YIĞILCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

YIĞILCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KURTKAYASI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 266-267 KOD NOLU YOLLARDA 5+000 KM DE SANAT YAPISI YAPIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-...

YIĞILCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KURTKAYASI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 266-267 KOD NOLU YOLLARDA 5+000 KM DE SANAT YAPISI YAPIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YIĞILCA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü Kurtkayası Orman İşletme Şefliği 266-267 kod nolu yollarda 5+000 km de Sanat Yapısı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                                             : 2024/527437

1-İdarenin

a) Adı                                                                                          : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YIĞILCA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                                                                     : ATATÜRK MAHALLESI ATATÜRK CADDESI 42 81950 YIĞILCA/DÜZCE

c) Telefon ve faks numarası                                                       : 3806514028 - 3806514048

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza                         : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı                                                                                         : Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü Kurtkayası Orman İşletme Şefliği 266-267 kod nolu yollarda 5+000 km de Sanat Yapısı Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı                                                           : 14 adet 80 cm çapında ve 3 adet 100 cm çapında Koruge Borulu Menfez

                                                                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                                               : Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü Kurtkayası Şefliği 266-267 Kod nolu Orman Yollarında

ç) Süresi/teslim tarihi                                                                  : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi                                                                   : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati                                      : 06.05.2024 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin                      : İşletme Müdür Yardımcısı Odası

açılacağı adres)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 TARİH 27961 SAYILI RESMİ GAZETEDE (DÜZELTME: 17.06.2011 TARİH VE 27967 SAYILI RESMİ GAZETE) YER ALAN YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞİN (A) ALT YAPI GRUBU İŞLERDEN V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Belge Adı                               Açıklama                                    

İnşaat Mühendisliği 

Orman Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN02021202

23 Nis 2024 - 00:05 Düzce- Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Düzcenin Sesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzcenin Sesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Düzcenin Sesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Düzcenin Sesi değil haberi geçen ajanstır.