31.03.2020 - 09:04:52

ALLAHIN AŞKINA ELİFİ GÖRSE MERTEK ZAN EDECEK BİR ŞAHSI ZANLARINIZA KURBAN ETMEYİN...
Katılıyorum   Katılmıyorum
%89,33

serdar ss

3.03.2020 - 16:07:46

doğan kardeş doğru söylemiştir. siz beğenmeseniz de bu hal gerçektir. Allah cc size mi soracak tı görevi kime vereceğini. o kişi Ebul Kasım Muhammed Mustafa Kaim Mehdidir. Hilafetimuhammediye kanalını izleyin ahirete imansız gitmeyin.
Katılıyorum   Katılmıyorum
%81,33

dogan atk

4.02.2020 - 02:38:02

ıstanbulda zuhur ettı dogum yerı tokat karadenız bolgesı agır ımtıhanlar gecırmıstır hepsını anlattı soyedıgı ben mehdı olmak ıstemedım bana zorla verıldı dedı yotube hılafetı muhammedıye uyan ey musluman kardeslerım hz mehdıyı yanlız bırakmayalım
Katılıyorum   Katılmıyorum
%66,18

dogan

4.02.2020 - 02:13:42

ey allahın kulları yotube hılafetımuhammedıye yazın cok gec kaldınız eger bekleyenlerdensenız sızde benım gıbı allaha yemın olsunkı butun alametlerı kendısınde gordum yaprak buyuklugunden alkı mubuvvet muhru olan bene kadar ısmı mustafa babasının ısmı ısmaıldır oglunun ısmı yanı kunyesı ebulkasımdır
Katılıyorum   Katılmıyorum
%61,64

aziz

2.02.2020 - 23:23:18

Beyler Mehdinin köyünü ben size açıklıyorum Iğdır-Karakoyunlu-Zülfikar köyü
Katılıyorum   Katılmıyorum
%81,37

M.K.A

24.01.2020 - 12:36:12

ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN
Katılıyorum   Katılmıyorum
%82,18

Ozi oz

15.01.2020 - 07:21:54

Bunca yorumlari okudum aranizda bir tek kisi haric hepiniz inandiginiz dinden haberiniz yok. Yahudi uyduruklarini islam sanip muslumanliktan dem vurup net bir sekilde sirke batmissiniz arkadaslar. Arastin okuyun biraz Allahin insanliga gondermis oldugu mesaji olan kurani kerimi.
Katılıyorum   Katılmıyorum
%54,55

Eray

17.12.2019 - 03:45:01

Hzisa bana ulaş kardeşim soracaklarım var https://www.facebook.com/profile.php?id=100005057382294
Katılıyorum   Katılmıyorum
%64,98

Beni Zuhur

13.12.2019 - 04:33:18

Mehdi benim.Tarsus kazısında ahit sandığını çıkarttım ve muhafaza ediyorum.Sürekli olan depremlerin sebebi budur. Sıra geldi diğer kutsal emanetleri kuşanmaya..! Beklediğim nidayı bekliyorum and olsun ki..
Katılıyorum   Katılmıyorum
%84,21

Turgay

11.11.2019 - 16:32:29

Arkadaşlar mehdi çanakkalenin karabiga beldesinden zuhur edicektir
Katılıyorum   Katılmıyorum
%84,21

Turgut

18.10.2019 - 03:56:03

Şuanda dünyada İslam'ın hizmetinde olan tüm müslümanların sevdiği ve harbe girdiğinde dua okuduğu bir lider var. Anlı secdeye giden müslümanlara Ümmetim Ümmetim diyen ve ben peygamber efendimizin (s.a.v.) yolu üzereyim diyen ve dünyadaki bütün kâfir devlet başkanlarına karşı tek başına duran bir lider ve Amerika'yı bile dize getiren Recep Tayyip Erdoğandır.40 Yaşında iken İstanbul Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştır.
Katılıyorum   Katılmıyorum
%88,79

