• 12.11.2021
  • 576

Hiçbir bitki bitkileşmez,

hiçbir hayvan, hayvanlaşmaz.

Ancak insan, insanlaşır. Zira kendi yaratılış anlam ve amacına ait fıtri donanım ve yetenekler ile insani değerleri kullandıkça değişir, gelişir, dönüşür ve insanlaşır/insan olur.

Evet, İNSANLIK, OLUNAN BİR ŞEYDİR, DOĞULAN DEĞİL…

Mirasyedilik gibi anadan atadan intikal eden, miras kalan bir değer de değildir. Üstelik bir kere bulunan, bulunca “ben buldum, işte adam oldum” denilen bir avuntu hiç değildir. Bilakis bir ömür boyu arayandır insan ve aranandır insanlık.

Rabbi ile, kendi ile, insani değerleriyle barışık olan kimdir? Bir ömür boyu, doğruyu, ahlâkı, iyiliği, erdemi, insanlığı sürekli arayanlardır onlar.” (Cin, 72/14)

Bu arayışta/yolculukta insana rehberlik eden nedir? Aklı, vicdanı ve kitabıdır/Kur’an’ıdır. Zira Allah’ın insanla konuştuğu alan; fıtrat yani akıl, vicdan ve vahiydir. Bu insanlık yolculuğunda fıtratından, akıl ve vicdanından ve de vahiyden kopan herkes hastadır, boşluktadır, kopuştadır. Ve bu rehberler peşinen bize verilmiş yol haritalarımızdır. Akıl, Allah’ın yeryüzündeki terazisidir. Vahiy ise sorumluluğunu bilenler için sapmaz rehberimizdir. (Bakara, 2/2)

Kadı Abdû’l-Cebbar, “hayat yolculuğumda beş duyumu kullanırım, onun bittiği yerde aklımı kullanırım, aklın bittiği yerde vahye ihtiyaç duyarım. Zira vahiy, aklı destekler.” diyor. Demek ki insan, aklını, vicdanını ve vahyini sürekli gündeminde tutarak bir emek, bedel ve akıl teri dökerek adam olacak, insanlaşacak… Aksi halde insana sormazlar mı; “sen bu İmanı, İslam’ı, İnsanlığı nerden buldun?” “anamdan, babamdan, atamdan buldum” diyen hiç düşünmez mi ki, insanlık da, İslam da, İman da kimseden miras kalmaz. Babadan miras aldığını iddia ettiğin bu iman, senin imanın olmaz ki… Baban doyunca sen de doymuş oluyor musun? Annen su içince, sen de kanmış oluyor musun? Yok yok, hazır tepsi de sunulan ne iman var ne de insanlık…

Lütfen düşünelim, Sevgili Rasûlümüzü ve onun sahabesini… O sahabe, imanlarını, insanlıklarını büyük emeklerle ve ağır bedellerle kazandıkları için sahabe oldular. Ya biz…

Ey İnsan! Allah’ın yeryüzündeki en büyük mucizesisin! Başkalarında ve başkaca mucize arama. Dön kendine, Kendinle, Rabbinle ve insani değerlerinle barışık yaşa… Kim doğruyu ararsa; doğruda onu arar vesselam…