01/03/2024-31/12/2024 TARİHLERİ ARASINDA REKTÖRLÜĞÜMÜZ VE ÜNİVERSİTEMİZE BAĞLI BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 01/03/2024-31/12/2024 tarihleri arasında Rektörlüğümüz ve Üniversitemi...

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

01/03/2024-31/12/2024 tarihleri arasında Rektörlüğümüz ve Üniversitemize bağlı birimlerinde kullanılmak üzere araç kiralama hizmeti alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                                      : 2024/87838

1-İdarenin

a) Adı                                                                                   : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi                                                                              : Konuralp Yerleşkesi Orhangazi Mh. Konuralp 471. Cd. No:125 81620 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

c) Telefon ve faks numarası                                                : 3805421114 - 3805421115

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza                  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı                                                                                   : 01/03/2024-31/12/2024 tarihleri arasında Rektörlüğümüz ve Üniversitemize bağlı birimlerinde kullanılmak üzere araç

                                                                                              kiralama hizmeti alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı                                                    : 01.03.2024-31.12.2024 tarihleri arasında Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere araç kiralama hizmeti alımı

                                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                                        : Düzce Üniversitesi Rektörlüğü (Teknik Şartnamede ayrıntılı verilmiştir.)

ç) Süresi/teslim tarihi                                                           : İşe başlama tarihi 01.03.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024

d) İşe başlama tarihi                                                            : 01.03.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati                               : 16.02.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin                 : Düzce Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı salonu Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp/DÜZCE

açılacağı adres) 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:

İstekliler ihale konusu işle ilgili çalışacak taşıtların kendi malı olma şartı aranmayacaktır. Kendi malı olmayan taşıtlarla ihaleye katılacak olan isteklilerin taşıtın maliki ile yapmış oldukları taşıt kiralama sözleşmesini ve her durumda teklif edilen taşıta ait Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ile Kasko Poliçesinin sözleşmenin imzalanması aşamasında İdareye sunulmuş olması gerekmektedir. Ayrıca 21.04.2022 Tarih ve 31816 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5474 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas Ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Ek 2. Maddesinde (a) bendi “Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği ay itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sini aşmayacaktır.” hükmüne yer verilmiştir. 

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına esas teşkil etmek üzere istekliler tarafından teklif edilen kendi malı olan araçların ruhsat fotokopisini ihale dosyası ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Kendi malı olmayan araçlarla teklif verilmesi halinde ya da ihale konusu işin uhdesinde kalması durumunda sıfır alınacak araçlarla ihaleye girecek olan isteklilerin ihale konusu işte çalışacak taşıtların marka modelini ve teknik özelliklerini belirten katalog veya şirket yetkilileri tarafından imzalanmış açıklamaları ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinde yayınlanan kod numarasını ihale dosyası ile sunmaları gerekmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Resmi ve Özel sektörde gerçekleştirilmiş araç kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01973095

25 Oca 2024 - 00:05 Düzce- Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Düzcenin Sesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzcenin Sesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Düzcenin Sesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Düzcenin Sesi değil haberi geçen ajanstır.