BAHADIR kamer

30.08.2019 - 10:43:03

Adı Ahmet olabilir
Katılıyorum   Katılmıyorum
%88,79

Numan Kocazade

18.06.2019 - 00:35:56

Kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
Katılıyorum   Katılmıyorum
%84,93

faruk

20.05.2019 - 18:43:53

mehdi ve Hz İsanın yeniden dünyaya nüzul(iniş)u kesinlikle yalandır!Böyle bir inanış Allah muhafaza insanı imanından eder arkadaşlar.Aman dikkat!!!
Katılıyorum   Katılmıyorum
%51,02

Charles Vane

20.05.2019 - 17:53:06

Mehdiyi bildiren kişi İsa as mı yoksa Cebrail as mı
Katılıyorum   Katılmıyorum
%64,29

laılaheillallahhuuuuuuuuu

12.1.2019 - 23:34:30

yabadabadu mystrx
Katılıyorum   Katılmıyorum
%61,19

Ceylan AFŞAR

31.12.2018 - 03:56:21

kara köyü Ağrı'dır kardeşlerim. Ağrı'nın ilk adı Karaköse'dir
Katılıyorum   Katılmıyorum
%78,20

Alparslan

21.12.2018 - 22:38:12

Hazreti mehti 70 perde ile gizlendigine gore ismleri farkli olacaktir. Bakara suresinde gecen ayette hz. İbrahime Allah seni butun insanlara millet kilacagim ayetindwn anlasildiginda ibrahim soyundandir. Talut ve tagut sifresidirr.Kehf suresindwki sayilari Allahta gizli sahislar havarilwri olacaktir.70 perdeyle korundugu icin vucut sekillee zuhruna yakin bir zamanda verilectir ki korunsun hucreler genc kalasin.
Katılıyorum   Katılmıyorum
%68,00

murat bayrak

27.11.2018 - 01:57:33

işi mizaha vurayım mı ? anlımda ben kaşımda yara ve sağ ayağımda siyah leke var aslında işin tuhaf tarafı ben çekik gözlü ve 38 yasında büyük şehirde yaşayan bir türküm annem beni evde doğurmuş. :) yazılım işiyle uğraşıyorum vs. ulan benmiyim yoksa :) o sorumluluğu alamam :)
Katılıyorum   Katılmıyorum
%63,41

Ahmet Özer

9.11.2018 - 10:05:03

Mehdi Benim
Katılıyorum   Katılmıyorum
%61,76

Erdal

10.10.2018 - 23:53:02

Hzisa kardes sen bu dusuncelerini nerden aldin nasil cikardin merak ettim.bende mehdiyi arastiriyorum.yakinda gelecwginden yuzds yuz eminim.seni merak ettimbende mehdi askeri olmayi dileyenlerdenim beni allah rizasi icin arasana senldn bu konuyh konusmak istiyorum.numadamiveriyorum.05386397431
Katılıyorum   Katılmıyorum
%60,00

Alpina

24.9.2018 - 01:08:50

İsa kardeş bazı tespitler doğru ama eksikler var gıdermelısın mesela karabük değil de adana nerden cıktı gardasss:)
Katılıyorum   Katılmıyorum
%66,23

BAHADIR uçak

23.9.2018 - 08:08:18

Adı Ahmet olabilir
Katılıyorum   Katılmıyorum
%69,44

hz.isa kardeşe cevap

28.8.2018 - 22:33:51

isa kardeş sen bu yazdıklarını hangi kaynaktan okudun kaynak belirtmemişsin
Katılıyorum   Katılmıyorum
%48,00

İnsanevladi

13.7.2018 - 17:41:33

Hzisa desene kardeş koskoca mehdi bilgisayar mühendisi ne mal adamsin djsbskbsksb knk evini de söylede gidelim ziyaret edelim mehdii kara koyu nerdeymis konum at bi
Katılıyorum   Katılmıyorum
%74,03

