TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

DÜZCE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNCE (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) YAPILACAK TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI S.N.       Taşınmaz   ...

DÜZCE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNCE (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) YAPILACAK TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

S.N.       Taşınmaz            İlçesi           Mahalle/Köyü                 Cinsi               Ada No      Parsel No     Yüzölçümü     Hazine Hissesi      İmar Durumu    Tahmini Bedeli   Geçici Teminat   İhale Tarihi 

                   No                                                                                                                                                   (m²)               (m²)                                               (TL)                Bedeli (TL)        ve Saati   

1       81010107898      MERKEZ       Akbıyıklar Köyü          Ham Toprak            103               12                207,03              Tam                 Köy Yerleşik        62.500,00         12.500,00        30.04.2024

                                                                                                                                                                                                                       Alanı dışında                                                           09:00

2       81010115416      MERKEZ      Beyciler Mahallesi           Arsa                      0              1234               104,65              Tam                 Konut Alanı        524.000,00        104.800,00     30.04.2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      09:20

3      81010115054       MERKEZ           Darıcı Köyü               Arsa                    1782              6                  245,65              Tam               Konut + Ticaret    1.106.000,00      221.200,00   30.04.2024

                                                                                                                                                                                                                              Alanı                                                                09:40

4      81010114908       MERKEZ       Mamure Mahallesi         Arsa                    102              10                   60,45              Tam                  Konut Alanı        152.000,00         30.400,00     30.04.2024 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    10:00

5      81010114909       MERKEZ       Mamure Mahallesi         Arsa                    102               11                 229,77              Tam                 Konut Alanı        575.000,00        115.000,00    30.04.2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     10:20

6      81010113709       MERKEZ        Tokuşlar Mahallesi   Ham Toprak            3070              6                1.775,84             Tam               Tarımsal Niteliği    3.552.000,00    710.400,00    30.04.2024

                                                                                                                                                                                                                     Korunacak Alan                                                      10:40

7     81050103810        ÇİLİMLİ           Mahirağa Mahallesi       Arsa                  685              117                242,51              Tam                   Konut Alanı        570.000,00       114.000,00    30.04.2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11:00

8*    81030101976       GÖLYAKA          Bakacak Köyü      Fındık Bahçesi         134              28                818,75               Tam                  Köy Yerleşik         427.607,00        85.521,40   30.04.2024

                                                                                                                                                                                                                        Alanı içinde                                                          11:20

9*     81030100406      GÖLYAKA          Çamlıbel Köyü            Tarla                  111               1                   238,81               Tam                Köy Yerleşik          76.300,00        15.260,00    30.04.2024

                                                                                                                                                                                                                      Alanı dışında                                                         11:40

10*    81070101751     KAYNAŞLI         Çamoluk Köyü           Ağaçlık                108             7                   648,34              Tam                  Köy Yerleşik        265.000,00         53.000,00     30.04.2024

                                                                                                                                                                                                                       Alanı içinde                                                           14:00

11     81060102686     GÜMÜŞOVA       Yongalık Köyü          Ham Toprak          109             3                 1.706,33             Tam                 Köy Yerleşik      1.963.000,00       392.600,00     30.04.2024

                                                                                                                                                                                                                        Alanı içinde                                                             14:20

12     81060102717   GÜMÜŞOVA        Yongalık Köyü           Ham Toprak          126             1                1.147,05              Tam                 Köy Yerleşik      1.140.000,00      228.000,00     30.04.2024

                                                                                                                                                                                                                       Alanı içinde                                                            14:40

13    81060102736    GÜMÜŞOVA        Yongalık Köyü           Ham Toprak          137             8                 2.192,46            Tam                Köy Yerleşik         2.252.000,00      450.400,00    30.04.2024

                                                                                                                                                                                                                       Alanı içinde                                                            15:00

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde Düzce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Milli Emlak Müdürlük Makam Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.  

2- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;

    a) Geçici Teminat Bedelinin Düzce Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1)Tedavüldeki Türk Parası, 2)Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),              

    b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) nüfus kayıt örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. 

3- Haklarınde halen ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ( kendi adına veya temsilen ) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
4- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://duzce.csb.gov.tr adresinden takip edilebilir.     

5- Taşınmaz satışı ihalelerinde;

    a) Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış bedellerinin taksitle ödenmesi halinde, borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. Ancak, kalan taksit tutarı ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanunî ipotek tesis edilmesi halinde tapu ferağı verilecektir.

    b) Satılacak taşınmaz mallar için müşteriden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

6- Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş), 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli peşin olarak tahsil edilir.     
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

8- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9- * 8. sıradaki Gölyaka İlçesi, Bakacak Köyü 134 ada 28 parsel;  9. sıradaki Gölyaka İlçesi, Çamlıbel Köyü 111 ada 1 parsel ve 10. sıradaki Kaynaşlı İlçesi, Çamoluk Köyü 108 ada 7 parselde bulunan muhdesat (ağaçlar) bedellerine ilişkin olarak şartnamede belirtilen bilirkişi ücretleri ihaleyi kazananlar tarafından ayrıca ödenecektir.

10- Adres: Camikebir Mh. İstanbul Cd. No:45  Valilik Yerleşkesi C Blok 81100 Merkez/DÜZCE  Tel: 03805121703  Faks: 03805235619  İLAN OLUNUR.  

#ilangovtr

Basın No ILN02018409

24 Nis 2024 - 00:02 Düzce- Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Düzcenin Sesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzcenin Sesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Düzcenin Sesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Düzcenin Sesi değil haberi geçen ajanstır.