Müd. Bağlı ADSH Mekanik Sist. Periyodik Bakım Onarım İşi

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ MEKANİK SİSTEMLERİN PERİYODİK BAKIM VE ONARIM İŞİ DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüze Bağlı Ağız...

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ MEKANİK SİSTEMLERİN PERİYODİK BAKIM VE ONARIM İŞİ

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüze Bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve Onarım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                                     : 2024/512248

1-İdarenin

a) Adı                                                                                  : DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                                                             : CAMIIKEBIR MH VALILIK BINASI D BLOK 81100 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

c) Telefon ve faks numarası                                                : 3805239272 - 3805122563

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza                  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı                                                                                 : Müdürlüğümüze Bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve Onarım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı                                                   : 9 Kısım (Kalem) Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve Onarım İşi

                                                                                            Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                                      : Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi                                                         : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır

d) İşe başlama tarihi                                                          : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati                             : 07.05.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin                : Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu ( Camikebir Mh. Valilik Binası D Blok K:2 Merkez Düzce )

açılacağı adres) 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

                       Belge Adı                                                               İhale/Kısım/Kısımlar                                                              Açıklama                                                     Ortak Girişimlerde

                        TS12650                                               Jeneratör Periyodik Bakım ve Onarımı               TS12650 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ 2024 VİZELİ          Tek ortağın sunması yeterlidir.

    12676 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ                   Kazan, Brulörler ve Kombiler Periyodik             12676 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ 2024 YILI VİZELİ         Tek ortağın sunması yeterlidir.

                                                                                                       Bakım ve Onarımı

     İSO 9001 VEYA HİZMET YETERLİLİK                   Kompresör Santralleri Periyodik Bakım                     İSO 9001 VEYA HİZMET YETERLİLİK BELGESİ              Tek ortağın sunması yeterlidir.

             BELGESİ 2024 YILI VİZELİ                                                 ve Onarımı                                                             2024 YILI VİZELİ    

      TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ                  Trafo-Kompanzasyon Panoları ve Paratoner              TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ 2024 VİZELİ           Tek ortağın sunması yeterlidir.

                            2024 VİZELİ                                                    Tesisatı Bakım Onarımı                                                   VEYA İSO 9001 BELGESİ

                             TS12643                                        UPS Sistemi Periyodik Bakım ve Onarımı              TS12643 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ 2024 VİZELİ       Tek ortağın sunması yeterlidir.

       İSO 9001 VEYA HİZMET YETERLİLİK         Vakum Santrallerinin Periyodik Bakım ve Onarımı             İSO 9001 VEYA HİZMET YETERLİLİK BELGESİ            Tek ortağın sunması yeterlidir.

               BELGESİ 2024 YILI VİZELİ                                                                                                                                    2024 YILI VİZELİ

    TS13345 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ            Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Periyodik            TS13345 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ 2023 VİZELİ       Tek ortağın sunması yeterlidir.

                          2023 VİZELİ                                                   Bakım ve Onarımı

                           TSE 13345                                  Merkez Yangın Hidroforları, Kumanda Panoları,        TSE 13345 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ 2024 VİZE        Tek ortağın sunması yeterlidir.

                                                                      Genleşme Tankları ve Bağlı Teçhizat Genel Bakım Onarımı

       İSO 9001 VEYA HİZMET YETERLİLİK          Kaset Tipi Split Klima Üniteleri Bakım ve Onarımı          İSO 9001 VEYA HİZMET YETERLİLİK BELGESİ                Tek ortağın sunması yeterlidir.

               BELGESİ 2024 YILI VİZELİ                                                                                                                                   2024 YILI VİZELİ

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özelde yapılan tek sözleşmeye ilişkin teklif verdiği hizmet grubunu içeren her türlü Bakım Onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN02019374

19 Nis 2024 - 00:05 Düzce- Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Düzcenin Sesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzcenin Sesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Düzcenin Sesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Düzcenin Sesi değil haberi geçen ajanstır.