Hzisa

17.2.2018 - 14:35:36

Hz mehdi “Kara” köyünden çıkacak demesinin anlamı, eskiden köy isimleri soy adlarına göre veriliyordur. O nedenle Mehdinin soyadı “KARA” olacaktır. Çünkü o şahıs son Veli olacağı için Kara köyünü işaret etmiştir. yeni çıkan Soyağacı ile mehdi ortaya çıkacaktır. Mehdinin tanınması çok yakındır. Hadislerdeki acayip bir şahıs olarak tanınması ve konuşmaları bir kenara bırakıp doğumunun gizli oluşu ibrahim ile derken Babasının adının İbrahim olacağını belirtmiştir. Mehdi Peygamber efendimiz ile aynı aylarda doğduğu için Nisan ayında dünyaya gelecektir. Mehdi 23 Nisandan önce doğacaktır. Yönetici özelliği ve tavırları olağan üstü bir lider görünümlü olacaktır. İlk başlarda dalga geçilecek ama zamanla gözlerdeki perde kalacak ve gerçekten onun Allahın halifesi olduğu anlaşılacaktır. Mehdinin Hz Ali ve Hz Fatma ile bağlantısı olacağı için Bir dedesinin adı Ali ise Nenesinin adıda Fatma olacaktır. Mehdi Adana’dan zuhur edecektir. Mehdinin ismi : 5 harfli olacaktır. “Mehdi” 5 harften oluşmaktadır o sebeple mehdi son er olacağı için isminde “ER” geçecektir. Yani örnek vermek gerekirse Er kan Er tan Er man gibi içerisinde Er olan bir isim olacaktır. İlk yukarıda Kara köyü derkende soyadının Kara olacağını açıkca belirtmiştir. Eskiden köylere bilmemneyoğlu köyü gibi köylerimiz bulunmaktadır. Bu nedenle Kara köyünü işaret etmektedir. Hadislerin yorumlandığı döneme inerek Soyadının Kara olacağını anlamış olacaksınız. Tarife uygun kişiyi aramak ile bulmak arasındaki fark bu olsa gerek. Anlamak lazım, bilmek lazım. Mehdi internet teknolojisini üst düzey derecede iyi kullanacaktır. Hadiste belirtilen bir kişinin Mehdi olduğunu ona hiç kimsenin cevaplayamadığı soruları sorun o sorulara mehdi harici cevap alamayacaksınız derken teknoloji konusunda olduğunu belirtmiştir. Nitekim tarih, coğrafya sorularını herkesin cevaplayabileceğini düşünürsek mehdinin uzmanlık alanının internet teknolojileri olduğunu anlamış oluyoruz. İnternet de aradığınız tüm cevaplar varken, bazı soruların cevapları yoktur. Bu sadece teknolojik konularda geçerlidir. O sebeple Mehdi internet teknolojilerinin çok üstünde bir şahıs olacaktır. Lulin kuyruklu yıldızının 29.06.2011 de dünyamızın yanından geçmesi mehdinin artık ünlü olduğunu ve dünya tarafından tanındığının göstergesidir. Yani buradan anlayacağımız Hz Mehdi, 29.06.2011 Tarihinde internet sitesinin kurulma tarihidir. Çünkü internet siteleri tescil işlemi ile alındığı için lulin kuyruklu yıldızı bir dünya starını temsil etmektedir. Allahın hikmetleri saymakla bitmez ancak buradan çıkan sonuç Mehdinin ünlü birisi olduğu ve adıyla internet sitesi olduğunu kanıtlıyor. Mehdi bir marka olacağı için insanların sürekli sosyal mecralarda karşısına çıkan aynı zamanda sürekli gezen birisi olacağını hadislerden anlıyoruz. Mehdi Aşk’tır. O en çok sevebilen insandır. Kimse mehdiden daha çok sevemeyeceği için hiç arkadaşı olmayacaktır. Hadislerdeki yanından ayrılanlar olacak yalnızda olsa Allah ona yardım eli uzatacak derken Mehdinin arkadaşları tarafından terk edileceği belirtilmiştir. Buradan çıkan sonuç Mehdi Allahdan başka kimseye ihtiyacı olmayandır. O insandan korkmaz. Ancak küçük bir sivri sinekten korkabilecek olduğunu gerges kuşunun kanatlarından anlayabilirsiniz. Bu yazılanlar internet de olmadığı için okuyan arkadaşıma sesleniyorum. Bugün Allah için birşey yaptığınızı gördüm. O zaman bu yazımı 21 kez okuyun ve Mehdiyi bulun. Bende sizi takip edenlerdenim. İnternet de takip olayı nerdeyse Mehdi oradadır. Mehdiyi bulmak çok kolaydır ama çok zordur. Son olarak : sosyal mecralar Facebook, Instagram, Twitter gibi seçenekler içerisinde gösterişe en yakın yer Instagramdır. Çünkü Instagram diğer sosyal mecralardan farklı olduğu için İnsanların gösteriş yaptığı bir platfrom olacağı için Mehdinin aktif olarak kullandığını düşünmelisiniz.
Katılıyorum   Katılmıyorum
%71,51

Ali Erdoğan

16.11.2017 - 22:16:52

CENAB-I ALLAH BİLİR İNSAN PARMAKLARININ UCUNDAKİ TIRNAKLAR ÜZERİNDE DÜŞÜNSE NE AKLI ERER NEDE İŞİN İÇİNDEN ÇIKAR. YARATICI ALLAH HERŞEYE KADİRDİR .HİHMETİNDEN SUAL OLMAZ
Katılıyorum   Katılmıyorum
%78,60

kayay

11.9.2017 - 16:13:34

mitat kardeşim inşaALLAH zaman onun zamanı. geldiğini bile söleyenler var.
Katılıyorum   Katılmıyorum
%63,85

Mitat

10.9.2017 - 17:13:01

Ben Mehdi AS. ile buluşacak mıyım

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Duzceninsesi.com.tr sorumlu tutulamaz.

Facebook Sayfamız Twitter Sayfamız Youtube Sayfamız Site Haritaları

YAZARLAR

PAYLAŞMAK VE HAYAT

Miraç Kayıhan Karayiğit

PAYLAŞMAK VE HAYAT

Cumhuriyetimiz ve Değerleri

Yusuf Metehan Gül

Cumhuriyetimiz ve Değerleri

Son Bakış

Selçuk Özkurt

Son Bakış

Gazeteciliğin İlk “Damla” sı

Atilla Gösterişli

Gazeteciliğin İlk “Damla” sı

TEOG olmadığında…

Prof. Dr. Berat Özipek

TEOG olmadığında…

HİNT KENEVİRİ

Özhan KIZILTAN

HİNT KENEVİRİ

7 Haziran’ı Unutmayın…

Mustafa Koloğlu

7 Haziran’ı Unutmayın…

Sınav kaygısı gerekli midir?

Zeliha ŞENÇİÇEK

Sınav kaygısı gerekli midir?

Ya Bizimkiler?

Hülya İşcan

Ya Bizimkiler?

Taraftarın Gözünden…

Yaman Başkahveci

Taraftarın Gözünden…

Şerefenin ışıkları

Hayrullah Altay

Şerefenin ışıkları

8 Mart Kadınlar Günü

Mehmet Keleş

8 Mart Kadınlar Günü

Girişimci olursak ne olur?

Gökhan Cemre Kuzgun

Girişimci olursak ne olur?

Yeşil Düzce'm

Vedat Genç

Yeşil Düzce'm

Tarık Şahin

Gürkan İpek

TÜM YAZARLAR İÇİN TIKLAYINIZ